Mellom håp og fortvilelse

Den globale økonomiske innhentingen har vært raskere og sterkere enn de fleste antok, men utsiktene forverres ettersom den andre covid-19-bølgen er urovekkende sterk. Mens nye nedstengninger øker risikoen for et økonomisk double-dip scenario, gir nyhetene om en mulig vaksine håp.

Erica Dalstø SEB Foto: Moment Studi

Et blandet bilde

Den økonomiske oppgangen var overraskende sterk i tredjekvartal, noe som antydet at veksten vil falle mindre i år enn man opprinnelig fryktet. Dette er likevel en liten trøst når den andre bølgen av viruset blir betydelig verre enn ventet. Restriksjoner har gradvis blitt mer omfattende, spesielt i Vest-Europa, noe som vil forsinke innhentingen og øke risikoen for et double-dip scenario.

Verden har håpet,men ikke våget, å tro på at en vaksine snart er tilgjengelig. Forrige ukes kunngjøring om lovende resultater etter en covid-19-vaksineprøve hos Pfizer og BioNTech ble dermed mottatt med stor lettelse. En vellykket distribusjon av en vaksine vil gi håp om en retur til normalen og betydelig redusere risikoen for langsiktige økonomiske effekter av pandemien. Likevel hersker det usikkerhet, for eksempel om effekten og offentlig aksept av en vaksine og hvor fort og bredt den kan distribueres. Storskala vaksinasjoner vil fremdeles ta tid, selv om vaksinering innen risikogrupper i beste fall vil starte allerede før årsskiftet.

Må komme oss gjennom vinteren

Den kraftige økningen i spredningen av viruset de siste ukene vil uunngåelig føre til ytterligere restriksjoner i både Europa og USA. Selv om noen begrensninger forhåpentligvis vil bli fjernet før jul og nyttår, vil mange av dem sannsynligvis fortsette gjennom resten av 2020. Dette vil føre til at BNP-veksten i OECD-området igjen blir negativ i fjerdekvartal, med eurosonen og Storbritannia som hardest rammet. Nedstengningene ser likevel ut til å være mindre omfattende enn i våres; myndighetene legger større vekt på å opprettholde industriproduksjonen og ellers prøve å begrense skade på tilbudssiden av økonomien. Dette, og fordi BNP i tredjekvartal fremdeles var godt under nivået før pandemien, antyder at nedgangen i BNP i fjerdekvartal vil være langt mildere enn i andrekvartal.

Utsiktene for 2021-2022

Utsiktene vil bli bestemt av graden og varigheten av nye pandemirelaterte restriksjoner, fremtidig tilgang til covid-19-vaksiner og omfanget av utvidet stimuleringspolitikk. Hvis infeksjonskurven mer eller mindre følger mønsteret fra i våres, bør toppen være nådd før årsskiftet, og antallet nye tilfeller vil dermed avta i førstekvartal. En tydeligere økonomisk innhenting vil dermed kunne begynne i løpet av våren etter et par svake måneder i starten av 2021. En raskere tilgang på vaksine kan akselerere den økonomiske bedringen, men vil neppe utløse en tidligere start på en oppgangsperiode. Offisielle strategier for gjenåpning av økonomier vil være toegget da myndighetene kan være spesielt tilbakeholdne med å ta sjanser ved å lette på restriksjonene når en vaksine bare virker å være noen måneder unna. Vi venter at veksten i OECD vil falle 5.7 prosent i 2020 etterfulgt av en 3.9 prosents innhenting i 2021, og en vekst over trenden på 3.4 prosent i 2022.

Uten bred vaksinasjon tidlig i 2021, vil den økonomiske innhentingen være avhengig av mer stimulans. Nye finanspolitiske stimulansepakker er på vei. Likevel virker ikke gjeldsbyrden i offentlig sektor å være for skremmende. Selv om sentralbankene unngår ytterligere rentenedsettelser, er de klare til å øke obligasjonskjøpet for å avverge en eventuell oppgang i rentene. Dette gjør igjen at prisnivået i aksjemarkedet er mindre bekymringsfullt.

Hva med Norge?

Her vil nye smitterestriksjoner skade tjenestesektoren, som står for rundt 40 prosent av både BNP og sysselsetting. Vekstmomentet vil dermed avta mot slutten av året, selv om BNP på fastlandet sannsynligvis kan unngå negativ vekst i fjerdekvartal. Finanspolitiske beslutningstakere vil fortsette å gi støtte, og høy sparing i husholdningene, vil dempe den negative effekten på forbruket fra et svakere arbeidsmarked. Norsk økonomi vil derfor sannsynligvis være en av de relative vinnerne innen OECD, også om både vaksinen og en økonomisk innhenting skulle komme raskt.