Edtech-selskap fra Sandefjord vil ut i verden

Den digitale skolen fosser frem i disse coronatider. 3D Learning fra Sandefjord er et av selskapene som nå ringes ned fra skoler både i Norge og i utlandet. Norsk edtech markerer seg på stadig nye arenaer.

Norsk edtech i kraftig vekst: 3DL melder seg på listen over norske edtech-selskaper som vil ut i verden med sine løsninger.  Foto: Berit Roald/NTB
Tech

3D Learning – eller 3DL – lanserte sin digitale plattform for skoleverket for to år siden, men det er først nå, med pandemi og hjemmeundervisning, at interessen for løsningen virkelig har skutt fart.

– Når vi tidligere ringte kommunene for å få til en samtale, fikk vi litt nølende svar tilbake. Digitalt 3D-innhold, ja, hva er nå det? Det tok gjerne litt tid. Men nå er det snudd helt på hodet. Nå får vi høre at skolene har satt ned en egen gruppe der de diskuterer hvordan de skal gjennomføre den digitale skolen, sier Hazel Xavier Venkatraman.

Hun er daglig leder i et selskap som så langt har hentet inn 2,5 millioner kroner i støtte og lån fra Innovasjon Norge, og 6,6 millioner kroner fra en lokal investor.

Men nå er Venkatraman på jakt etter mer penger. 

– Det vi nå fokuserer på, er å finne en investor med kompetanse på de områdene vi jobber innenfor. Vi ser at corona og pandemi har økt interessen for våre produkter kraftig.

 – Hvor mye trenger dere?

– Vi er åpne for alle interesserte, men vi ønsker ikke å gå ut med noe tall akkurat nå, sier Venkatraman. 

3DL vil bruke pengene til å få på plass mer innhold og til å øke antallet tilgjengelige språk. I dag kan elevene velge mellom norsk, nynorsk og engelsk, men Venkatraman har flere på ønskelisten. For eksempel arabisk og hebraisk. – Vi har fått mange tilbakemeldinger på ønskede språk, et av dem er arabisk. Vi har også fått en henvendelse fra Utdanningsdepartementet i Israel. Lærerne ser at de kan bruke vår løsning i språkopplæringen for innvandrere, det kan også brukes på legekontor der pasientene ikke nødvendigvis snakker norsk.

Kanskje kan vi få til et pilotprosjekt med Oslo-skoler som staten finansierer?
Hazel Venkatraman, 3DL

Selskapet ønsker også å ta løsningen ut av Norge. – Vi har fått henvendelser fra blant annet USA og  Sør Afrika, og jobber i tillegg med Finland og Spania, men satsningen utenlands krever penger. Det koster å nå nye markeder, og vi trenger å ekspandere ut av Norge. Edtech er ikke et altfor stort marked i Norge.

Venkatraman forteller at hun er i ferd med å gjøre ferdig en epost til undervisningsministeren, til Guri Melby. – Jeg vil gjerne vise at produktet vi utvikler også kan brukes til for eksempel fjernundervisning. Men vi trenger litt støtte. Kanskje kan vi få til et pilotprosjekt med Oslo-skoler som staten finansierer?

På investorjakt: Hazel Venkatraman og Sandefjord-selskapet 3D Learning trenger mer penger for å kunne etablere seg utenlands. Foto: Henrik Sandvik

Telefon dagen etter 

3DL var ikke engang etablert da Venkatraman og medgründer Shyam i 2017 holdt et foredrag om digitalisering på en skole i Vestfold.

 – Noe av det første lærerne da fortalte elevene, var at de måtte legge fra seg mobiltelefonene.

– Men vi lever i en verden der også de unge har fullt opp med iPad og telefoner. Vi som voksne klarer heller ikke å legge bort disse enhetene når vi er i møter eller på konferanser, da sitter vi hele tiden på mobiltelefonen. Derfor ønsket vi å snu det til noe positivt. Hvordan kan vi utnytte det utstyret som elevene ellers har med seg og som de er vant til å bruke? Hvordan kan det brukes i undervisningen?

Nå gikk det slag i slag, inkludert etablering og valg av styre, uten at selskapet egentlig hadde et konkret produkt å vise frem.

Men vi hadde ikke noe produkt, vi hadde bare en idé om hva vi skulle presentere.
Hazel Venkatraman, 3DL

– Vi deltok i en startup-weekend i Vestfold, der vi ble nummer to, og fikk tidlig med oss både lærere og teknikere i styret. En av disse anbefalte oss å bli med på et Helse og oppvekst-forum i Vestfold, hvor alle de videregående skolene i fylket skulle være med. Men vi hadde ikke noe produkt, vi hadde bare en idé om hva vi skulle presentere.

På forumet gikk 3DL-gjengen igjennom hva de ønsket å gjøre, og allerede neste dag kom det en telefon fra en videregående skole. – Hun som ringte hadde hørt rykter om at vi skulle lage noe i 3D knyttet til undervisning. Vi kunne bekrefte det, men måtte også innrømme at vi ikke var ferdige. Vi hadde egentlig ikke startet.

Drøyt 100 skoler på kundelisten

– Re Videregående i Tønsberg ble vår første kunde, uten at vi hadde et produkt. Det beste vi kunne tilby var en prototype. Skolens lærere hjalp oss også fra dag en med utviklingen.

Lærerne var veldig ivrige. De visste hva de ville ha og hva de manglet.
Hazel Venkatraman, 3DL

Det første faget eller studiet som 3DL jobbet med var Helse og oppvekst-fag for videregående skole. – Lærerne var veldig ivrige. De visste hva de ville ha og hva de manglet. Ut fra listen vi fikk tilsendt begynte vi å bygge et produkt.

– Vi startet med å lage en app til mobil, men fant raskt ut at vi ikke måtte begrense oss til den flaten. Skolen kan ikke tvinge elevene til å ha en smarttelefon, vi måtte lage en løsning som man også kan laste ned til PCen, et produkt som kan brukes på alle flater. Derfor måtte vi endre konseptet litt underveis.

Status for 3DL nå er at selskapet har tegnet avtale med drøyt 100 skoler. – Vi fikk på plass Trøndelag fylke, som signerte forrige uke for alle videregående skoler på Helse og oppvekst. For grunnskole og ungdomsskole har vi også naturfag, der har vi så langt fått tre kommuner som kunder, sier Venkatraman.

3D på skjermen: Tredimensjonale bilder fra ulike fag er hverdagen til elevene som bruker løsningen til 3DL. Foto: Henrik Sandvik

– Vi jobber nå med å utvikle enda et nytt fag for videregående, med elektro. Det samme gjelder idrettsfag eller treningslære.

Både VR og AR

3DL har så langt bygget opp et digitalt bibliotek med over 900 elementer bestående av bilder, videoer, oppgaver og quiz. Innholdet er tilgjengelig på alt som er av enheter, inkludert VR-briller. Virtual reality – virtuell virkelighet – er en del av pakken fra Sandefjord, noen av løsningene for skolene kan også utnyttes som AR – augmented reality eller utvidet virkelighet – på for eksempel smarttelefoner.

– Lærerne har definert innholdet, vi kommer bare med verktøyene som virkeliggjør det skolene ønsker, sier Venkatraman. – Vi har hele tiden møter via nettet med skoler som forteller hva de ønsker. Det samme gjelder de flatene vi jobber med. Skolene ønsker løsninger via nettet, og da må vi tilpasse oss det. 

Hun henter frem eksempler fra anatomi på skjermen, hvordan man skal ta blodtrykk eller sette en sprøyte. Vi får også være med på hele veien maten tar gjennom fordøyelsessystemet.

– Læreren starter her på et dashbord. Der kan han eller hun åpne en animasjon, snu og vende på animasjonene, zoome inn og ut. Læreren kan også ta opp en video med sin egen stemme mens de går igjennom undervisningen og lagre denne i skyen for gjenbruk – eller dele den direkte med elevene.

Åtte prosent av alle elever i Europa har et behov for tilpasset undervisning, og mange faller ut av skolen.
Hazel Venkatraman, 3DL

Quiz-løsningen er et brukervennlig alternativ for alle som kommer litt dårlig forberedt til timen. Her skal elevene – eller andre brukere – for eksempel finne frem til leveren og blindtarmen i 3D-illustrasjonene.

Bildet kan roteres til alle kanter. Trykker eleven på de ulike delene, dukker det opp en forklaring, både muntlig og skriftlig, på hva det er og hva det henger sammen med.

3D med VR: 3DLs løsninger kan brukes på alle flater, inkludert ved hjelp av VR-briller. Foto: Martin Meissner/AFP

Tilpasset undervisning er også en sentral del av pakken fra 3DL. 

– Åtte prosent av alle elever i Europa har et behov for tilpasset undervisning, og mange faller ut av skolen. Derfor har 3DL også utviklet produktet for elever med behov for spesialundervisning.

Elever med skrivevansker kan for eksempel lytte til teksten i stedet for å spille. – De kan ta opp sin forklaring ved hjelp av mikrofonen, og lytte til den når de er inne i programmet. Disse elevene kan også levere en oppgave som video eller lydfil i stedet for kun skriftlig, sier Venkatraman. – Tekststørrelse og farger kan også justeres. 

Gründeren fra Vestfold har også vært med og startet nettverket Woman Business Network i samarbeid med Sandefjord Næringsforening, et tiltak som skal hjelpe kvinner frem i næringslivet i fylket.