+ mer
Illustrasjon: Øyvind Hovland

En rekke innertiere

Her er oppsummeringen av Kapitals prognoser for 2021 - og fasiten på hvordan det gikk.

Støttet av en generøs pengepolitikk, kombinert med blant annet knallsterke råvarer, et bunnsolid arbeidsmarked og et friskt og velfungerende boligmarked, har pilene pekt riktig vei for norsk økonomi i 2021. Vaksineringen har støttet opp under de gode trendene, som også har spilt seg ut i form av stigende kurser på Oslo Børs. Flere av våre prognoser har vært helt i tråd med den faktiske utviklingen, som våre prognoser for bolig- og fritidsboligmarkedet, teknologisektoren, markedet for næringseiendom og at finanssektoren gikk et godt år i møte støttet av lave tap og god underliggende inntjening. Vår antagelse om en høyere oljepris har også vist seg å være helt riktig. Usikkerheten rundt pandemien hang fortsatt tungt over børsen ved inngangen til 2021, noe som dempet vår optimisme i den forstand at vi spådde en opptur for Oslo Børs på opp mot ti prosent. Børsen har løftet seg høyere enn som så, noe som på en god måte illustrerer hvor sterkt norsk økonomi har utviklet seg i 2021.  

Arbeidsmarkedet:

Flere bransjer skal igjennom en tøff vinter med flere permitteringer og oppsigelser. Men vaksinegjennombruddet sikrer et gradvis bedre arbeidsmarked utover i 2021, skrev vi på tampen av fjoråret. Prognosen har stått seg vel, og på vei inn i 2022 preges arbeidsmarkedet av mange bedrifter på jakt etter flere ansatte.   

Renter:

Renten til Norges Bank blir neppe satt opp i 2021, var Kapitals renteprognose for inneværende år. Et høyt samlet aktivitetsnivå, kombinert med stadig høyere konsumpristall, har likevel fått Norges Bank til å heve styringsrenten til 0,25 prosent ved rentemøtet i september. En ny antatt økning er på vei nå i desember, noe som gir en styringsrente på 0,50 prosent.   

Olje:

Budskapet var soleklart: I 2021 skulle oljeprisen opp støttet blant annet av utsikter til en mer normal verdensøkonomi med mer reising og samferdsel. I år har oljeprisen steget til over 70 dollar fatet, en klar økning året sett under ett. Spot on!   

Energi:

Etableringen av ny kapasitet innen vind, vannkraft og solenergi setter ifølge Det internasjonale energibyrået IEA stadig nye rekorder, helt i tråd med Kapitals spådommer om at fornybarrevolusjonen bare ville trappes ytterligere opp i år.          

Offshore:

Støttet av en bred skattepakke har ordretilfanget for flere norske offshorebedrifter likevel utviklet seg bedre enn hva vi så for oss i fjor. At vi derimot, med tykk penn, understreket at det innen industrinisjen havvind offshore så svært så lyst ut for 2021, er en prognose helt i tråd med den faktiske utviklingen.    

Shipping:

I fjor tegnet vi et bekmørkt bilde av tankmarkedet. Og ille har det blitt, inneværende år er i ferd med å bli et av de svakeste for tankmarkedene noensinne – referanseindeksen på tankrater har konsekvent vært under driftskostnader siden januar og tidvis også under null. Derimot har tørrlastmarkedet gått sterkt, i motsetning til hva vi antok. 

Aksjemarkedet:

Pandemien er på ingen måte et avsluttet kapittel, men vaksineringen gir rammer for en mer normal verdensøkonomi, skrev vi i fjor, og mente Oslo Børs hadde et stigningspotensial i år på opp mot ti prosent. Børsoppgangen, støttet av en sterk oljepris og investorer som har vært villige til å kjøpe seg inn på stadig stigende kurser, har vært bedre enn predikert – en oppgang som også har spilt seg ut innenfor en rekke ulike sektorer.      

Finans:

Utbyttekranene åpnes igjen, noe som ville bli tatt godt imot av investorene, hevdet vi på samme tid i fjor. Finanssektoren på Oslo Børs har gått sterkt inneværende år, særlig støttet av at eierne nå tilgodesees med rundhåndede bankutbytter.    

Syklisk industri: 

Opptur for materialer, var hovedbudskapet på vei inn i 2021. Og vi poengterte at utsikter til et globalt økonomisk oppsving ville føre til høyere etterspørsel etter materialer som aluminium og gjødsel. Både Norsk Hydro og Yara har gått knallbra på børsen siste året, og viser at våre industriformeninger var helt riktige.    

Oppdrett:

Fornyet toppside for laksen, skrev vi i fjor, og mente det fundamentale grunnlaget for vekst fortsatt var intakt, tross pandemien. Prognosen tåler definitivt dagens lys – oppdretterne har hatt et godt år, og statistikk fra Norsk Sjømatråd viser at aldri før har norsk sjømateksport hatt en høyere verdi etter årets ni første måneder enn hva tilfellet har vært i 2021.

Helseindustrien: 

Helseindustrien er i en vedvarende vekstfase, understreket vi i fjor, og etterspørselen etter helsetjenester vil bare fortsette å øke, både på kort og lang sikt. Pandemien gir dessuten enda større drahjelp til en industri som også private investorer og PE-selskaper flokker seg mer og mer rundt.       

Detaljhandel: 

Støttet av de lave rentene og betydelig oppsparte midler blant norske husholdninger gikk detaljhandelen – slik vi spådde – et sprekt 2021 i møte. Samtidig brer netthandelen bare mer og mer om seg, og for mange detaljister utgjør den nå over 50 prosent av årsomsetningen. 

IT: 

Ny opptur venter, skrev vi på vei inn i 2021, og mente vekstutsiktene for hele den norske IT-næringen var robuste. En titt på IT-indeksen på Oslo Børs illustrerer godt at prognosen traff –så langt i år har indeksen steget med rundt 35 prosent, klart bedre enn den øvrige børsutviklingen.     

Reiselivsbransjen: 

Vi understreket at på grunn av pandemien ville reiselivsbransjen gå en knalltøff vinter i møte, men i takt med vaksineutrullingen – og opphevelse av flere reiserestriksjoner – ville det utover i andre halvår se langt bedre ut. Slik har det også i all hovedsak utviklet seg, men på vei inn i 2022 stiger usikkerheten igjen for mange reiselivsaktører i takt med nye virusmutanter.     

Boligmarkedet:

For 2021 mente vi boligmarkedet ville stramme seg ytterligere til. Og har med det fått rett med tanke på at boligprisene så langt i år har steget med rundt seks prosent, landet sett under ett. Utsikter til litt høyere boliglånsrenter hemmer altså ikke boligmarkedet, et marked preget av fortsatt høye omsetningstall.  

Fritidsbolig:

Den norske hyttedrømmen står sterkere enn noensinne, var hovedbudskapet for 2021. Prognosen står seg godt ett år frem i tid, i form av solid prisutvikling både på nye og brukte hytter, så vel til fjells som ved sjøen. Interessen for egen fritidsbolig har nådd nye rekorder – og vel en kvart million nordmenn drømmer fortsatt om egen fritidsbolig, ifølge Prognosesenteret. 

Næringseiendom:

I fjor var overskriften “Fortsatt sterkt”. Fasiten er at året har blitt enda bedre enn vi spådde. Kort oppsummert har det vært voldsom aktivitet i transaksjonsmarkedet med bred interesse for flere segmenter og mer spredt geografi. Utleiemarkedet har også tatt seg betydelig opp i takt med økende sysselsetting fra sommeren 2021, generell bedring i økonomien og gjenåpning slik at flere nå igjen bruker sine kontorlokaler.

Medier:

Vi var tydelig på at mediebransjen preges av ytterligere digitalisering, samtidig som flere av aktørene drar i gang nye satsninger i en hverdag preget av fortsatt høy konkurranse. De mest tilpasningsdyktige aktørene evner å etablere forretningsmodeller som også kommersielt vil være lønnsomme.        

Vinmarkedet: 

Vinmarkedet er i endring, særlig i lys av klimaforandringene, når franske champagnehus kjøper vinmarkeder i England, viste vi blant annet til i fjor. Bransjen fortsetter å være i endringsmodus, spesielt med tanke på hva som definerer de aller beste vinområdene og de mest populære vinene.  

Kunstmarkedet: 

I fjor var tittelen “Et nytt godt år i vente”. Rapportene fra auksjonshusene idet vi skriver desember er at markedet har vært sterkt og med mye likviditet. Det har gått bra over hele linjen, både for den eldre og den moderne kunsten.

Investor
Investornytt