Ingvild Næss Stub
Statssekretær ved Statsministerens kontor (H)
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Født1978
BostedOslo
UtdannelseCand. mag
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Nr 18
-6 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1978
BostedOslo
UtdannelseCand. mag
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Stub har jobbet tett på Erna Solberg i flere år. Både som ansatt i partiet Høyre og senere for regjeringen som statssekretær i Utenriksdepartementet under Børge Brende, og nå som statssekretær ved Statsministerens kontor. Hun har vært engasjert i Europabevegelsen og Europeisk Ungdom og jobbet med EU og EØS-saker for Vidar Helgesen i Utenriksdepartementet.