Thomas Wilhelmsen
Konsernsjef Wilh. Wilhelmsen
Foto: Iván Kverme
Født1974
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Iván Kverme
Nr 78
+37 Plassendring
Se hele listen >
4,50
mrd formue 2021
+60,71 %
Informasjon
Født1974
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Etter dødsfallet til Morten Wilhelm Wilhelmsen i fjor har sønnen Thomas overtatt kontrollen i rederiet. Familien befinner seg midt i en bitter familiestrid om kontrollen av selskapet. Interne konflikter har dog ikke hatt nevneverdig innvirkning på Wilh. Wilhelmsen-aksjen, som har steget over 61 prosent de siste tolv månedene.

Bakgrunn

Thomas Wilhelmsen er født i Oslo, og er sønn av avdøde Morten Wilhelm Wilhelmsen. Han har gått gradene i familierederiet Wilh. Wilhelmsen, fra sommerjobb i skoleferier til forskjellige jobber i selskapets utenlandsavdelinger. 

Etter siviløkonom-studiene ved Heriot-Watt University i Skottland flyttet Thomas til Australia for å jobbe for det norsk-svenske bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen. Før han tok over som regionansvarlig for det nyetablerte serviceselskapet WMS hadde han en lederfunksjon i Wilhelmsen Lines Car Carriers i London. 

I senere tid har Thomas fylt på med lederutdannelse fra IMD og Cranfield University i England. Siden 2010 har han vært konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen. I starten av 2020 brøt det ut en offentlig familiekonflikt, hvor flertallet av eierne i familieselskapene er misfornøyd med dagens styringsstruktur, som gir all makt til Thomas Wilhelmsens familiegren. De eier den eneste stemmeberettigede aksjen i familieselskapet Tallyman. 

Det er fortsatt steile fronter i striden om styring av formuen, skrev Finansavisen i tidligere i år.

På fritiden liker Thomas å spille tennis, og han er en erfaren jeger.

Nedtur for Tudor

Wilhelmsen-gruppens investeringsselskap, Tudor gjorde det langt svakere i 2020 enn i 2019.

Schnitler gir seg etter 19 år

Diderik Schnitler går av etter 11 år som styreleder i Wilh. Wilhelmsen Holding. Han etterfølges av Carl E. Steen.