Aksjefokus: Grønne vekstvinnere

Utvalget av såkalte grønne aksjer skyter fart. Og det er flere av dem som fortsatt har et betydelig stigningspotensial i tiden som kommer, skriver Axel Jacobsen, Ivar Ryttervold og Morten Nystrøm i meglerhuset Arctic Securities.

Illustrasjonsfoto Oslo Børs Foto: Håkon Mosvold Larsen

Grønt lys 1: Quantafuel

Plastforsøpling er et av de største globale miljøproblemene. Årlig produseres det rundt 360 millioner tonn plast, hvorav kun rundt 10 prosent blir resirkulert. Mangel på tilstrekkelig avfallshåndtering og resirkuleringskapasitet har i mange tiår ført til forsøpling, hvor store mengder hvert år ender opp i kretsløpet vårt. Quantafuel er et selskap som omdanner avfallsplast til rene oljeprodukter gjennom en kjemisk resirkuleringsprosess. De produserer altså resirkulerte oljeprodukter som kan brukes til den petrokjemiske industri – som for eksempel å produsere ny plast.

Quantafuel åpnet nylig sitt første kjemiske resirkuleringsanlegg i Danmark, og vil over det neste året starte bygging av nye fabrikker. Vi tror selskapet kan ha 15–20 fabrikker innen 2025. Quantafuel forventer å få betalt for å ta imot plast samtidig som at markedet skriker etter en høyere bruk av resirkulert materiale. Dette gjør at Quantafuels produkter vil få mellom 50 og 100 prosent høyere pris pr. tonn enn tilsvarende produkter produsert av olje. Det betyr at en fabrikk med investeringskostnad på 100 millioner dollar vil levere en årlig EBITDA på 50–60 millioner og følgelig ha en tilbakebetaling på under to år. Dette, samtidig med en ekstremt høy skalerbarhet (en plastpose i Asia er lik en plastpose i Europa), gjør dette til et svært interessant og unikt investeringscase.

Grønt lys 2: Kalera

Kalera produserer salat vertikalt innendørs i lukkede rene anlegg der man kan operere med optimale temperaturer, fuktighet og næringstilførsel uten bruk av kjemikalier, året rundt. Da det er optimale vekstvilkår så får en 300xvolumet fra tradisjonell produksjon på samme areal utendørs med 95 prosent lavere vannkonsum. Etter en lengre periode med teknologiutvikling er selskapet nå i en vekstfase, hvor de først og fremst skal rulle ut fabrikker i USA, men på sikt også globalt.

I USA produseres tilnærmet all salat, 90 prosent, på vestkysten og må transporteres på trailere til konsumentene over hele landet. Her har Kalera en konkurransefordel ved at de kan sette opp anlegg i nærheten av store befolkningssentre som reduserer transport og sparer miljøet for utslipp. Dessuten har Kaleras produkt en holdbarhet på et par uker lengre enn salaten som bruker en uke på å nå markedet fra den er høstet. Selv om det er flere selskaper som satser innenfor vertikal salatproduksjon så vil det være plass til flere da Kaleras vekstambisjon (34 anlegg innen fjerdekvartal 2025) bare utgjør 2 prosent av det amerikanske markedet om fem år. Dersom Kalera lykkes vil de i løpet av 2022 være verdens største hydroponic-selskap og passere konkurrenter som AeroFarms, Bowery og Plenty som er priset til mellom 500-1.000 millioner dollar.

Kalera sitt første store anlegg i Orlando startet produksjon i mars og ble bygget på tid og budsjett. Siden vi tok opp dekning i april, har Kalera fått på plass en komplett ledelse, hentet 57.5 millioner dollar på sterkt økende kurser, og annonsert nye fabrikker i Atlanta og Houston som vil være dobbelt så store som fabrikken i Orlando. Et stort anlegg koster rundt 12 millioner dollar, vil produsere om lag 10.5 millioner salathoder som selges til 1 dollar pr. stykk, og generere en EBITDA på rundt 4 millioner dollar. Økonomien er fascinerende – og vi tror dette er fremtidens jordbruk.