BI-rektoren om corona og ledelse

– Vi ønsker at studentene til høsten skal være så mye på campus som mulig, forteller BI-rektor Inge Jan Henjesand, førstemann ut i Kapitals nye sommerspalte "Lederintervjuet".

Planlegger hybrid studiemodell: Inge Jan Henjesand Foto: BI Norwegian Business School
Ledelse

Kapital-sommer: Lederintervjuet

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Først ut er Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Henjesand tiltråde som BI-rektor den 1. august 2014. Han har bakgrunn som siviløkonom fra NHH, og avla sin doktorgrad om markedsundersøkelse i 1996. Tidligere har han vært direktør for forskning, innovasjons- og næringspolitikk i NHO-organisasjonen Abelia.

Planer er ingenting, men planlegging er alt
Inge Jan Henjesand

For Handelshøyskolen BI har denne våren, som for alle andre, vært spesiell. Den 12. mars gikk skolen fra å ha et livlig studentmiljø fordelt på fire campus i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, til å bli en heldigital utdanningsinstitusjon over natta. Etter tre lange måneder, har de nå åpnet sine campus igjen.

– President Eisenhower sa engang at planer er ingenting, men planlegging er alt. Jeg mener vi har vært gode på å være raske til å legge fast det vi kan, og kommunisere dette slik at usikkerheten reduseres både for ansatte og studenter. Samtidig må vi være i stand til å gjøre endringer dersom situasjonen skulle tilsi det.

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Jeg har ikke så mange forbilder, men jeg blir inspirert av Richard Branson fordi han på mange måter har endret spillereglene i bransjene han har gått inn i med sine selskaper. Samtidig viser han samfunnsengasjement i det han gjør. Jeg synes også Erna Solberg, og særlig Bent Høye har stått fram som svært tydelige, faste og gode ledere i en vanskelig periode for landet.

– Har du en ledelsesfilosofi?

– Jeg forsøker å praktisere det mine gode kolleger, professorene Bård Kuvaas, Anders Dysvik og Jan Ketil Arnulf kaller tillitsbasert ledelse. Det betyr at jeg sammen med min ledergruppe er opptatt av å skape tydelige rammer for det vi skal få til, og at jeg innenfor disse rammene legger til rette for-, og har tillit til at alle ledere og medarbeidere på BI gjør det de kan best, både hver for seg og sammen på tvers i organisasjonen.

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– Jeg har forsøkt å utøve lederskap gjennom å orkestrere arbeidet i ledergruppen slik at vi kjapt finner gode løsninger. Vi planlegger for eksempel en hybrid studiemodell der vi ønsker at studentene til høsten skal være så mye på campus som mulig, samtidig er vi forberedt på å måtte være 100 prosent digitale. Usikkerheten i hvordan Covid-19 påvirker det vi kan planlegge for har vært-, og er en stor utfordring. I tillegg er jeg relativt ekstrovert, og liker å omgås mennesker. Hjemmekontor og digitale møter har fungert godt, men jeg savner å treffe folk i kantinen.

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Jeg mener det norske arbeidslivet er godt balansert der fokus på medarbeidere, involvering og høy grad av tillit mellom arbeidsgivere og arbeidstakere gir gode resultater.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samspill med de ansatte?

– Et godt tips er å være åpen, transparent og tilgjengelig. Jeg har mange uformelle og gode møter med fagforeningene (og studentforeningen) ved BI. Jeg har også lagt vekt på at mine ledere er tett på, og kommuniserer godt med sine medarbeidere i alle deler av BI-organisasjonen.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Jeg kan langt på vei være enig i at ledelse kan være en ensom rolle. Særlig har jeg opplevd dette som toppleder på BI de siste tre månedene. Jeg føler at jeg har hatt lengre avstand til organisasjonen. Det er ikke bra. Samtidig har samspillet med-, og i min ledergruppe vært godt og nært. Det samme har samspillet med styret, og særlig med styreleder Åse Aulie Michelet, vært. Det har vært viktig når vanskelige beslutninger skal fattes og implementeres så godt som mulig.

Ledelse kan være en ensom rolle
Inge Jan Henjesand

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– Den vanskeligste lederutfordringen jeg har hatt er nok å lede en stor organisasjon som BI med mer enn 800 ansatte og 20 000 studenter gjennom de siste månedene. I begynnelsen, før vi stengte campus og gikk over til at all undervisning og eksamen ble digital, var det vanskelig fordi usikkerheten om hva som var "riktige" beslutninger var stor. Det ble litt lettere da fokuset ble å levere den gjenstående undervisningen og eksamen digitalt.

Jeg er imponert og stolt av BIs medarbeidere som har jobbet døgnet rundt for å få dette til. Nå er både kompleksiteten og usikkerheten større med tanke på planlegging av høsten. Vi skal både levere god undervisning og sikre at studentene får en god studentopplevelse. Det er mye som skal koordineres og planlegges både med ledere og medarbeidere på BI og med Studentforeningen BISO for at vi skal lykkes med dette.

– Hva er det beste med å være leder?

– Det beste med å være leder på BI er å vite at jeg leder en fantastisk organisasjon med svært dyktige og dedikerte medarbeidere. Jeg leder en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag som har gitt, og skal gi svært mange en utdanning som gir dem gode muligheter for å lykkes i arbeidslivet. Energien fra organisasjonen og alle studentene gjør at BI må være verdens beste arbeidsplass.

– Er du innovativ nok som leder? Og hva bør andre norske ledere gjøre for å bli mer innovative?

– Noen vil sikkert si at jeg er for innovativ, mens andre vil si det motsatte. Jeg forsøker å finne inspirasjon både innenfor og utenfor universitets og høyskolesektoren. Det tror jeg er et godt råd til andre ledere: finn inspirasjon til innovasjon i egen virksomhet og i andre bransjer. Jeg leder en matriseorganisasjon i en sektor der faglige siloer ofte sies å være hovedregelen. Jeg opplever at vi på BI er gode til å jobbe på tvers av organisasjonen. Det betyr at innovasjoner like gjerne kommer fra organisasjonen som fra meg. Da må jeg stoppe det vi ikke skal gjøre, og ikke stå i veien for det vi skal gjøre.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– For det første tror jeg at det er en forutsetning at man gjør en god jobb i den rollen man til enhver tid har. De fleste unge som kommer ut i arbeidslivet starter jo ikke med å være leder. Det kan være lurt å starte med seg selv og trene på å ha oppmerksomhet på balansen mellom målorientering, oppgaveorientering og relasjonsorientering, eller «tre om dagen» som kollega professor Øyvind Lund Martinsen så godt sier det.

Det er en forutsetning at man gjør en god jobb i den rollen man til enhver tid har
Inge Jan Henjesand

ledelse
bi
handelshøyskolen bi
Lederintervjuet 2020
Karriere
Ledelse