I hele Kapitals historie har konkurranse og markedsøkonomi vært den ideologiske plattformen vi har benyttet for å forstå hva som skjer, og for å kunne gi de beste råd.

Det gir bedre og billigere varer og tjenester, skaper sysselsetting og er rettferdig.

Så er det slik at vi har en stor offentlig sektor med helse, omsorg, politi, forsvar og infrastruktur som ikke er markedsutsatt, slik det må være, men vi har et lite marked for private helsetilbud, og vi har til og med private barnehager (som noen vil fjerne).

De siste årene har vi også fått konkurranse innen togtrafikken. Svenske og britiske tog har overtatt deler av nettet utenfor Østlandet. Det gamle NSB, som er døpt om til Vy, ble for dårlig og gammeldags.

Samferdselsdepartementet har regnet ut at konkurranseutsettingen av jernbanen over en tiårsperiode ville gi besparelser på 12 milliarder kroner for staten. Mye penger det.

De private satset på lavere kostnader og flere passasjerer og lavere priser for de reisende.

Kanskje også i nyere og bedre vogner.

Coronapandemien har satt mye av dette på hodet. Færre reiser med tog og færre reiser med Flytoget, for det går knapt fly. Likevel skal visstnok Flytoget konkurrere med de lokale skrangletogene.

Vi har aldri helt forstått ønsket eller kravet om private tog i stedet for NSB/Vy.

Kravet om private tog i stedet for NSB/Vy.

Togene kjører på de samme skinneganger, hvor det bare for Flytoget er dobbeltspor hele veien, det er de samme togstasjoner og stopp, og det er mye av de samme ansatte.

Her er det ikke lett å konkurrere. Det gamle NSB, som gjorde alt, er splittet opp i en serie med selskaper som utfører deltjenester.

Over det hele svever Jernbanedirektoratet, som akkurat i disse dager skulle legge togtrafikken på Østlandet og i hovedstadsområdet ut på anbud.

Men den nye regjeringen vil ikke ha flere anbudsprosesser. Vy skal drive alt sammen.

“Det er en viktig sak for dagens regjering å sikre nasjonal kontroll over togtilbudet,” sier den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap). Det høres pompøst ut og er det også.

Vi snakker om kontroll på skinner. Og Vy-sjefen Gro Bakstad lover flere avganger, kortere reisetid på Østfoldbanen, moderne tog og flere passasjerer.

“Et godt togtilbud sikres best når togtrafikken på Østlandet drives som en enhet,” sier Bakstad.

Det tror vi faktisk på. Jernbanen i Norge passer ikke godt for masse småtilbud. Konkurranse kan kanskje spare staten for endel penger, og det er bra, men disse togene skal jo kjøre på de samme skinner og med de samme kjøreledninger for strøm.

Med direktetildeling av konsesjon og trafikkrettighet til ett selskap (Vy) tar staten en stor sjanse. Det kan bli dyrt, og Vy kan svikte.

Mange vil ha statlig drift uten konkurranse av ideologiske grunner. Slik tenker ikke vi i Kapital. Vi tror det er den beste måten å drive togdrift på i et relativt lite område.

Da er det like bra at staten avlyser toganbudene.