Ikke glem Subsea 7!

Oljeservicemarkedet har vært tøft siden 2014 og har fått seg enda en knekk i år i ly av pandemikrisen og oljepriskrigen. Som et resultat av lavere oljepriser har oljeselskapenes budsjetter kommet ned rundt 30 prosent siden starten av året, skriver Bård Rosef i Pareto Securities.

Lys i tunnelen? Oljeserviceselskapet Subsea 7 sitter på havvind-kompetanse som kan gjøre overgangen til en mer bærekraftig fremtid mer lønnsom. Foto: Bloomberg

Dessuten har de fleste store oljeselskaper også vært nødt til å kutte i sine utbytter og tilbakekjøp av egne aksjer for å beskytte balansene. Oljeselskapene vil prioritere å øke disse igjen før de eventuelt øker investeringene. Med økt usikkerhet rundt langsiktig oljeetterspørsel har fokuset på produksjonsvekst blant investorene aldri vært lavere, og kapitalavkastningskravet på nye prosjekter som kommer i produksjon først om 5–10 år er høyt. Det bør i alle fall være det.

Bård Rosef i Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

Oljeselskapene mer ESG-orienterte

Kombinert med den langsiktige usikkerheten har også et økende ESG-fokus blant investorene gjort at de store, europeiske oljeselskapene har begynt å investere betydelige summer i fornybar energi. Dette legger enda mer press på oljeinvesteringene, da disse selskapene er overrepresentert innen tradisjonelle oljeservicesegmenter som dypvannsboring, subsea og seismikk.

Etterspørselen er altså omtrent 30 prosent mindre enn målt ved inngangen til året – men en rask innhenting ser lite sannsynlig ut. Spesielt ikke gitt dagens oljepris, selv om den kan endre seg fort. Men markedet er ikke helt dødt heller, og endel prosjekter er allerede på vei tilbake. I Norge planlegger Equinor  å sanksjonere hele 20 felt innen slutten av 2022 som en følge av de midlertidige skattelettelsene, som har gitt relativt god ordreinngang for spesielt Aker Solutions  . I Brasil ser Petrobras ut til å klare seg relativt bra finansielt og utnytter svake markeder til å signere kontrakter, noe de er kjent for historisk, men som de ikke har gjort på mange år.

Havvind-potensial i Subsea 7

Man trenger også mye av den samme kompetansen innen for eksempel havvind som man gjør i oljesektoren. Et selskap som allerede i veldig stor grad er til stede i dette markedet, er Subsea 7  , som er en topp 3-spiller innen både installasjon av vindturbin-fundamenter og kabler mellom turbinene. Som en følge av flere store ordre i år forventer vi årlige inntekter fra havvind-kontrakter på rundt en milliard dollar de neste par årene. Selskapet har med andre ord en lignende posisjon i dette markedet som det har i oljeservicemarkedet.

Mens små, spesialiserte “grønne” selskaper blir priset på salgsmultipler flere år frem i tid, er eksponeringen i liten grad priset inn i oljeserviceselskapene, da det foreløpig, naturlig nok, utgjør en liten del av inntjeningen. For eksempel prises Subsea 7 til 3,4x neste års cash EBITDA, og har kontanter som overgår gjelden. Antar man at verdien på havvindselskapet deres er en milliard dollar, noe som ikke er veldig aggressivt, prises “oljedelen” av selskapet til under 2x neste års cash EBITDA med lavt investeringsbehov.

Aker Solutions gjorde en fantastisk jobb i å vise verdiene som lå i selskapet med en spin-off av karbonfangst- og havvindsatsningene sine, som har gitt god avkastning for aksjonærene. Kanskje vil Subsea 7 gjøre noe tilsvarende om ikke lenge; i så fall vil det nok være lurt å sitte på noen aksjer.

bård rosef