+ mer
Så seg i speilet: På et tidspunkt bestemte Reynir Indahl seg for å være en del av løsningen heller enn problemet. Nå løser han verdensproblemer i Summa Equity. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Løser verdensproblemer med høy avkastning

For kun få år siden var det vanskelig for Reynir Indahl å overbevise investorene om at Summa Equitys strategi var lønnsom. Så eksploderte interessen.

– Jeg tror at alle investorer tar mer innover seg alvoret i klimaforandringene og eksternaliteter som pandemien. Av kapitalinnhentingene i 2020 gikk mer til forvaltere med bærekraftig fokus enn til de mer tradisjonelle og agnostiske, sier administrerende partner Reynir Indahl i Summa Equity til Kapital. 

I 2016 opprettet han det første fondet i verden som var knyttet opp mot FNs bærekraftmål, og i starten var det krevende å overbevise de største og mest kjente investorene om at dette var en god investeringsstrategi.

– De fryktet at fokus på å redde verden kom til å føre til lavere avkastning, sier Indahl i dag.

I Summa var tankegangen komplett motsatt.

– Vi mente at det kom til å føre til høyere avkastning, fordi disse selskapene løser problemer. Dermed er de mer fremtidssikre. Vi går en verden i møte hvor kostnadene ved å ødelegge planeten miljømessig, eller forårsake negative sosiale konsekvenser, kommer til å bli større. 

Del av løsningen

Bak Summas strategi ligger et personlig engasjement.

– For min egen del handlet hele Summa og vår strategi om at jeg var, og er, veldig bekymret for hvor verden er på vei, både miljømessig og med økende ulikhet. På et tidspunkt så jeg meg selv i speilet og lurte på om jeg var en del av problemet eller løsningen, sier Indahl.

– At Summa skal være en del av løsningen er grunnleggende i alt vi gjør. Vi har aldri gjort en investering der ikke dette har vært i kjernen. Vi har sagt nei til mye vi tror kunne vært gode finansielle investeringer, og som ikke hadde gjort verden verre. Men heller ikke bedre, og vi ønsker å bruke vår tid og våre ressurser på løsningsselskaper.

Summas investeringsprosess begynner enkelt forklart med problemet. Så søkes det etter selskaper som sitter på potensielle løsninger som kan skaleres opp.

– For eksempel er søppel et stort problem som står for en stor andel av utslippene våre, så vi må resirkulere mer. Det var grunnen til at vi kjøpte Sortera og skalerte det opp fra 200 millioner til 1,5 milliarder i omsetning. Vi eier også Norsk Gjenvinning, som har hatt bra vekstutvikling, sier Indahl.

Høy avkastning

Så langt ser det ut som om det er Summa-sjefen, og ikke de skeptiske investorene, som har fått rett. Selskapet har nå to fond. Totalt er det reist rundt en milliard euro til disse, og etter det Kapital erfarer, har begge har levert høy tosifret avkastning. Indahl ønsker ikke å kommentere konkrete tall, men bekrefter at det har gått bra.

– Vi er opptatt av å skape høy avkastning for våre investorer, og ligger på topp fem globalt målt etter dette. Jeg tror at dette er korrelert. Hvis våre selskaper vokser og løser utfordringer på en god måte, så blir de også mer verdt, sier han.

De siste årene har dessuten verden kommet etter. Fokus på ESG (miljø, sosiale forhold og selskapsstyring) har virkelig fått fotfeste i det bredere markedet.

– Generelt ønsker flere og flere investorer og andre private equity-selskaper nå å investere innen de temaene som vi investerer i. Vi ser at veksten i selskapene våre er høy og at verdivurderingen av dem går opp, fordi tankesettet om at de er mer fremtidssikre, løser utfordringer og bidrar til en positiv verden begynner å slå rot. De har megatrendene med seg, folk ser at megatrendene fortsetter og at de er godt posisjonert for fremtiden.

Gunstige salg

Dette har muliggjort flere gunstige “exiter” for Summa Equity de siste årene.

– Vi solgte nylig Sortera til Nordic Capital, og selskapet ble da verdsatt på en dobbelt så høy multippel som vi kjøpte på. Sortera ble nylig kåret til det ellevte mest bærekraftige selskapet av alle selskaper i hele Sverige, så det er et godt eksempel, sier Indahl.

Han trekker ellers frem helseselskapet Olink og EcoOnline, som har utviklet en digitaliseringsløsning for håndtering av kjemikalier. Disse er nå børsnotert henholdsvis på Nasdaq og i Oslo.

– Har det blitt enklere å ta denne typen selskaper på børs?

– Ja, det er stor interesse for disse temaene og den typen selskaper vi fokuserer på både på børsen og i det private markedet.

Ser mot utlandet

Hos Summa Equity er nå en god del av det andre fondet investert, sist gjennom kjøpet av Holdbart, som jobber for å redusere matsvinn. 

– Fremover vil vi i økende grad se på investeringer utenfor Norge, og vi kommer nok også til å reise mer kapital internasjonalt fremover, sier Indahl.

Mens prisingen av bærekraftige aksjer på børs tidvis har vært svært volatil, finnes det utenfor børsen en veldig god “pipeline” av nye investeringer, forteller Summa-sjefen.

– De fleste selskapene er jo private. Her er det et stort univers å ta av, og vi er veldig fokusert på hva vi ser etter. Så vi opplever ikke vanskeligheter med å få gjort investeringer, eller at ting er for høyt priset.

Tre kjappe

– Hvordan havnet du i private equity?

– Jeg arbeidet som konsulent i McKinsey og satt i ledelsen i et teknologiselskap som het Ignis. Etter å ha tatt dette selskapet på børs innså jeg at det var veldig morsomt å være med på å utvikle selskaper, og i private equity er det mulig å være med på å akselerere og skape vekst.

– Hvordan vil du beskrive din investeringsfilosofi?

– Vi ser etter selskaper som kan skaleres opp, gjerne internasjonalt og globalt. De må være unike i det de gjør, ha stort vekstpotensial og gi et positivt bidrag til verden, enten det er miljømessig, menneskelig, sosialt eller gjennom bedre styring.

– Hva er den beste og verste investeringen du noen gang har gjort?

– Et av selskapene jeg har vært involvert i heter CMR Surgical. De er i ferd med å revolusjonere hvordan man gjør kikkhullsoperasjoner, ved hjelp av små roboter som legene styrer. Her kom jeg inn som styreleder og investor i 2015, og dette selskapet har siden blitt en enhjørning. Det har vært en helt fantastisk utvikling. Det andre jeg vil trekke frem er Hallgruppen i Norge, som jeg også var med på å starte i 2015. De har også gjort det ekstremt bra. 

– Av dårlige investeringer har vi aldri tapt penger på noen investering ...

– Kanskje en privat investering?

– Jeg kjøpte en sykkel av Riulf Rustad som ble brukt to ganger på fem år, før den ble stjålet. Det var en racersykkel. Jeg drev med konkurransesykling som ungdom og hadde en ambisjon om å drive med det igjen. Ambisjonen var bra, men den ble ikke brukt og var ikke forsikret da den ble stjålet.

Reportasjer
Næringsliv