Kan corona gi noen vinnere innen co-working?

Pandemien kan ikke påstås å ha vært positiv for tilbydere av fleksible kontorlokaler. DNB Næringsmegling har nylig gjennomført en undersøkelse blant tolv av de største coworking-aktørene i landet, og kun en av aktørene svarer at de har vært upåvirket av virusutbruddet. 

Anders Steinsland Haugan, analytiker i DNB Næringsmegling. Foto: DNB

Samtidig svarer over 90 prosent at pandemien har gjort at de enten har mistet leietagere, måttet gi store rabatter for å få inn nye leietagere eller mistet inntekter fra andre deler av driften. Som regel svarer aktørene at de har opplevd en kombinasjon av flere av disse faktorene. 

Åpne kontorlandskaper, eller såkalte hot-desks, er ikke like hot lenger. I dette segmentet har etterspørselen stupt, og samtlige av aktørene i undersøkelsen som tilbyr denne type kontorplasser forteller at belegget er minimalt. Dette kommer naturlig nok mye av de strenge smittevernstiltakene vi har hatt, som i stor grad har utelukket bruk av disse plassene. Og – vi har sett de første konkursene i bransjen etter pandemien, og det er grunn til å tro at det vil komme flere.

Åpne kontorlandskaper, eller såkalte "hot-desks", er ikke like hot lenger. I dette segmentet har etterspørselen stupt

Coworking-aktørene ser muligheter

Pandemien har påført bransjen negative konsekvenser på kort sikt. Men kan coworking- aktørene allikevel komme godt ut av denne krisen i det lengre løp?

Ut ifra årets undersøkelse ser vi at positiviteten i bransjen er tilbake. Før coronaen slo inn var coworking-bransjen i høy grad preget av ekspansjon. Da vi for et år siden spurte aktørene om de forventet å ekspandere det neste året, svarte 70 prosent at de ikke forventet vekst. De som forventet ekspansjon i løpet av de neste 12 månedene, var allerede i gang med prosesser og planer. Da vi spurte aktørene om det samme i årets undersøkelse, svarte 75 prosent at de forventer å ekspandere i løpet av det neste året.

En av grunnene til aktørenes positivitet er at kontorbrukerne har blitt mer oppmerksomme på fleksible kontorkonsepter. Vi gjennomførte en undersøkelse blant 25 av de største kontorbrukerne i landet i begynnelsen av året. Da spurte vi blant annet om det var mer sannsynlig at de kom til å benytte seg av fleksible kontorlokaler nå, enn hva som var tilfellet før utbruddet. Over 50 prosent svarte at de nå var mer åpne for å benytte fleksible kontorlokaler enn hva de hadde vært tidligere.

Coworking-aktørene forteller også at de har merket en større pågang fra bedrifter som tidligere ikke har vurdert fleksible kontorlokaler som et alternativ. Kontorbrukerne har innsett at det er fullt mulig å jobbe utenfor kontoret, og det er også flere fordeler med dette. En sparer både reisetid og miljøet ved å kunne jobbe nærmere der en bor, i tillegg til at de ansatte ved bedriftene i større grad forventer mer fleksibilitet enn tidligere.

Kan coronaen gi enkelte vinnere blant coworking-aktørene?

Et år med begrenset bruk av kontoret har naturlig nok gått hardt ut over tilbyderne av fleksible kontorlokaler. Det er likevel stor tro på at bedriftene nå i større grad ser verdien av fleksibilitet, noe som underbygges av vår kontorundersøkelse. Befolkningen har innsett fordelene med å kunne jobbe utenfor kontoret, og bedriftene har i større grad sett fordelene av korte leiekontrakter og større fleksibilitet. Dette kan gi et oppsving for bransjen.

Fremtiden tror vi likevel kan bli tøff for flere, i en bransje som allerede før coronaen slet med lønnsomheten. Vi tror fortsatt det er for mange tilbydere av fleksible kontorkonsepter, og vi tror at de som klarer å tilpasse seg de nye behovene best, kan bli vinnerne i dette markedet.