Økonomisk politikk har alltid vært en viktig del av vårt kommentarstoff, i tillegg til næringsliv og børs, og så har vi bygget videre med kunststoff (alltid med priser), livsstil og mye annet. Samt kommentarer og gode råd fra eksperter utenfor vår redaksjon.

Norges beste skattejurist skriver i Kapital!

Akkurat nå kan vi glede oss over en regjering som ikke vet hva den skal gjøre i den økonomiske politikken, og partier som er fiender, er blitt venner.

Økt strømpris, økt bensin- og dieselpris, dyrere mat og masse annet som er blitt dyrere etter nyttår, gjør politikerne usikre. Hvem er fiende, og hvem er venn og alliert?

Både FrP og partiet Rødt vil senke bensinprisen og prisen for diesel med syv–åtte kroner ved å fjerne veibruksavgiften, og kanskje CO2-avgiften også. Dette fordi bensinprisen nesten har nådd 30 kroner pr. liter.

Under valgkampen i fjor sa Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, som nå er finansminister, at Sp ikke kan delta i en regjering hvis bensinprisen er over 20 kroner. Regjeringskrise blir det likevel ikke.

Men regjeringen, med Arbeiderpartiet og Sp, må finne på noe. Lite irriterer bileierne mer enn høye drivstoffpriser, og i distriktene har de jo sjelden trikker, T-bane og busser til å erstatte bilen.

Problemet er at SV, som er regjeringens støtteparti, heller ikke vil sette ned bilavgiftene.

SV vil heller ha skattekutt for de som tjener minst. Det må bety at de som tjener mer enn 750.000 kroner, fortsatt vil måtte betale mye for bensinen.

Og Miljøpartiet De Grønne (MDG), som ikke gir noen konsesjoner til bileiere, vil jo ha bilen bort. MDG tror alle kan gå, sykle eller reise kollektivt.

Denne naive politikken har ført til at MDG, på en måling utført av Sentio, har en oppslutning på 2,9 prosent. Partiet kom under sperregrensen ved valget, og det fortsetter nedover.

Hadde det vært valg i dag, ville MDG mistet to av tre stortingsrepresentanter. Bare mislikte Lan Marie Berg ville overlevd.

Regjeringen har avsluttet sitt budsjettmøte på Klækken hotell, og der la den budsjettplaner for 2023. Det var ikke strakstiltak som sto på programmet.

Noe kan endres i vår ved revidert budsjett, men ikke mye.

Derfor står nå FrP og Rødt skulder ved skulder, mens SV lurer på hva som skjer.

Og hvordan skal Trygve Slagsvold Vedum og Sp innfri sine løfter om å holde bensinprisen nede? Ved å sette ned prisen, selvfølgelig, men hvor mye vil det koste, og hva sier Ap og statsminister Jonas Gahr Støre?

Statskassen svulmer, men alt kan ikke gå til å holde strøm- og bensinprisen nede.

Og ikke nok med det: Noen vil også senke merverdiavgiften for å få matprisene ned.

Alle skal få mer, og alle skal ned.