Trygve Seglem
Eier og styreleder Seglem Holding
Foto: Ivan Kverme
Født1951
BostedHaugesund
UtdannelseMarineingeniør ved University of Newcastle
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Ivan Kverme
Nr 93
+5 Plassendring
Se hele listen >
3,90
mrd formue 2021
+25,81 %
Informasjon
Født1951
BostedHaugesund
UtdannelseMarineingeniør ved University of Newcastle
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Trygve Seglem har bygget seg opp stort innen shipping gjennom Seglem Holding. Årsresultatet for konsernet i 2020 endte på 367 millioner kroner, opp fra 200 millioner kroner året før. Holdingselskapet sitter på aksjene i Knutsen OAS Shipping, en av Norges største private rederigrupper. Seglem har i år også åpnet for større investeringer i havvind, og han uttalte til Finansavisen at han, sammen med Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag, ser for seg å investere mellom 15 og 30 milliarder i havvindprosjekter i løpet av de neste fem årene.

Bakgrunn

Trygve Seglem (født 1951, fra Haugesund) har bygget opp og sitter på kontrollen i et av Norges største privateide rederier, Knutsen OAS Shipping. Rederiet har kontorer i Spania, Brasil, Danmark, Latvia og på Filippinene, i tillegg til hovedkvarteret i Haugesund. Selskapet har røtter helt tilbake til 1800-tallet, og var en av landets største rederier frem til 70-tallet, da det ble rammet av shippingkrisen. Seglem kom inn på 80-tallet etter omfattende restruktureringer. I 2008 ble han majoritetseier, da Jens Ulltveit-Moe solgte seg ut.

Han har en bachelorgrad fra Universitetet i Newcastle, og jobbet en periode for Statoil tidlig i sin karriere. I 2006-2008 var han president i Norges rederiforbund. Gjennom selskapet Seglem Eiendom AS, har han også bygget opp en solid portefølje av eiendommer i Haugesund-området.

Ambisiøs havvindsatsing i Haugesund

Med tidligere Aker-topp Knut Vassbotn som sjef vil Deep Wind Offshore konkurrere med giganter som Equinor, Shell og nettopp Aker om utvikling av havvind-prosjekter.

Trond Mohn overtar Umoes gasstankere

Trond Mohn kjøper Jens Ulltveit-Moes andeler i Trygve Seglems gasstankere for 63 millioner dollar, tilsvarende vel 530 millioner kroner.