Emigrert gründer tapte skattestrid om 50 millioner

Øyvind Dahl, som har tjent flere hundre millioner kroner på betalingsløsninger og bettingaksjer, tapte ankesaken i Borgarting lagmannsrett i en skattestrid om bortimot 50 millioner kroner. Dahl, som emigrerte til Sveits i 2001, vurderer å anke til Høyesterett.

Dro til Sveits: Gründer Øyvind Dahl meldte flytting til Sveits fra 2001. Først bosatte han seg i Basel mens han i 2004 flyttet internt hit til Zürich, den største byen og det kommersielle sentrum i landet. Han har også en postadresse i Panama i Mellom-Amerika. Foto: ARND WIEGMANN
Næringsliv

Øyvind Dahl (63) er opprinnelig fra Vikersund og eide en fjerdedel av Point International, et selskap for betalingsterminaler han som en av tre gründere startet i 1988. I 2004 ble selskapet solgt til Nordic Capital for over 600 millioner kroner, og Dahl satt igjen med en gevinst på 138 millioner kroner. På det tidspunktet hadde han flyttet til Sveits. 

Dahl ble først beskattet for gevinsten da myndighetene endret ligningen hans nesten ti år senere. Han klaget på ligningsvedtaket men vant ikke frem verken i Skatteklagenemnda i 2017 eller i Oslo tingrett i 2018. Nå i juni tapte han også i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

– Vi vurderer å anke saken til Høyesterett, opplyser John Christian Elden, og gir et hint om at saksbehandlingen til myndighetene i så fall er et tema. Skattedokumenter og korrespondanse Elden mener er sentrale for sakens avgjørelse er ikke lenger å oppdrive fra myndighetene fordi det gikk så mange år før ligningen ble endret, ifølge advokaten.

Vurderer å anke: Øyvind Dahls advokat John Christian Elden etterlyser dokumenter i  skattesaken hans klient nylig tapte. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Lagmannsretten spekulerer i hvilke opplysninger han har inngitt til skattemyndighetene årene før aksjesalget, og Dahl mener alt er oppgitt på vanlig måte. Vi kan dokumentere at det er oppgitt til sveitsiske myndigheter på samme tidspunkt. Det blir en felle som ikke passer at staten legger for borgerne, anfører Elden.

Det blir en felle som ikke passer at staten legger for borgerne
Advokat John Christian Elden

Advokat Morten Søvik, som førte saken for Staten ved Skatt øst, sier seg på sin side fornøyd med lagmannsrettens dom.

– Vi har fått gjennomslag for vårt syn, slår han fast.

Strid om endringsfrist

Selv om det har vært uenighet mellom Dahl og skattemyndighetene om han var å anse som skattemessig bosatt i Sveits eller Norge i 2004, har ikke dette blitt et tema i skattesaken, da det uansett er en hjemmel for å beskatte gevinsten. Hovedtemaet har vært om Dahl har overholdt sin opplysningsplikt og hvilken frist som skal gjelde for endring av ligningen fra skattemyndighetenes side.

Det er på det rene at Dahl i 2005 sendte selvangivelse for næringsdrivende for 2004 uten at gevinsten var ført opp som inntekt. Gevinsten var skattefri i Sveits. Dahl trodde det samme gjaldt i Norge fordi han mente han skattemessig var erklært utflyttet fra 1. januar 2004 av norske myndigheter, og var uvitende om regler om skatteplikt for gevinst ved salg av aksjer i norske selskap etter skatteloven og skatteavtalen mellom Norge og Sveits, ifølge sin påstand i Borgarting.

Fristen for å endre ligningen til ugunst for skatteyter er to år forutsatt at det ikke er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, er fristen ti år. Lagmannsretten mener Dahl ikke har oppfylt sin opplysningsplikt i relasjon til aksjegevinsten, og at det derfor var tiårsfristen som gjaldt.

Øyvind Dahl

Etter å ha solgt seg ut av Point International var Dahl en periode største aksjonær i det det Malta-registrerte selskapet Nordic Gaming Group, som står bak spillsiden Nordicbet. Dahl innkasserte trolig over 150 millioner kroner da bettingselskapet ble solgt til svenske Betsson i 2012.

Dahl er utvandret til Sveits, og har en registrert postadresse i bygget som tidligere het Trump Tower i Panama City.

I 2016 tok Oslo Kemnerkontor pant på 48 millioner kroner i en leilighet Dahl eier på Frogner i Oslo.

Tok nesten ti år

Det var først i september 2014, over ni år etter at fristen begynte å løpe ved inngangen til 2005, at Dahl ble varslet om at skattekontoret vurderte å endre ligningen for 2004 ved beskatning av gevinsten. Aksjesalget var da kommet opp i forbindelse med et prosjekt ved Skatt øst hvor internasjonale pengetransaksjoner ble gjennomgått.

Dahl fikk selv en utskrift fra aksjonærregisteret i mars 2005, der salget av aksjene i Point International fremgikk. I ligningen for 2004, der han ikke ble beskattet for aksjegevinsten, kom ikke opplysninger i aksjonærregisteret med automatisk. Aksjonærregisteret ble først koblet opp mot ligningssystemet i 2012. 

Dahl har blant annet anført at opplysningsplikten er oppfylt fordi ligningsmyndighetene rådde over tilstrekkelige opplysninger om aksjene og aksjegevinsten, slik at de hadde plikt til å undersøke spørsmålet om hans skatteplikt nærmere. Han ble ikke hørt av lagmannsretten på dette.

Dahl må også ut med nær 900.000 kroner for å dekke statens sakskostnader i tingretten og lagmannsretten.

skatt
betsson
sveits
panama
skatt øst
jus
Reportasjer
Næringsliv