Noe av det morsomste, og kanskje det vanskeligste, Kapital-staben gjør ved slutten av året, er å gi prognoser for neste år. Alle deltar med sine spesialkunnskaper, men tyngden av våre vurderinger står finansjournalist Sigurd E. Roll bak. Hvor godt vi traff i 2021, kan sees på side 150. Vi prøver å være ærlige her. Alle kan jo etterprøve oss. Og ja, det gikk ganske bra. Vi traff på det meste.

Prognosene for neste år er med ett blitt noe usikre, for regjeringen er i ferd med å stenge ned landet på grunn av den nye covid-19-varianten omicron.

Hoteller og restauranter og reiselivet generelt som etter halvannet år med slit og dårlig økonomi skulle ta igjen noe av det tapte i løpet av årets siste måneder, mistet det meste av omsetningen. Nå krangler regjeringen med bransjen om hvor mye av tapene staten skal ta.

Samtidig kommer tall som viser en prisvekst på 5,1 prosent det siste året. Det er skyhøyt, og normalt ville det bety at rentene går til værs. Og øker rentene, får det konsekvenser for valutakurs, BNP-veksten, boligprisene og lønnsutviklingen og mye annet.

Det var antatt at Norges Bank ville heve styringsrenten nå i desember, men samfunnsøkonomene er ikke like sikre lenger. Den nye pandemibølgen øker usikkerheten, og da blir det kanskje ikke renteøkninger før til neste år.

Prognoser vi skrev for en uke siden, må trolig endres løpende.

Reiselivet ligger med brukket rygg, mens andre deler av norsk økonomi går så det griner.

Oljeprisen er fortsatt høy (75 dollar pr. fat brent-olje), aluminiumsprisen er høy, lakseprisene er høye og store deler av norsk, internasjonal skipsfart har hatt gode tider i hele 2021.

Men hvis smittebølgen brer seg og land etter land stenger ned, helt eller delvis, og verdenshandelen av den grunn går ned, kan det bli ille for resten av norsk økonomi også.

Kanskje vi får 2020 igjen.

Aksjekursene er fremdeles på topp, med nye rekordnoteringer nesten hver uke, men det kan ikke vare hvis stadig flere blir smittet, lagt inn på sykehus eller dør. Et aksjekrakk på 20 prosent eller mer kan ikke utelukkes, i Norge eller i andre land.

Og alt dette skal vi her i Kapital gi prognoser for som skal vare de neste 12 månedene.

Det er ikke greit, men moro er det lell.

Les prognosene for 2022 her. 

Les hvordan vi traff i 2021 her.