+ mer
Korreksjon: Telenor-aksjen har snudd ned og falt under sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt. Grafikk: Tradingview

Opp eller ned?

Telenor-aksjen har falt tilbake til midten i den stigende trenden. Selvaag Bolig-aksjen har falt fra en topp i april og kan ha utviklet en fallende trend.

Telenor-aksjen     har utviklet en stigende trend, støttet av en lang, positiv undertone i RSI-chartet. I starten på juli ble de glidende snittene brutt, og i slutten av juli brøt 50-dagers glidende gjennomsnitt gjennom 200-dagerssnittet. Det etablerte et såkalt gyllent kryss, som var et signal om at det kunne være mer å gå på. 

Etter å steget til 160 kroner snudde aksjen ned igjen. Den har brutt den stigende sekundærtrenden, to tekniske støttenivå og sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt. 

I forkant av denne korreksjonen ble også den korte, positive undertonen i RSI-chartet brutt. RSI har falt videre og under 50-nivået, varslet lavere stigningstakt og kan være i ferd med å teste den positive undertonen.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder, kan en korreksjon tilbake mot 200-dagers glidende gjennomsnitt bli forbigående, men ryker også den positive undertonen, blir det straks mer usikkert.

Viktige støttenivåer

Det kommer flere små, tekniske støttenivåer på løpende bånd under den tekniske støtten på 152-nivået, men et brudd ned kan også varsle fall til 200-dagers glidende gjennomsnitt og testing av den tekniske støtten på 148-nivået. Med en slik utvikling kan det da heller ikke utelukkes at bunnlinjen i trenden på 145-nivået kan bli testet.

Snur RSI raskt opp igjen, vil det bekrefte den positive undertonen. Da kan også den tekniske støtten på 152-nivået stå imot og fungere som en plattform for ny oppgang. I så fall vil det komme teknisk motstand på 154-nivået, ved 50-dagers glidende gjennomsnitt og på 155-nivået. Brudd på disse, sammen med at RSI stiger over 50-nivået igjen, vil i så fall signalisere videre oppgang mot 160 og 161 kroner igjen.

Selvaag Bolig over toppen?

Aksjen   har falt tilbake fra en topp i april og kan ha utviklet en fallende trend. Fra midten av juni har den svingt rundt de glidende snittene og gått sidelengs mellom 62- og 57,50-nivået. Mot slutten av august ble 57,50-nivået brutt før aksjen snudde opp igjen og satte en ny topp mot topplinjen i den fallende trenden. 

Så lenge den positive undertonen i RSI holder, kan en korreksjon stoppe i området 57,50 til 56 kroner, og aksjen fortsette sidelengs. Ryker den positive undertonen i RSI-chartet, og aksjen faller under 56-nivået, vil det være teknisk støtte på 55-nivået og mer ned mot 53 og 52 kroner.

Salgssignal: Selvaag Bolig-aksjen har falt under 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt og tester nå teknisk støtte. Grafikk: Tradingview

Investor
Teknisk analyse