Ellevill børsoptimisme

På Oslo Børs lar ikke investorene seg vippe av pinnen selv om høsten er rett rundt hjørnet, en periode ofte preget av svært så ruglede markeder. Nye historiske børsrekorder står dermed for tur.  

I bedre form: Eilert Hanoa, toppsjef i IT-selskapet Kahoot, kan glede seg over seneste ukers børsopptur i Kahoot-aksjen. Men mer børsmoro venter, tipper vi.  Foto: Vidar Ruud/NTB

Oslo Børs viser fortsatt formidabel styrke. Oppgangen har på sensommeren vært bredt fordelt, støttet av så vel sterke andrekvartalsrapporter som av en solid oljeprisøkning. Samtidig slipper ikke pandemien helt taket, noe som i sin tur gir forventninger i markedet om at den amerikanske sentralbanken vil trå mer varsomt knyttet til sine allerede bebudede monetære innstramninger. Dette bidrar til en viss økt risikoappetitt som altså spiller seg ut i form av blant annet økte oljepriser. Teknologisektoren nyter også fordelene av en mildere renteretorikk, og på Oslo Børs har flere av teknologiselskapene vist formidabel styrke siste to uker.  

Aksjer – estimattrenden peker videre opp  

Estimatene stiger videre, særlig for neste år, skrev Norne Securities i en nylig markedskommentar – og slår dermed fast at børsene fremstår som rimeligere enn før. Meglerhuset mener alt i alt at aksjer er relativt rimeligere sammenlignet med flere rentepapirer, som i stor grad er veldig dyre. Samtidig har dagens prising på børsene gitt svak avkastning på lengre sikt, advares det mot. Selskapene i Hovedindeksen prises til en gjennomsnittlig P/B på rundt 2,2, noe som er klart over det historiske snittet.

Den amerikanske investeringsbanken JPMorgan ser også at aksjemarkedene allerede har gått mye, og forventer ikke mer enn maksimalt seks prosent avkastning i utvalgte markeder de neste ti til femten årene. Den amerikanske investeringsbanken er særlig optimistisk til såkalte fremvoksende markeder. Også hos norske Griff Kapital har man stor tro på vekstmarkedene. Overfor Finansavisen fremhevet nylig Griff-direktør Ole Morten Nafstad nettopp aksjer i disse regionene, ettersom de hadde steget langt mindre enn de vestlige børsene. Griff Kapital forventer ellers ytterligere børsfest, tuftet på god inntjeningsvekst og toneangivende sentralbanker som fortsatt kommer til å føre en svært stimulerende politikk.   

Norge: Mot færre rentehevninger?  

Den underliggende børsstyrken her hjemme støttes ikke bare av gode kvartalsrapporter og stigende risikoappetitt kombinert med en frisk oljepris; også renteforventningene er i ferd med å komme ned. Handelsbanken Capital Markets tror sentralbanken, som vil få ny toppsjef til våren, må nøye seg med to renteøkninger til neste år – etter at den har hevet styringsrenten nå i september og desember. Marsjfarten for norsk økonomi kommer klart ned i 2023, prognostiserer Handelsbanken, noe som begrenser inflasjonstakten – og tror den fremover vil ligge godt under målet om en årlig veksttakt på to prosent. 

Under pandemien har det private forbruket vært en viktig vekstdriver for norsk økonomi. Overraskelsen var derfor stor da SSB-data viste at detaljhandelen her hjemme falt med litt over tre prosent fra juni til juli, noe som var klart lavere enn forventet – og kan sånn sett gi føringer om litt mer tilbakeholdne rentesignaler når sentralbanken møtes om kort tid. DNB Markets tror på sin side de svake shoppetallene kun er av forbigående art. Meglerhuset forventer at det private forbruket vil øke med over syv prosent fra 2021 til 2022, før konsumet mer enn halveres de to neste årene. Sterk antatt forbruksøkning kommende år mener DNB Markets bidrar til at sentralbanken vil heve renten tre ganger i løpet av 2022, slik de selv har indikert. Slår prognosene til, vil styringsrenten ligge på 1,25 prosent ved utgangen av neste år.  

Mer å hente i Kahoot

I forrige Kapital-utgave tok vi inn teknologiselskapet Kahoot   . Siden vinterens toppnotering på godt over hundre kroner pr. aksje har kursen mer eller mindre kollapset. Men en relativt sterk andrekvartalsrapport har gitt fornyet kursoptimisme, sett i lys av at de genererte inntekter på litt over 18 millioner dollar, en betydelig oppgang fra 5,6 millioner i tilsvarende kvartal året før. Resultatet før skatt endte på 5,3 millioner, mot minus 3,8 millioner på samme tid i 2020. Optimismen har også spredt seg blant analytikerne. Hos DNB Markets har man nå tatt Kahoot-aksjen opp til kjøp med kursmål 85, og ser på den gjeldende aksjekursen som attraktiv for langsiktige investorer som søker eksponering mot et selskap innen e-læring, med høy margin og høy vekst, heter det blant annet. Også hos Arctic Securities er tonen positiv, noe den har vært i lang tid: 

– Jeg mener Kahoot   er et godt kjøp for langsiktige investorer. Fremover venter jeg fortsatt sterk vekst med nye produktlanseringer og synergier fra oppkjøp. En sterkere posisjon i Asia etter at Softbank kom inn som eier, er en potensiell opsjon, uttalte Arctic-analytiker Henriette Trondsen til Kapital rett før sommeren. Mye skal imidlertid på plass før nye toppnoteringer kan nås, hensyntatt at selskapet selv etter kursfallet fra i vinter nå har en markedsverdi på rundt 25 milliarder kroner. 

Men andrekvartalsrapporten er likevel med på å gi gode rammer for en ytterligere kursopptur, og vi velger derfor å beholde Kahoot-aksjen i Kapital-porteføljen. I sum gjør vi ingen endringer og har en miks bestående av Yara   , Subsea 7   , Storebrand   , Aker Solutions     og Kahoot   .