Skal vi danse contango?

Tankmarkedet har vært vinneren i energisektoren gjennom krisen. Rederne har fortsatt muligheter i det svarte gullet, skriver Nicolai Hansteen i skipsmeglerfirmaet Lorentzen & Stemoco.

Illustrasjonsfoto Foto: Japan Marine United

Det skulle nesten ikke være mulig. I tre sammenhengende kvartaler, fra fjerde kvartal i fjor til andre kvartal i år, hadde tankmarkedet de beste fraktratene noensinne, selv da verden slet med pandemien og tidenes verste utvikling i økonomien. Da de ledende tankrederiene kom med sine andrekvartalsresultater i slutten av august, kunne de melde om at supertankerne hadde tjent over 75.000 dollar pr. dag i perioden april gjennom juni, tre ganger så mye som nødvendighetsraten for å dekke drift- og finanskostnader. Overskuddet gikk rett i lommen til selskapene og aksjonærene.

Nicolai Hansteen.

Heftig kinesisk lagerbygging (så langt i år)

Priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland førte til at prisen på nordsjøolje falt fra nesten 70 dollar på begynnelsen av året til under 20 dollar i slutten av april, og utløste hamstring av olje over hele verden. Kina, verdens største importør av olje, tok inn langt større volumer enn for kun å dekke opp for underskudd i egen produksjon, som førte til lagerbygging hos raffineriene og til strategiske reserver. Så langt i år har den kinesiske lagerbyggingen vært dobbelt så stor som i fjor, selv om oppbyggingen har vært klart avdempende fra juni og til august.

Avtalen mellom OPEC-produsentene og Russland i april, med kutt på nesten 10 millioner fat pr. dag, har doblet oljeprisen til 40 dollar og redusert interessen til de kinesiske raffineriene til å fortsette importen. For at de skal ha gevinst må prisen på petroleumsprodukter som bensin og diesel forsvare innsatsfaktoren på råolje, og det er ikke enkelt når Kina sliter med å komme tilbake til hektene etter pandemien og raffinerimarginene er tynnslitte. Verdens etterspørsel etter olje er redusert fra ca. 100 millioner fat pr. dag i fjor til omtrent 92 millioner fat pr. dag i år, og prisen på petroleumsprodukter har falt dramatisk, med sterkest fall i flybensin.

Contango-muligheter

Mens fraktratene på supertankere ble rapportert så høye som over 220.000 dollar pr. dag i slutten av april, har de falt til 6.000 dollar pr. dag på det laveste i september, til nivåer som ikke engang dekker driftskostnadene. Mange analytikere har derfor vendt tommelen ned til tankmarkedet fremover, og avskrevet muligheten for oppgang i resten av året samt redusert kraftig i estimatene for neste år. Men som alltid foreligger det muligheter i dette ekstreme markedet. Denne muligheten kalles på ekspertspråket for contango.

Contango i prisstrukturen oppstår når prisen på olje som kan kjøpes nå er lavere enn prisen for fremtidig levering. Dette skjedde i april og mai da oljeprisen ramlet. Ikke bare ble raffineriene motivert til å hamstre olje, men også tradere så sitt snitt til å kjøpe olje og hyre inn tankskip som flytende lagre. En stor del av flåten ble tatt ut av aktiv virksomhet, og rederne kunne tjene gode penger på å leie ut til store operatører som flytende lagerskip. Med de siste urolighetene i oljemarkedet, etter at OPEC har løsnet på produksjonen med 2 millioner fat pr. dag, har denne muligheten gjenoppstått, men med en tvist. Selv om kalkylen for flytende lagerhold av råolje begynner å bli regningssvarende for operatørene, er interessen større for lagring av flytende petroleumsprodukter, spesielt diesel. Redere av supertankere med helt nye skip fra beddingen har denne måneden befraktet ut skip til operatører på tidscertepartier for bruk av lagring av diesel med europeiske priser i sterk contango over de neste månedene.

Fortsatt muligheter i det svarte gullet

Ordreboken for supertankere tilsier at det ikke kommer mange slike nye skip fremover. Nye skip i ordre teller under 60 skip, og representerer under 7 prosent av eksisterende flåte. Operatører som vil ha helt nye råoljeskip rett fra nybyggingsverftene må derfor lete lenge. Interessen for flytende lagerhold av petroleumsprodukter har derfor flyttet seg til såkalte produkttankskip med spesielle tanker som er øremerket til formålet.

Så langt gjennom pandemien har det sterke tankmarkedet vært mot-syklisk. Kraftig lagerbygging av olje, og en prisstruktur i skarp contango, er egentlig illevarslende tegn på umiddelbar svikt i etterspørselen etter råvaren. Men med den resulterende importen til raffinerier i Kina og bruk av tankskip til flytende lagre har tankrederne blitt de store vinnerne i en energisektor som ellers har vært i knestående. Selv nå ser der ikke helt mørkt ut. Det er fremdeles muligheter i det svarte gullet.