Niels G. Stolt-Nielsen
Konsernsjef Stolt-Nielsen
Foto: Eivind Yggeseth
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Eivind Yggeseth
Nr 60
-3 Plassendring
Se hele listen >
5,40
mrd formue 2021
+22,73 %
Informasjon
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Etter pandemiutbruddet i mars 2020 dundret Stolt-Nielsen-aksjen ned. Det seneste året har den hentet seg inn og er opp 30 prosent de siste 12 månedene. Innhentingen er også synlig i regnskapene. Rederiet doblet resultatet i årets andre kvartal fra samme periode i 2020, og økte både aktiviteten og driftsinntektene. Selv om kursen har falt siden juni i år, gir den totalt et formueshopp for Stolt-Nielsen, som eier en betydelig andel aksjer i selskapet.

Bakgrunn

Niels G. Stolt-Nielsen er født i Oslo, og ble ferdig med en bachelorgrad i økonomi ved Hofstra University i 1990. Etter det begynte han å jobbe med befraktning i kjemikalierederiet Stolt-Nielsen fra Greenwich i USA. Deretter åpnet han rederiets Shanghai-kontor og ble konsernsjef i oppdretteren Stolt Sea Farm. 

Selskapet ble solgt til John Fredriksen, og ble en del av Marine Harvest, eller Mowi som det heter i dag. I 2000 ble han etter ønske fra den nå avdøde faren Jacob Stolt-Nielsen konsernsjef i Stolt-Nielsen. Året etter meldte Niels flytting til London, noe som førte til en intrikat skattekrangel med norske myndigheter. I 2005 gikk skipsrederen til sak mot staten og krevde ligningen omgjort for årene 2001 til 2005. Han tapte på alle punkter, men slapp å betale skatt for tre av årene på grunn av en tabbe ved ligningskontoret. 

Storebroren Jacob Stolt-Nielsen sitter i styret i Stolt-Nielsen og er involvert i rederiet, selv om han ikke ble valgt til konsernsjef.

Knalltall fra Stolt-Nielsen

Stolt-Nielsen tjente rått med penger i første kvartal. På børsen har aksjen gått som en kule de seneste månedene.

Åpner for å diskutere sammenslåing

Stolt-Nielsen har kjøpt 5 prosent av A-aksjene i Odfjell SE. Odfjells styreleder og Stolt-Nielsen er uenige om konsolidering er realistisk.

Har betalt utbytter på 1,1 mrd. dollar

Stolt-Nielsen aksjen har ikke vært noen kursvinner på børsen. Konsernsjefen sier aksjonærene isteden har fått betalt i form av utbytter.