Prosafe opp som en løve

Prosafe kan fremdeles være farlig. Hovedindeksen på Oslo Børs bryter gjennom taket i den lange stigende trenden.

Prosafe: Aksjen beveger seg sidelengs i den fallende trenden. 50-dagers glidende gjennomsnitt er brutt, og nå testes 200-dagers glidende gjennomsnitt. Foto: Tradingview
Teknisk analyse

Det har svingt voldsomt i Prosafe-aksjen   det siste halvannet året. Bare fra en forbigående topp den 26. september 2018 falt aksjen 98 prosent før den snudde opp igjen i november i fjor. Oppgangen til 2,94 kroner, intradag den 20. januar i år, var på knappe 270 prosent. Men så falt aksjen igjen over 60 prosent. 

Gjennom april og mai etablerte aksjen tilsynelatende en ny bunn på 1,10-nivået. I skrivende stund ligger aksjen an til å bryte både 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Etablerer aksjen seg over 1,30-nivået, kan det åpne for videre oppgang mot neste tekniske motstand på 1,55-nivået, kanskje 1,80-, 2,0-nivået og topplinjen i den fallende trenden.

Omvendt hode/skulder?

Etter at den positive undertonen i RSI-chartet ble punktert, i slutten av april, er det blitt satt en ny bunn som fremdeles gir en lang, positiv undertone. Med RSI tilbake over 50-nivået, og med bruddet på den første fallende trendlinjen, kan det ligge an til økt stigningstakt og et støt opp mot de nevnte nivåene.

Det kan også være snakk om en omvendt hode/skulder-formasjon, og det kan sikkert også argumenteres for en slags halslinje på 2,0-nivået. I så fall kan det, med et brudd opp, være rom for oppgang mot 3,20 kroner, og kanskje 3,50 kroner.

Aksjen må imidlertid bryte de tekniske motstandsnivåene, topplinjen i den fallende trenden og etablere seg på oversiden, før det er snakk om et bekreftet brudd på den fallende trenden. Men kommer det i løpet av sommeren, kan det være duket for videre oppgang. Noen kan da kanskje begynne å studere chartet, og drømme om både 6 og 9 kroner? 

Fallende trend

Foreløpig er ikke noe som tilsier at det kan komme en slik oppgang. Først må aksjen også bryte den tekniske motstanden på 3,50-nivået, og dit opp er det ennå et godt stykke.

Legg også merke til at aksjen fremdeles ligger i en lang fallende trend, og at den foreløpig bare ser ut til å etablere seg i øvre standardavvik. Det er også en fallende trendlinje i toppen av RSI-chartet som kan bremse den videre oppgangen. Og skulle aksjen snu ned igjen, og bryte den tekniske støtten på 1,10-nivået, vil det åpne for at aksjen kan falle tilbake mot både 95 og 80 øre igjen.

Hovedindeksen: Nå brytes topplinjen i den lange stigende hovedtrenden. Legg imidlertid merke til at RSI snart stanger mot den fallende trendlinjen i toppen. Det kan bremse oppgangen og kanskje snu børsen ned igjen. Foto: Tradingview