Inflasjonssjokk i vente?

Inflasjonsredselen rir investorene, med rette, og har sitt utspring ikke bare i stive energipriser, men også store ubalanser i verdikjedene verden over. For mange selskaper notert på Oslo Børs blir dermed inntjeningsutsiktene gradvis mer og mer usikre på vei inn i 2022.     

Heftig kursopptur: Aker Carbon Capture, med administrerende direktør Valborg Lundegaard i spissen, rir den grønne bølgen på Oslo Børs – tross investorenes stigende inflasjonsfrykt. Foto: Iván Kverme

Temaet som til de grader plager børsene er knyttet til ubalanser i verdikjedene, på tvers av de aller fleste sektorer, globalt som lokalt. Også på Wall Street er temaet høyt på dagsordenen, rapporterte Dagens Industri nylig. Avisen har gått en serie fremlagte kvartalsrapporter nærmere i ettersyn, og blant stadig flere amerikanske selskaper nevnes nå eksplisitt en stigende bekymring for hva forstyrrelser i verdikjedene, manglende tilgang på kompetent arbeidskraft og økte råvarekostnader har å si for deres respektive marginutsikter. 

Varestrømmer stopper altså opp, mens råvareprisene skyter videre fart. Resultatet blir raskt stigende konsumpriser, der husholdningene ser at kjøpekraften skrumper inn. Sentralbankene er nødt til å respondere, og pengepolitikken blir på rund baut mer innskjerpende på vei inn i 2022. Vi synes det makromessige bakteppe på Oslo Børs er langt fra appellerende, noe som i sin tur også kan bety en serie kutt i analytikernes inntjeningsestimater utover i fjerdekvartal. 

Økt inflasjonsredsel    

Verdensbanken venter at energiprisene vil øke mer enn to prosent i 2022 etter å ha steget mer enn 80 prosent i 2021, støttet av fortsatt robust etterspørsel og gradvis produksjonsinnhenting. Akselererende energipriser har til nå løftet en rekke av børsens mest energisensitive selskaper, men på makroplan slår det altså ut i stigende inflasjonsrater – og økende inflasjonsforventninger. Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid ligger i skrivende stund på rett under 1,7 prosent, klart høyere enn hva man tidligere har sett i år, og illustrerer godt den økte investorfrykten rundt kommende amerikanske inflasjonstall. Renteøkningen henger også sammen med at landets sentralbank er tydelig på at man vil begynne nedtrappingen av de til nå massive kvantitative støttekjøpene – kjøp som har vært støttende både for det amerikanske aksjemarkedet, men også de globale. 

Også på De britiske øyer stiger inflasjonsbekymringene, og i rentemarkedet rapporteres det nå om 90 prosent sannsynlighet for at den britiske sentralbanken vil komme til å heve renten innen årsskiftet.  

Det internasjonale valutafondet, IMF, er også urolig og tror inflasjonstakten internasjonalt bare vil øke kommende måneder. Dette kan bidra til en langt mer innskjerpende pengepolitikk, også fra amerikansk hold, peker fondet på i sin nylig fremlagte World Economic Outlook. Og advarer samtidig om at et slikt scenario kan gi betydelig uro i finansmarkedene. 

Leverandørindustrien – gode vekstutsikter

Aker Solutions   har hanket inn flere kontrakter seneste kvartaler, og nylig meldte det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet om inngåelse av en intensjonsavtale med Equinor    om forberedende ingeniørarbeider og design for toppdekket på det flytende produksjons- og lagringsskipet (FPSO) som skal ligge på Wisting-feltet i Barentshavet. Kontrakten kan ha en samlet verdi på helt opp mot tolv milliarder kroner. Olje- og gassvirksomheten til Aker Solutions   representerer fortsatt selskapets hovedbusinessfelt, men flere meglerhus peker på at de også er godt posisjonert knyttet til den pågående energiovergangen, bevist gjennom miksen av mottatte ordre. Totalt sett er anbudsaktiviteten rekordhøy, og kombinert med et ventet rush av kontrakter i Norge til neste år gir det rammer for enda sterkere kontantstrømmer, en reintroduksjon av dividender og nye kursoppganger, mener vi.

– Her hjemme synes vi det er verdt å eie Subsea 7   , spesielt etter kurssvekkelsen i kjølvannet av rapporteringen for andre kvartal. Ordreboken er god, og dette inkluderer også det nye området vindutbygging, uttalte nylig Erik Haugland, forvalter i First Fondene, til Finansavisen

Stadig flere investorer og forvaltere løfter nå frem på sine respektive anbefalingslister Subsea 7Subc, som etter en elendig andrekvartalsrapport faktisk har levert en avkastning siden årsskiftet på minus syv prosent. Gitt en oljepris på langt over 80 dollar fatet, kombinert med selskapets sterke posisjon opp mot de mange havvindprosjektene som nå settes i gang, ligger alt til rette for klart høyere kurser, antar vi. Både Aker Solutions   og Subsea 7   blir således værende i Kapital-porteføljen.

Karbonfangst – en av årets børsvinnere 

Aker Carbon Capture   leverte over 100 millioner kroner i omsetning i tredjekvartal og viste dermed at selskapet fortsetter sin internasjonale ekspansjon. Selskapet, som ligger i Kapital-porteføljen etter fisjonen fra Aker Solutions   for ett år siden, skriver i sin nylig fremlagte kvartalsrapport at de har god fremgang både rundt nye og eksisterende prosjekter, og ser ellers klare tegn til akselerasjon på tvers av karbonfangstmarkedet over hele verden. Industriutsiktene er udiskutabelt sterke, og det kommende klimatoppmøtet i Glasgow vil nok forsterke investorenes oppmerksomhet rundt selskaper som Aker Carbon Capture   . På Oslo Børs har selskapets aksjekurs steget med rundt 80 prosent så langt i år, og har dermed vært en god bidragsyter til årets porteføljeavkastningstall. 

Fremover forventer vi tilsig av nye høye inflasjonstall, som fortsatt vil være dempende for investorenes risikoappetitt og dermed etterspørselstrykket etter de aller dyrest prisede selskapene. 

Alt i alt gjør vi kommende uker ingen endringer av Kapital-porteføljen, og beholder dermed både Storebrand   , Aker Solutions   , Yara   , Subsea 7   og Kahoot!   .