+ mer
Grønt alternativ: Entreprenør Harald Kynningsrud mener det fremover blir stadig viktigere å ta klimautfordringene på alvor. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Signalgrønn vekstskaper

– Vi har løpende utskifting av eldre kraner som erstattes med miljøriktige maskiner med minimal forurensing. Det koster mer, men det er verdt det, sier andregenerasjonseier Harald Kynningsrud.

“Hvis du blir håndverker, blir du aldri arbeidsløs,” rådet hans far, men Harald Kynningsrud ble ingeniør. I alle fall nesten. Da gründer og byggmester Bjarne døde i 1970, måtte nemlig eldstesønnen, som da bare var 21 år, avslutte studiene og overta ansvaret for familiebedriften. Den gang talte arbeidsstokken ti mann. Siden har andre og tredje generasjon utviklet selskapet til et solid konsern med 800 ansatte, som i år forventer en omsetning på over en milliard kroner, med et resultat på drøye 100 millioner. Eneeier Harald Kynningsrud sto i fjor oppført med en formue på 1,5 milliarder kroner på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

Som barn var jeg en fast del av inventaret i bilen til faren min.
Harald Kynningsrud

– Til tross for et annerledes år med coronapandemi, har konsernet klart seg godt. Den underliggende driften er god, og alle divisjonene viser positiv utvikling. Omsetningen vil nærme seg to milliarder i løpet av de neste årene. Dette skyldes omstilling og økt satsning i Sverige, forteller entreprenøren.

Fast inventar

Familiefirmaet Kynningsrud ble startet i etterkrigsåret 1946. Gründer og byggmester Bjarne tegnet og bygget hus. Kona Solveig skrev husbanksøknader for halve Halden. I løpet av 1950-årene vokste virksomheten til også å inkludere gravemaskiner og bulldosere. Unge Harald var ofte med på byggeplassene.

– Som barn var jeg en fast del av inventaret i bilen til faren min, forteller han.

Ventetiden var ofte lang, med mange muligheter for å suge til seg kunnskap. Den kunnskapen har andregenerasjonseieren brukt godt.

– Da jeg overtok, var jeg ung og uerfaren, men med masse energi og uforløste drømmer.

Den nyslåtte entreprenøren omstilte bedriften til å satse på mobilkraner og peling/spunting og montasje av betongelementer. Og det med stort hell. Selskapet vokste fort gjennom oppkjøp og organisk vekst fra 1970-tallet, og markedsområdet ble utvidet til å dekke Norge og Sverige. I dag har to mobilkraner blitt til 300. Og datterselskapet Kynningsrud Prefab, Skandinavias største betongelementfabrikk med en divisjonsomsetning på nærmere en milliard kroner, ble solgt med pen fortjeneste i fjor.

– Man kan spørre seg om hvorfor selge en velorganisert virksomhet som Kynningsrud Prefab. Hovedårsaken ligger i at dette var mitt hjertebarn, og da jeg passerte 70 år, ble det naturlig å selge. Det svir fortsatt, men det var rett, sier Kynningsud.

Det grønne alternativet

I løpet av de siste 20 årene har også tredje generasjon, representert ved sønnen Pål, tatt større og større del i firmaet. Han er i dag konsernsjef, og har bygget opp en solid eiendomsvirksomhet i både Norge og Sverige. Sammen med krandivisjonen utgjør dette en vesentlig del av konsernet i dag.

Harald Kynningsrud ser lyst på fremtiden.

Verden blir grønnere hvis vi bryr oss.
Harald Kynningsrud

– Etter en vanskelig vår og sommer i fjor, har vi lært å tilpasse oss. Vi har unngått å be om støtte fra det offentlige, og har tatt støyten selv. Det gir oss frihet. Jeg er imidlertid overrasket over hvor tilpasningsdyktige både folk og bedrifter er i begge land. Jeg tror på fortsatt ekspansjon når pandemien avtar og i årene som kommer, selv om det er vanskelig å spå.

Konkurransesituasjonen er tøff, ifølge entreprenøren, som mener det fremover blir stadig viktigere å ta klimautfordringene på alvor.

– Verden blir grønnere hvis vi bryr oss. Vi skal gjøre vår del for å minimere negativ miljøpåvirkning og for at Kynningsrud skal være “det grønne alternativet”. Dette synes best ved at vi har kjøpt verdens første helelektriske mobile beltekran med løfteevne på 250 tonn. Vi har løpende utskifting av eldre kraner som erstattes med miljøriktige maskiner med minimal forurensing. Det koster mer, men det er verdt det, sier han.

Selv om sønnen har overtatt det daglige ansvaret, har Kynningsrud ingen planer om å tre av med det første.

– Nei. Jeg tenker at klokskap ikke er noe man blir født med, det er noe man tilegner seg gjennom livet. Så da har jeg kanskje noe å bidra med i enda noen år.

Reportasjer
Næringsliv