Erik Teigen

Erik Teigen startet karrieren med å bygge et lite vaskefirma. Vaskefirmaet ble etter hvert til en kjede med 300 ansatte, og overskuddet brukte gründeren til å utvikle sitt første utbyggingsprosjekt i Hemsedal, Storelia, med 144 senger for utleie til bedriftsmarkedet. Mest kjent er han likevel for prosjektet Skigaarden, beliggende på drøye 1.000 meters høyde. Opprinnelig ønsket Teigen å bygge en 2,6 kilometer lang skitunnel på toppen her. Den ble aldri noe av. I stedet har en liten alpelandsby blitt til, bilfri, med underjordisk garasjeanlegg og omgitt av skitraseer. Komplekset ferdigstilles bygg for bygg, og får til sammen flere hundre leiligheter med rundt to milliarder kroner i salgsverdi når siste bygg står ferdig. Erik Teigen blar opp 1,5 milliarder kroner over 14 år for å bygge livsverket, som foruten leilighetene for salg består av hovedstuen Skigaarden med eksklusive restauranter og medlemsklubben Heimatt, utleieleiligheter, samt hotellet Fjellbadet, som skal bygges like nedenfor.

– Hvorfor startet du med leilighets- og/eller hytteutbygging på fjellet?

– Det startet med kjøp av egen hytte i Hemsedal. Siden åpnet det seg noen muligheter. Jeg knyttet lokale kontakter, hvilket gjorde at vi fikk muligheten til å utvikle noen nye områder.

– Hva er din beste investering så langt?

– Vinkjelleren på Skigaarden. Den overgår alt. Den er helt unik.

– Hvilket fjell/hytteområde skulle du gjerne hatt tilgang på som du ikke har pr. i dag?

– Jeg skulle gjerne vært i de østerrikske alper og gjort noe der nede. Markedsgrunnlaget er så mye større der nede. Alternativt ville jeg valgt meg en utvidelse av Hemsedal. Hemsedal har så mange fantastiske områder som kan bygges ut.

– Hvilke hytteområder er hot og not om fem år? Og hvorfor?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror at de områdene som vil være hot fremover er de som har mer enn bare teknisk infrastruktur. Det holder ikke med bare en heis og en bakke. Det vil bli en sterkere polarisering, der de store vil forsterke sin posisjon. De små må ta i et krafttak for ikke å falle igjennom.

– Hva tenker du om hyttemarkedet de neste to til tre årene?

– Som tidligere nevnt tror jeg vi vil se et større sprik. Dersom markedet ikke blir påvirket av ytre elementer, som krig, pandemi eller finanskrise, tror jeg de store områdene vil gjøre det godt, mens andre vil få dårligere betalt. Jeg mener man allerede ser konturene av dette. Deler av markedet har begynt å kjølne, mens det er stor aktivitet og fullt trøkk andre steder. I Hemsedal er fortsatt etterspørselen større enn tilbudet.

– Hva er ditt beste råd til andre som vurderer å starte med fritidsboligutbygging/investering i fritidseiendom?

– Det er to ting som er viktig: Invester med hjertet og bli lokal. Det må selvsagt være en god økonomi i det du driver med, men du kan ikke komme inn i et bygdesamfunn som en storkar i småsko og tro at du skal lykkes. Utbygging i den norske fjellheimen krever langsiktig arbeid.