ABT-gründer pusher omstridte kildevannsaksjer i nytt selskap

Da Finanstilsynet i fjor satte en stopper for virksomheten i Bygdøy Allé Finanssenter, senere Aker Brygge Trading, forlot bakmann Morten Olsen selskapet. Nå fortsetter han å pushe de samme aksjene i sitt nye selskap Bull Technologies.

Omstridt aksjepusher: Mannen bak Bygdøy Allé Finanssenter/ Aker Brygge Trading, Morten Bjarne Olsen, er på farten med nytt investeringsselskap. Her er han avbildet med sin Lamborghini til fem millioner kroner på Autoxos treff på Gol i februar 2019. Foto: NEETHA NEETHA © Hegnar Media

Denne saken ble første gang publisert 4. februar 2020. Den er aktuell i dag siden Aker Brygge Trading AS ble slått konkurs i juli. 

Det skandaleombruste selskapet Bygdøy Allé Finanssenter (BAF), som senere skiftet navn til Aker Brygge Trading (ABT), ble pålagt stans i virksomheten av Finanstilsynet i april i fjor. Grunnen var manglende konsesjon til å drive investeringstjenester og investeringsvirksomhet. Stoppordren kom rett etter Kapitals avsløringer om at selskapet pushet overprisede aksjer i kildevannselskapet Nordic Life. Kort tid etter smuldret driften opp, de ansatte forsvant, og gründer og tidligere daglig leder Morten Bjarne Olsen trakk seg ut.

I dag pusher Olsen fremdeles aksjer i Nordic Life, men nå fra investeringsselskapet Bull Technologies. Sistnevnte har pr. i dag heller ikke noen tillatelser fra Finanstilsynet, opplyser fungerende seksjonssjef for verdipapirforetak i tilsynet, Roy V. Halvorsen.

Overfor Kapital beskriver Olsen virksomheten i det nye investeringsselskapet som følgende:

– Bull Technologies skal drive med utvikling av prosjekter og selskaper, noe som jeg har jobbet med i mange år. Selskapet har også i sin portefølje en mindre andel av aksjene i Nordic Life. Vi prøver å selge aksjene til kurser som reflekterer fremtidsutsiktene for Nordic Life, og vi må kunne si at utviklingen i Nordic Life har vært svært positiv og absolutt i tråd med våre forventninger, sier Olsen.

Men denne aktiviteten er ikke nødvendigvis uproblematisk. Et naturlig spørsmål er om salgene av aksjer gjennom selskapet utløser konsesjonsplikt; investeringstjenester overfor tredjepersoner og investeringsvirksomhet på forretningsmessig basis krever konsesjon. Overfor Kapital opplyser Olsen at selskapet ikke trenger konsesjon, da de selger for egen bok.

Et annet spørsmål er hvilken beholdning selskapet selger av; Olsen er i aksjonærregisteret oppført med over 30 prosent av aksjene i Nordic Life Holding, men i forbindelse med flere søksmål mot ABT det siste halvåret er det oppstått strid om eierskapet til disse aksjene.

Kjempet mot konkurs: (F.h.) Dagens styreleder Per-Erik Jevne i Aker Brygge Trading, og styremedlem Ivar Andersen-Gott, kjempet mot konkursbegjæringen fra Irg i januar. Foto: OLIVER ORSKAUG

Et styre uten kontroll

Mens Olsen pusher aksjer i sitt nye selskap, sliter styret i hans gamle selskap med å unngå konkurs. Styreleder Per-Erik Jevne i Aker Brygge Trading (ABT) hadde et betydelig forklaringsproblem i rettssal 627 i Oslo tinghus 15. januar i år. Kreditoren på andre siden av rommet var det Sandnes-baserte selskapet Irg. ABT skylder dette selskapet over to millioner kroner, og om en tilbakebetalingsløsning ikke materialiserte seg i løpet av rettsdagen, ville Irg begjære ABT konkurs. ABT fikk en utsettelse før jul, men tålmodigheten var nå slutt. Dagen i forveien ba Irgs representant retten om et rådighetsforbud som binder selskapets midler.

– Vi frykter at eiendeler renner ut av ABT, spesielt med tanke på hva som har skjedd tidligere, forklarte Irgs representant i retten.

Jevne, som på sin side av rettssalen var støttet av styremedlem Ivar Andersen-Gott og aksjonær Helge Thorvik, prøvde å forklare at de og engasjerte småaksjonærer i ABT i lengre tid hadde prøvd å få en oversikt over selskapet. Men øyeblikksbildet denne dagen var at de ikke hadde lykkes. Faktisk visste ingen av dem hvilke verdier som var i selskapet. De har ikke tilgang til selskapets bankkonto. De trodde at det var rundt 500.000 kroner der, men det kan ha vært lenge siden. De har heller ikke hatt tilgang til oppdaterte regnskapstall og kunne dermed ikke redegjøre for selskapets finansielle stilling. Det som derimot kom frem, er at alt selskapet i prinsippet har av reelle verdier, er knyttet til lån og aksjer i kildevannsselskapet Nordic Life.

Vannselskapet har det siste året vært priset av ABT-selgere til mangfoldige millioner kroner, og i utgangspunktet burde ABT sitte på omlag halvparten av aksjene i selskapet. Striden nå er at mesteparten av denne beholdningen er overdratt for en uviss sum til tidligere daglig leder Morten Olsent. ABT har bestridt gyldigheten av denne overdragelsen. Jevne forsikret Irg om at de har en dialog med Olsen for å få aksjene tilbakeført.

– Det tror jeg først når jeg ser signaturen hans på et papir, kommenterte Irg-representanten lakonisk, før han presenterte en løsning på den umiddelbare trusselen om konkurs:

– Vi kan gjerne ta pant i Lamborghinien til Olsen. Det fungerer for mine klienter. Vi trenger en garanti for halve beløpet.

Manglende bilag og forsinkelser

Før vi kommer til utfallet av striden i byfogdembetet, må vi spole tilbake og ta en titt i kulissene.Kapital har hatt flere avsløringer om Olsens selskap Bygdøy Allé Finanssenter og BAF Asset Management (BAF). Avsløringene handlet om hvordan BAF nærmest fungerte som et meglerhus for småsparere uten å ha konsesjon. Her pushet de blant annet overprisede aksjer i mikrobryggeriet Norbrew og badetøyselskapet Porto Brazil på småsparere, blant annet ved å misbruke Jenny Skavlan som bjellesau.

Porto Brazil ble tvangsoppløst i Drammen tingrett i 2017, og har etterlatt seg en mengde skuffede investorer. I fjor skrev Kapital om hvordan BAF Asset Management skiftet navn til Aker Brygge Trading (ABT) og fortsatte å selge aksjer til småsparere uten konsesjon. Denne gang solgte de aksjer i kildevannselskapet Nordic Life Holding. Selgerne i ABT brukte de samme telefonlistene de hadde benyttet i BAF. Finanstilsynet kom som nevnt på banen, og i april i fjor påla tilsynet BAF/ ABT å stanse sin virksomhet umiddelbart.

Tilbake står en rekke småsparere som har investert i både Nordic Life-aksjer og aksjer i ABT. Det er disse Jevne nå er styreleder for.

– Vi har ingen ansatte i dag, ingen faste utgifter og vi har sagt opp husleiekontrakten. De eneste kostnadene vi vil få fremover er de vi eventuelt drar på oss ved at vi skal begynne å føre regnskap, sa styreleder Jevne i retten.

Skjønt, dette med å føre regnskap er foreløpig problematisk. Aksjonær Helge Thorvik opplyste i retten at det finnes nesten ingen bilag over transaksjoner eller annen oversikt over hva som har skjedd i selskapet det siste året. Det som derimot nå foreligger, etter mye forsinkelser, er årsregnskapet fra 2018. Det ble fastsatt 4. desember i fjor.

Ingen sluttsedler

I regnskapet leverer revisor en konklusjon med forbehold. Det vises til mangelfull internkontroll, og punktene han spesielt trekker frem er som følger:

Det er blitt gitt et ulovlig lån på fire millioner kroner til Morten Olsen i desember 2018. Lånet er notert som registrering av antatt urettmessig unntak, og revisor bemerker:

“‘Lånet’ er ikke godkjent av styret og strider mot aksjeloven. Styret arbeider for tilbakebetaling og sikkerhetsstillelse.”

Revisoren bemerket videre at det også er gitt betydelige lån til selskapene i Nordic Life. Disse er nedskrevet, og det blir påpekt at ABT er avhengig av å få dem tilbakebetalt helt eller delvis.

“Forutsetningen for fortsatt drift er således avhengig av tilførsel av kapital enten i form av innfrielse av utestående fordringer eller innbetaling av ny aksjekapital.”

Det kanskje mest graverende som blir påpekt omhandler, som nevnt innledningvis, selskapets aksjebeholdning i Nordic Life. ABT stiftet Nordic Life Holding i 2017 med en aksjekapital på 100.000 kroner og aksjebeholdning på en million aksjer pålydende ett øre pr. stykk. I løpet av 2018 pushet ABTs selgere litt over 400.000 av disse aksjene ut til investorer, samt ga 100.000 aksjer til Nordic Life. ABT skulle dermed sitte igjen med omtrent halve beholdningen. Revisor påpeker derimot at det er foretatt udokumenterte overføringer av ca. 350.000 aksjer.

– Disse aksjene er blitt overført til Morten Olsen uten noen sluttsedler eller annen dokumentasjon. Det fremstår som han har fått dem for ett øre stykket, og det er ren tapping av selskapets verdier. Vi vet at det er solgt aksjer i selskapet til over 300 kroner pr. stykk i fjor, opplyser en aksjonær i ABT til Kapital.

– Det fremstår som Morten Olsen har fått disse aksjene for ett øre stykket, og det er ren tapping av selskapets verdier.
Aksjonær Aker Brygge Trading

Kapital har fått opplyst samme aksjepris av flere kilder, noe som tilsier at ABT-selgerne i 2019 verdsatte Nordic Life Holding til 300 millioner kroner. I aksjonærregisteret er Morten Olsen oppført med 312.000 av Nordic Lifes aksjer, noen som gjør ham til selskapets største aksjonær med en eierandel på 31,2 prosent. Hans samboer er oppført med 20.000 aksjer.

Overført 24 millioner til Nordic Life

Morten Olsen og ABT har siden stiftelsen av Nordic Life hatt klokkertro på prosjektet. Sist Kapital skrev om saken, var vi i kontakt med aksjonærer som hevdet at aksjer var omsatt for opptil 500 kroner pr. stykk, hvilket innebærer at ABT-selgerne på det tidspunkt priset selskapet til svimlende en halv milliard kroner. Denne troen reflekteres også i lånene som ABT har gitt Nordic Life. Dagens styre anslår at det er blitt overført ca. 24 millioner kroner fra ABT til driften av Nordic Life de to siste årene, noe Kapital også har fått bekreftet av andre kilder.

– Det er snakk om store summer, opplyser Jevne.

Nordic Life er strukturert i et norsk holdingselskap, og et spansk datterselskap hvor driften ligger. Pengene har blant annet gått til markedsføring av kildevannet i Spania gjennom en sponsoravtaler med den brasilianske supermodellen Alessandra Ambrosio, og med fotballklubben Real Madrid og dens kjente fotballspiller Casemiro. Hva angår produktet de selger er det kildevann fra Fyresdal-vannet kjøpt av produsenten Telemark Kildevann.

– Nordic Life har kjøpt flasker av oss gjennom hele 2019. Det er ikke de store kvantaene, men de kjøper for salg. Vi vet det selges i butikker i Spania, bekrefter styreleder Bjørn Bunæs i Telemark Kildevann.

Styret i ABT har ikke helt oversikt over hvor mye penger selskapet har overført til Nordic Life. Hovedgrunnen til det er, som før nevnt, at styret ikke har tilgang til selskapets bankkontoer, og ikke har hatt det i hele 2019. I retten forklarte Jevne at Morten Olsen er den eneste som har hatt tilgang til kontoene, selv lenge etter han fratrådte som daglig leder. I dag skal kontoene være stengt av DNB.

Olsen redder dagen

Etter en halvtimes tautrekking mellom partene i rettssal 627 ble Irg og styreleder i ABT enige om å ringe Olsen for å høre om han faktisk var villig til å stille garanti for gjelden. Til de fleste tilstedeværendes overraskelse gikk Olsen med på det, og om lag 20 minutter senere troppet han opp i rettssalen med familien på slep.

I en litt improvisert seanse underskrev Olsen alle dokumentene som trengtes og stilte pant i egne eiendeler. Hans navnetrekk stagget ikke bare kravet fra Irg, men også et krav fra advokatfirmaet Schjødt på vel 500.000 kroner, som var innlemmet i denne garantien.

Olsen selv var i godt humør under signeringen. På spørsmål om hvorfor han fant det nødvendig å stille opp for å redde selskapet, svarer han:

– Som tidligere leder og som aksjonær syntes jeg det var riktig å gi en slik garanti og dermed gi mest mulig støtte slik at selskapet kan drive videre og dermed sikre verdiene til de som har investert i selskapet.

Avtalen ga ABT en utsettelse på litt over tre uker. Innen den tid må styret skaffe til veie midlene til å betale gjelden. Hvis ikke er det berammet et nytt rettsmøte i februar.

Etter rettssaken svarer styreleder Jevne følgende på spørsmål om hvorfor det er så viktig for aksjonærene å unngå konkurs:

– Helt frem til april 2019 hadde selskapet en god omsetning. Vi skal nå opprette en ny klientkonto, og vi må finne ut av hvor verdiene er. Vi forventer at det kommer en større kapitalmengde inn når avtalen Nordic Life har meldt fra om er på plass. Det er derfor vi prøver å holde selskapet unna konkurs, sier han til Kapital etter rettssaken.

Stilte opp: Morten Olsen (bildet), stilte til fleres overraskelse opp i retten i januar og stilte pant i egne eiendeler for å holde Aker Brygge Trading unna konkurs. Oliver Orskaug

Rik investor i Midtøsten

Administrerende direktør Kjetil Torper i Nordic Life kom før jul med en gladmelding til sine investorer. I en mail sendt i september i fjor ble aksjonærene informert om en nær forstående avtale med et ikke navngitt investeringsselskap i De forente arabiske emirater. De ble så bedt om å bidra med et kortsiktig lån.

“For få dager siden signerte Nordic Life en konfidensialitetsavtale (NDA) med selskapet i emiratene. I denne avtalen erklærer begge selskapene at man ønske å gå videre i prosessen med å se på fremtidige økonomiske løsninger for Nordic Life. Dette er før­ste skritt i en lengre prosess […] For at vi i ledelsen i Nordic Life skal kunne forhandle best mulig på vegne av alle aksjonærer, vil det derfor i en mellomperiode være nødvendig å innhente kapital til selskapet”, skriver Torper i mailen til investorene.

Lånet ble beskrevet som kritisk for at Nordic Life skal kunne videreføre avtalen med Real Madrid, samt også fortsette sin globale ekspansjon. Torper ønsket å hente inn mellom 3,5 og 4,5 millioner kroner.

– Dere har fått tilført en betydelig mengde kapital fra ABT, og nå dette lånet fra egne aksjonærer. Hva bruker dere alle pengene til?

– Nordic Life opererer i et svært kapitalkrevende marked. Selskapet har pr. nå investert betydelige midler i produktutvikling, markedsføring og selskapsstruktur. Utviklingen i Nordic Life har gått over all forventning, vi har allerede en sterk posisjon i Spania og har inngått distribusjonsavtaler blant annet i Tyskland, UK, Øst-Europa og i Gulfstatene. Driftsselskap omsatte for over 20 millioner kroner allerede i 2019, svarer Torper.

Torper opplyser at han ikke har anledning til å gå ut med navn på den nye storinvestoren, men at det snart vil komme en kunngjøring.

Kapital har ikke hatt tilgang til årsregnskapet for Nordic Lifes spanske driftsselskap, og har derfor ikke hatt noen mulighet til å kontrollere Torpers opplysninger om selskapets inntjening. Det norske holdingselskapet gikk 2,1 millioner i minus i 2018.

Dyre sponsoravtaler: Reklamemateriell fra Nordic Life hvor den kjente Real Madrid-spilleren Casemiro fronter selskapets kildevann. Forest Bakker/ Nordic Life Foto: Nordic Life

ABT avspist med smuler

ABT har som før nevnt ingen reelle verdier utover aksjene de eier i Nordic Life Holding. Aksjeposten på 350.000 aksjer som Olsen fikk med seg ut døren, representerer dermed store verdier for småsparerne som har kjøpt seg inn i ABT. Ifølge Olsen selv skal angivelig store deler av disse aksjene, samt ABTs gjenværende post, bli solgt til private equity-selskapet i emiratene.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en diskusjon om fordelingen av aksjer i dette selskapet, men det er enighet om at det meste av denne aksjeposisjonen vil bli overdratt til et investeringsselskap i Midtøsten som nå er inne som ny investor i Nordic Life. Aker Brygge Trading eier derfor ikke lenger aksjer i Nordic Life. Det er en egen avtale som avslutter denne saken slik at det ikke finnes tvil om eierskap til aksjer i dette selskapet, påstår Olsen.

– Det er enighet om at det meste av denne aksjeposisjonen vil bli overdratt til et investeringsselskap i Midtøsten.
Morten Bjarne Olsen Tidligere leder i Aker Brygge Trading

Aksjonærene som sitter igjen i ABT, ser på sin side ikke ut til å dele denne oppfatningen. I retten kom det frem at ABT skulle få omlag 2,5 millioner kroner for sine interesser i Nordic Life når avtalen var i boks. En ABT-aksjonær omtalte dette som et skambud overfor Kapital. Deres ønske er å få tilbake alle aksjene Olsen har overført til seg, for så å forhandle om pris.

– Vi vil bestride overføringen til Olsen. Det finnes ingen sluttsedler eller riktige godkjenninger for dette, sier en ABT-aksjonær til Kapital.

Dette er noe også ABT-styreleder Jevne er klokkeklar på:

– Styret godtar ikke denne overføringen. Olsen hadde ingen juridisk rolle i selskapet da dette skjedde, opplyser Jevne.

Reportasjer