Norsk Tipping-sjefen: – Ledelse er ofte en ensom rolle

– Med alle ansatte i en ny og usikker hverdag har lederrollen blitt viktigere, men på en litt annen måte, sier Norsk Tippings administrerende direktør, Åsne Havnelid.

Lederintervjuet: Åsne Havnelid, Norsk Tipping Foto: Norsk Tipping
Ledelse

Kapital-sommer: Lederintervjuet

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Neste ut er Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping.

Havnelid har siden 2016 vært øverste leder i Norsk Tipping. Før dette ledet hun frivillige organisasjoner i nesten ti år, først som direktør for ski-VM i 2011, deretter som generalsekretær i Norges Røde Kors. Hun har utdannelse fra Handelshøyskolen BI, og har tidligere jobbet som alpint-trener og rektor ved Norges Toppidrettsgymnas. 

Det statlig eide Norsk Tipping er landets 15. største selskap, med en omsetning på 40 milliarder kroner i 2019, og et resultat på 5,6 milliarder etter skatt. Overskuddet deles ut til gode formål. På toppen av det hele sitter administrerende direktør Åsne Havnelid. 

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Jeg har ikke en enkeltperson som forbilde, men mange dyktige ledere som har coachet meg fram til der jeg er i dag, både administrative ledere og styreledere som har gitt meg muligheten til å utvikle meg selv både som leder og som menneske.

Les også: Slik ser den normale hverdagen ut

– Har du en ledelsesfilosofi?

– Verdibasert ledelse er min lederfilosofi. Hovedmålet er å utvikle den enkelte, og laget han eller hun er en del av, for å få fram gode prestasjoner og leveranser. Jeg har mange år som leder i toppidretten bak meg, og det har utvilsomt preget hvordan jeg tenker og handler. Verdibasert ledelse var i den sammenheng avgjørende for å skape gode prestasjoner. 

Les også: Solid fundament å bygge på

I mitt lederskap er en solid verdiforankring i organisasjonen viktig, en klar visjon og tydelig retning, og et klart mål slik at alle jobber i samme retning. I tillegg er det viktig å evaluere løpende slik at det er mulig å justere kursen underveis, hvis det er påkrevet. I dagens samfunn, med smidige arbeidsprosesser, er verdidrevet ledelse kanskje viktigere enn noen gang – hvordan få fram det beste i hver enkelt i samspill med resten av teamet sitt. Da kan man skape ekstraordinære resultater.

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– Pandemien har satt ekstra press på oss som ledere for å sikre virksomheten og de ansatte. Jeg har som øverste leder forsøk å både være tydelig og involverende. Med alle ansatte i en ny og usikker hverdag har lederrollen blitt viktigere, men på en litt annen måte. God kommunikasjon og god oppfølging har vært helt sentralt. Erfaring fra kriseledelse, både i Røde Kors og fra ledelse av VM på ski i Oslo, har vært svært nyttig å ha med seg, selv om dette har vært annerledes. 

For oss, som alle andre, var det liv og helse for ansatte og omgivelsene som var prioritet nummer en. Deretter var det å sette beredskap for å sikre både de ansatte og bedriften. Vi satte i gang beredskapsledelse den 10. mars og flyttet 98 prosent av våre ansatte på hjemmekontor. Det var kun noen forretningkritiske roller igjen på kontoret. Jeg, som mange andre, ledet bedriften fra hjemmekontor i ti uker, og vi identifiserte raskt ulike scenarioer og kritiske områder som vi jobbet videre med. Norsk Tipping er en teknologibedrift som er langt framme digitalt, både på arbeidsprosesser og gode digitale løsninger for våre kunder, og dette hjalp oss enormt i den fasen vi har vært igjennom.

Erfaring fra kriseledelse har vært svært nyttig å ha med seg
Åsne Havnelid

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Norsk arbeidsliv er i stadig endring, og digitaliseringen gjør at alle prosesser går raskere. Vi må ta i bruk ny teknologi slik at vi kan bli enda mer effektive og konkurransedyktige. Verdibasert ledelse er en nøkkelfaktor for å skape resultater, gjennom å utvikle de ansatte i organisasjonen og benytte tverrfaglige team slik at ressursene blir benyttet optimalt.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte?

– For meg er det viktig å involvere hele organisasjonen i store endringsprosesser, slik at alle får gitt innspill og skjønner hvorfor vi må endre. En tett og åpen dialog er viktig for meg, og ikke lukkede prosesser.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Det å være toppleder er ofte en ensom rolle, og det er viktig å ha et godt styre og en solid styreleder som det er mulig å sparre med. I tillegg er det avgjørende å ha et godt velfungerende topplederteam som du som øverste leder kan jobbe tett sammen med.

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

Åsne Havnelid, her i 2016. Foto: Brian Cliff Olguin

– Jeg har vært privilegert og har hatt flere spennende og utfordrende topplederjobber som har gitt meg ulike lederutfordringer. Med VM i 2011 bygget vi opp en organisasjon som skulle gjennomføre VM på ski med enorme mengder publikum og alt som det innebar, for deretter å bygge ned og avslutte organisasjonen. Det var krevende både før, under og etter, men en dyktig organisasjon, motiverte frivillige som sammen skapte et VM og en folkefest, gjorde det til en opplevelse for livet å lede.

Som generalsekretær i Røde Kors i en åremålsperiode på seks år, fikk jeg sammen med dem oppleve katastrofer og menneskelige kriser både nasjonalt og internasjonalt, og da var samspillet med de frivillige helt avgjørende. I perioder kunne det også være ganske utfordrende, fordi ledelse av frivillige er noe annet enn å lede ansatte. Samtidig har jobben i Røde Kors gitt meg en dimensjon til lederrollen som jeg setter stor pris på, og det har satt verden i et annet perspektiv enn før jeg var i Røde Kors.

Nå i Norsk Tipping har vi vært igjennom en stor endringsprosess for hele organisasjonen. Vi må jobbe på nye måter for å møte fremtidens krav til raske endringer. Det har vært utrolig spennende og lærerikt og vi er stadig på endringsreisen vår. Fremtidens organisasjoner og arbeidsliv er i konstant endring, og det vil vi i Norsk Tipping også være. Som jeg sier til organisasjonen, så må vi ta de store endringene når det går bra, for da er det vi som organisasjon som kan styre endringen best og mest selv.

– Hva er det beste med å være leder?

– Det å få lov til å utvikle mennesker i en organisasjon og sammen skape resultater er motiverende for meg. Å få være med på å stake ut strategi og mål for selskapet slik at vi leverer opp mot forventningene.

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør andre norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Jeg begynner å bli godt voksen og kan nok ikke si at jeg er innovativ nok, men jeg gjør mitt beste for stadig å lære. Da er det godt å være i en fremoverlent og moderne organisasjon som Norsk Tipping der vi jobber smidig på tvers av tradisjonelle siloer i ulike team og innovasjonsstrømmer. Norske ledere må trekke inn unge ansatte som tenker og handler annerledes enn vi som begynner å bli godt voksne. Samtidig har jeg tro på komplementære team, både når det gjelder mangfold og alder.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– Det er viktig at unge som ønsker seg en fremtidig lederjobb velger seg en leder som er villig til å utvikle deg videre og slipper deg til. Det å skaffe seg et godt nettverk og gjerne ha noen som kan være mentor for deg i ulike prosesser kan også være lurt. Så innebærer det å bli toppleder at du også må være villig til å velge noe bort, for det er ikke noen 8-16 jobb å være toppleder. Jeg pleier også ofte å si til unge talenter at de kan jobbe med ulike karriereløp i løpet av livet, slik at det er mulig å kombinere med familie og barn. Så kan det være lurt å "velge" seg en partner som støtter deg i de valgene du gjør med tanke på å ville bli og være en toppleder.

Det er ikke noen 8-16 jobb å være toppleder
Åsne Havnelid

ledelse
norsk tipping
åsne havnelid
Corona
Lederintervjuet 2020
Karriere
Ledelse