Ber kommunen beholde Roseslottet

Vebjørn Sand vil møte kommunetoppene i Oslo med sikte på å forlenge varigheten av kunstinstallasjonen Roseslottet helt frem til 2025. Fire år lengre enn først avtalt.

Vil utvide: Vebjørn Sand har brukt flere år på å lage kunst til Roseslottet. Nå ber han Oslo kommune om at installasjonen kan stå på kommunens tomt til 2025.   Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/Sandbox
Reportasjer

Den store interessen kunstinstallasjonen har blitt møtt med fra hele landet og fra de forskjelligste miljøer – politikere, institusjoner og publikum – har gjort at styret i stiftelsen Roseslottet vil søke om å forlenge den midlertidige tillatelsen med Oslo kommune, skriver Vebjørn Sand i et brev til ordfører Marianne Borgen og Eivor Evenrud, leder for kultur- og utdanningsutvalget. Der ber han om et møte med kommunens toppledelse og oppfordrer til at også byrådsleder Raymond Johansen deltar.

På tomten på Frognerseteren, som brødrene Vebjørn og Eimund Sand har fått låne gratis av Oslo kommune siden mars i fjor, står det nå 95 monumentale verk og mer enn 30 kunstinstallasjoner. I løpet av halvannet år har 226.000 mennesker besøkt installasjonen, som er et monument over krigsårene 1940–1945. Besøkstallene kunne trolig vært enda høyere dersom pandemien ikke hadde begrenset hvor mange mennesker som kunne slippe inn.

– Hvor viktig mener du det er at denne kunstinstallasjonen får stå i fem år, til nytt krigsjubileum i 2025?

– For styret i stiftelsen Roseslottet, de rundt 20 ansatte, samt de kunstnerisk ansvarlige som er min bror Eimund og meg selv – så er det nok opplegget vi har for skolene som er viktigst. Om vi får en forlengelse, så har vi store ambisjoner om å få så mange skoleklasser som mulig opp til Roseslottet for å lære om det vi aldri må glemme som skjedde under okkupasjonen av Norge mellom 1940 og 1945, svarer Sand og legger til:

Om vi får en forlengelse, så har vi store ambisjoner om å få så mange skoleklasser som mulig opp til Roseslottet for å lære om det vi aldri må glemme som skjedde under okkupasjonen av Norge.
Vebjørn Sand
Krigsminner: Det er tredje gang Vebjørn Sand bruker tomten på Frognerseteren, og Roseslottet har stort sett høstet lovord. Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/Sandbox

– Våre grunnleggende verdier som rettsstat, demokrati og menneskerettigheter som da ble satt ut av kraft, er verdier som igjen er under press. Dette har vi spesielt fokus på overfor de unge, som skal føre disse umistelige verdiene videre. Fra tidsvitner som de unge møter gjennom en portrettserie, understrekes det fra de som opplevde krigen i Norge at disse verdiene må vi kjempe for hele tiden, utdyper kunstneren, som planlegger en stor markering i et samarbeid med Forsvarsdepartementet i forbindelse med at det i 2025 er 80 år siden frigjøringen.

Sand har også tro på at stedet fremover vil bli godt besøkt av utenlandske turister, ettersom Roseslottet kom på Time Magazines liste over “Worlds Greatest Places 2021”, skriver kunstneren i brevet til kommunen.

Kritikk for lån

– Da Roseslottet åpnet, mente noen at det var feil at en så kjent kunstner som deg fikk låne en slik kremtomt gratis av kommunen. Din kommentar til det?

– Jeg har stått bak to store prosjekter på denne tomten tidligere. Her sto Isslottet vinteren 1997/98, og her var den offisielle feiringen av nyttårsaften 2000 – med Fredsstjernen, som nå står på Gardermoen, i senter, sier Sand og holder frem:

Jeg har stått bak to store prosjekter på denne tomten tidligere.
Vebjørn Sand
Kvart million: I alt 226.000 mennesker har hittil besøkt Roseslottet som Vebjørn og broren Eimund Sand står bak. Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/Sandbox

– Det vanlige i norsk kunstpolitikk og kunstpraksis er at kunstnerne får oppdrag etter initiativ fra oppdragsgivere eller gjennom det offentlig styrte kunstlivet. Det jeg gjorde ved de tidligere prosjektene på denne tomten, er det samme som har skjedd nå – at initiativet kommer fra kunstnerne selv. Det er nok en uvant praksis i Norge, og sikkert fremmed for noen. Derfor tror jeg at det kommer slike reaksjoner.

Det er nok en uvant praksis i Norge, og sikkert fremmed for noen. Derfor tror jeg at det kommer slike reaksjoner.
Vebjørn Sand

– Vi støttes også av Kulturdepartementet og Forsvarsdepartementet. Styret i stiftelsen Roseslottet syntes det var veldig hyggelig at også kommunen bidro med gratis tomteleie til 75- årsmarkeringen for frigjøringen i 2020.

Sand poengterer at Roseslottet er en stiftelse, og alle inntekter går inn i stiftelsens arbeid i samsvar med vedtektene. Kunstneren har tidligere fortalt at han har solgt leiligheten i New York og at hus har blitt pantsatt for å finansiere Roseslottet. Den totale kostnaden for prosjektet er på 50 millioner kroner. To millioner kroner er statlig støtte. Stiftelsen har også forhandlet seg frem til gode leverandøravtaler som har gjort at prosjektet kunne gjennomføres. Disse bidragsyterne er mange, og noen har ønsket å bli navngitt på egne skilter i utstillingsområdet, opplyser Sand til Kapital.

22 millioner i billettinntekter

Ifølge regnskapskontoret Vigres Byrå, som har oversikt over økonomien i Roseslottet, har 226.000 besøkende avleiret mer enn 22 millioner kroner i billettinntekter siden oppstarten i juni 2020 og frem til nå. Besøket holder seg nå på et jevnt nivå, ifølge Sands brev til kommunen.

Ifølge Vebjørn Sand tåler kunstverkene godt å stå utendørs over en lang periode.

– Alle maleriene og skulpturene i Roseslottet er laget med materialer og teknikker som er beregnet for utendørs bruk. Maleriene er malt på plastplater ved å bruke akrylmaling – som jo er plast. Bildene blir så dekket med epoxy og UVC-beskyttelse. Bildene er like fine etter å ha stått ute i to vintre og to somre.

– Hvor langt har dere kommet i prosessen med kommunen om en mulig forlengelse?

– Å få en forlengelse er en lang prosess hvor flere etater må involveres, som Plan og bygg, Statsforvalteren og kommunen. 10. oktober var kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune på befaring. Så vi er i prosessen.

Å få en forlengelse er en lang prosess hvor flere etater må involveres som Plan og bygg, Statsforvalteren og kommunen
Vebjørn Sand

I november 2020 utpekte kulturavisen Subjekt.no Roseslottet 2020 til en av seks nominerte til publikumsprisen Subjektprisen 2020 for “Årets utstilling”. 

Selv om mange har berømmet brødrene Vebjørn og Eimund Sands initiativ for å dokumentere krigsårene, har det også kommet kritikk. Enkelte anmeldere har blant annet betegnet kunstinstallasjonen som pompøs og smakløs.