Tor Andenæs
Eier og styreleder i Andenæsgruppen
Foto: Ansgar Valbo
Født1943
BostedOslo
UtdannelseSivilingeniør fra NTH
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Ansgar Valbo
Nr 72
+43 Plassendring
Se hele listen >
4,75
mrd formue 2021
+69,64 %
Informasjon
Født1943
BostedOslo
UtdannelseSivilingeniør fra NTH
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Det har vært et særdeles godt år for Tor Andenæs. Familien startet opprinnelig med eiendomsutvikling, men har med årene byttet ut mye eiendom med aksjer. Nå investeres det gjennom selskapet Kvantia, som har satset stort innen helse og bioteknologi. Investeringsselskapet er å finne høyt oppe på aksjonærlistene til Vaccibody   og Kahoot   . Sistnevnte har steget med over 65 prosent siden samme tid i fjor, noe som gjør at Andenæs’ formue legger kraftig på seg.

Bakgrunn

Andenæs-eventyret startet i 1939 da Erling Rye Andenæs stiftet en rørleggerbedrift i Oslo med 3.500 kroner i startkapital. Etter hvert dreide driften mot utvikling og utbygging av eiendom. På 70-tallet kom hans tre sønner inn i bedriften, og nå sitter Tor Andenæs ved roret i Andenæsgruppen med investeringer i aksjer, fond og eiendom i Oslo og Bærum, verdt flere milliarder kroner. 

Mat fra «ekte» dyr vil bli eksklusiv luksus

Om ikke lenge vil produkter fra «ekte» dyr være en eksklusiv luksus som ikke kan konkurrere på pris, bare på kvalitet og image, skriver investor Tor Andenæs og Dyrevernalliansens Anton Krag.

Doblet kursen i norsk radarvidunder

Snart børsklar? Kursen i miniradarvidunderet Novelda er doblet siden høsten 2018. Nå verdsetter en emisjon selskapet til 1,2 milliarder kroner.

Har gjort 4.300-gangeren i Torghatten

De som satset 10.000 kroner i Torghatten-aksjer da vekststrategien i selskapet ble lagt på begynnelsen av 90-tallet, sitter med aksjer for cirka 43 millioner kroner i dag.