Har dokumenterbare gevinster på 8,1 milliarder

– Karabingruppen har til nå dokumenterbare gevinster på 8,1 milliarder kroner, sier adm. direktør Ole Øyen. Målet fremover er å skape årlige gevinster på minst en milliard kroner.

SATSER SAMMEN: Runar Leite i Azets  og Ole Øyen i Karabingruppen har ambisjoner om å nå en omsetning på 500 millioner kroner i rådgivningsmarkedet i løpet av de neste to årene. Foto: Azets
Næringsliv

Bedrifter over hele landet opplever at de må tilpasse seg økt konkurranse og hurtig teknologisk utvikling samtidig som kravene til kostnadskutt øker. Offentlige organisasjoner opplever også behov for kostnadskutt og digitalisering. I tillegg til kostnadskutt er effektivisering og smartere arbeid i alle ledd avgjørende for å holde takt med et marked i konstant endring. Konsulentselskapet Karabingruppen mener at det er fullt mulig for en bedrift å måle kost/nytte når en bedrift står midt i en slik prosess.

– Med anerkjente styringsmetoder henter vi ut avgjørende data både før, under og etter endringsprosjektene. På den måten får vi kunnskap om sannsynligheten for å lykkes, og kan tallfeste gevinstene, sier Øyen.

TREFFER IKKE ALLTID: – Våre undersøkelser viser at en tredjedel av de tiltakene vi er med på ikke har effekt, sier Ole Øyen. Foto: Pia Rothmann

Milliardgevinster

Karabingruppen legger ned betydelige ressurser på å dokumentere gevinster hos kundene de jobber for.

– Vi har i dag dokumenterbare gevinster på 8,1 milliarder kroner, og det er 135 av dem. Vi utarbeider brev eller dokumenter som kundene undertegner, og vi måler dette hver eneste uke. Gevinstmåling er noe av det vanskeligste i konsulentbransjen, og vi er etter det jeg kjenner til ganske alene om å gjøre det på denne måten, sier han.

Målet fremover er å skape årlige gevinster på minst en milliard kroner.

– Det er vi som dokumenterer gevinstene, men det er kundene som må realisere dem.

En nullpunktsmåling er alltid utgangspunktet når konsulentene i Karabingruppen går inn i et oppdrag.

– Bedriftene må finne ut hvor de er i dag, hvor de ønsker å være og hvordan de vil komme dit. I dag skjer det ting i markedet som gjør at du kan få nye tjenester i løpet av en måned, en uke eller en dag.

Karabingruppens gevinstsikringsråd

  • Mål utgangspunktet: Måling er viktig. Skal du dokumentere forbedring, må du tallfeste hva som er utgangspunktet.
  • Følg med på endringer: Sørg for at du forstår hvordan bransjen din endrer seg, og hvilke nye krav omgivelsene kommer med.
  • Planlegg: Bruk ressurser på godt forarbeid, slik at alle jobber sammen i riktig retning.
  • Bruk anerkjent metodikk: eksempelvis Agile, Design Thinking, porteføljestyring, Prosci, ITIL og Scenarioplanning.
  • Overvåk og korriger: Overvåk utviklingen. Sklir prosjektet ut, er det viktig å oppdage dette tidlig slik at dere kan korrigere før det blir for dyrt.
  • Involver og kommuniser: De ansatte er ekstremt viktige i omstillinger. God kommunikasjon er en nøkkelfaktor i endringsledelse. Ikke undervurder internkommunikasjon! Sørg for at omstillingen oppleves som motiverende og energigivende.
  • (Be)vis bærekraft: Nå forventer kunder, investorer og ansatte at virksomheten er bærekraftig og bidrar til et bedre samfunn. Legg frem bevis.
  • Gjør godt: Etikk er viktigere enn noen gang. Sørg for at endringene er til det bedre for BÅDE kundene, de ansatte, eierne og samfunnet.

En viktig del av jobben er ifølge Øyen å stoppe prosjekter som ikke viser seg å ha livets rett.

– Det kan være tungt å stoppe prosjekter, men det kan være nødvendig. Våre undersøkelser viser at en tredjedel av de tiltakene vi er med på ikke har effekt. Det kan være vanskelig å velge mellom de prosjektene som har størst effekt eller de som har størst sjanse til å lykkes. Det er ikke nødvendigvis sammenfallende.

Ble kjøpt opp

Karabingruppen har i dag en stor spennvidde i kundemassen. 50 prosent av omsetning er mot det offentlige, og selskapet bruker de samme metodene på alle bransjer og virksomheter. Selskapet, som omsatte for 150 millioner kroner i fjor, ble tidligere i år kjøpt opp av den norske regnskapsgiganten Azets.

Azets har i løpet av de seneste tre årene bygget opp en egen konsulentavdeling som etter en kraftig veksttakt i 2021 har bidratt til at Azets Insight nå har en rådgivningsomsetning på over 200 millioner kroner.

– Karabingruppen er en veldig god match for oss. Vi har fulgt selskapet over flere år nå og latt oss imponere over hvordan de har bygget opp et konsulentmiljø med fokus på forbedring, verdiutvikling og gevinstrealisering på vegne av sine kunder, sa adm. direktør Runar Leite i Azets Insight til Finansavisen da oppkjøpet ble gjennomført for tre måneder siden.

Karabingruppen forventer en dobling av omsetningen i løpet av de kommende to årene.

– Samlet har vi ambisjoner om å nå en omsetning innenfor rådgivning på over 500 millioner kroner i løpet av den samme perioden, og det skal vi nå med å levere målbare resultater til våre kunder, Runar Leite.