+ mer
Gardermoen 20200518. Alle SAS-passasjerer må reise med munnbind fra i dag mandag 18. mai. På flyet til Evenes mandag har mannskapet Rune, Jon-Anders, Bente og Kari på munnbind. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud

– Så liten er smitterisikoen når du flyr

Risikoen for å bli smittet av Covid-19 på en flyreise er mikroskopisk, omtrent som å bli truffet av lynet, ifølge IATA. Men denne fremstillingen møtes med kritikk fra enkelte hold.

International Air Transport Association (IATA) er en bransjeforening som samler de fleste av verdens flyselskaper, med hensikt å støtte flyaktivitet, samt formulere bransjepolitikk og standarder.

I høst anslo IATA at verdens passasjertrafikk i 2020 vil være 66 prosent lavere enn i 2019 etter “katastrofale” trafikktall fra i sommer.

Nylig har foreningen også presentert tall som tilsier at risikoen for å bli smittet av Covid-19 av en medpassasjer på flyet du reiser med er forsvinnende lav. IATA har identifisert kun 44 tilfeller av Covid-19 som kan spores til flyreiser i år, målt mot rundt 1,2 milliarder passasjerreiser, hvilket IATA mener tilsier at sjansen for å bli smittet har vært én til 27 millioner (44 delt på 1,2 milliarder).

– Dårlig matte

IATA har fått kritikk for fremstillingen sin. David Freedman, en amerikansk ekspert på smittsomme sykdommer, har sammen med Annelies Wilder-Smith fra London School of Hygiene and Tropical Medicine publisert et studie i Journal of Travel Medicine, som IATA har hentet bakgrunnsdata fra.

Til Reuters sier Freedman at IATA ønsket at han skulle delta på en pressekonferanse i oktober, men han likte ikke overskriften de brukte. “Det var dårlig matte,” sier Freedman til nyhetsbyrået, og viser til at 1,2 milliarder passasjerer ikke kan brukes som målestokk, all den tid nesten ingen ble testet, og det dermed er umulig å vite hvor mange som har blitt smittet. IATA forsvarer seg med at de ikke har presentert tallene som noen endelig fasit.

Godt ventilert

Kraftig ventilasjon og utformingen av flykabiner, der alle sitter vendt i samme retning, antas å gjøre dem til relativt sikre oppholdssteder med hensyn til smittevern enn andre offentlige rom. I moderne fly er partikkelfilteret for den delen av luften i kabinen som resirkuleres likt systemene som brukes på intensivavdelinger.

Både flyprodusenter og det amerikanske forsvarsdepartementet har gjort simuleringer som viser at “aerosoler”, dvs. ørsmå partikler i luften som også kan være virus, filtreres meget raskt ut. Boeing fant at det å sitte ved siden av en smittet passasjer kan sammenlignes med å sitte over to meter fra en kollega på kontoret. Airbus og Embraer har gjort simuleringer med lignende funn.

Jobber med WHO

Dersom alle passasjerer har på seg munnbind, slik de fleste flyselskaper nå krever, tilsier disse undersøkelsene at risikoen for å bli smittet på fly er veldig lav. Dog er mengden virus som skal til for å få Covid-19-infeksjon fortsatt en ukjent faktor.

Risikoen er additiv. Det vil si at en ti timers flight er ti ganger mer risikabel enn en flight på kun en time, ifølge Henry Wu, professor ved Atlanta School of Medicine, som uttaler seg til Reuters. Han mener det vil være enda lavere smittefare dersom midtsetet holdes ledig.

IATA samarbeider for tiden også med WHO for å få på plass effektive testsystemer for Covid-19, med håp om å kunne erstatte reglene med obligatorisk karantene for reisende.

Reise