Avventende investorer

Børsprisingen er stiv, og mange makroøkonomer advarer om høy kursrisiko i en verden preget av stigende inflasjon og utsikter til høyere renter. En fortsatt sterk oljepris gir imidlertid støtte til Oslo Børs, selv om andelen usikre investorer sannsynligvis vil øke utover i annet halvår.      

Kontraktsboom: Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions, kan glede seg over en serie sterke inngåtte kontrakter. Og flere vil komme, antar vi. Foto: Siv Dolmen

“Langtidsvarsel: Kjøp verdiaksjer!”, skrev vi i sommerutgaven av Kapital. Vi pekte på at til tross for at en rekke såkalte verdiaksjer hadde steget solid i løpet av første halvår, var det mer å gå på for denne genretypen, da investorene fortsatte å akkumulere volumer i selskaper der så vel inntjeningsutsiktene som dividendekapasiteten ble oppfattet som solide. Investeringstendensen tror vi på ingen måte stopper opp utover i annet halvår, støttet opp av utsikter til litt høyere renter kombinert med at den alminnelige børsprisingen er høy. Det er en kombinasjon som åpenbart er utfordrende for særlig vekstaksjer. 

Også hos Landkreditt er man opptatt av selskaper med nettopp høy inntjeningsvisibilitet og gode utbytteutsikter: 

– Vi er opptatt av stabil og forutsigbar inntjening som anvendes til å utbetale utbytter. Selskapene i porteføljen skal ha en etablert markedsposisjon og har gjerne levert gode resultater over mange år, uttalte Ulf Leinebø, forvalter av Landkreditt Norden, til Finansavisen i sommer. 

Kapital-porteføljen vil også i tiden som kommer vekte seg mot en porteføljemiks med en klar overvekt av verdiaksjer.

Børser: Sårbare for amerikanske likviditetssjokk  

Vi tror også at verdiaksjer vil hevde seg relativt sett bedre om det generelle børsklimaet svekkes utover i annet halvår. For usikkerheten er tiltagende, påpeker Citi, og varsler endog børsfall i høst. Banken spår nemlig at den amerikanske sentralbanken nærmer seg en nedtrapping av sine massive verdipapirkjøp, som til nå har begunstiget aksjeinvestorene i form av billig kreditt. En nedtrapping vil imidlertid bety mer for aksjemarkedene enn de fortsatt sterke fundamentale faktorene, som fortsatt høy inntjeningsvekst. Utsikter til en mer konservativ pengepolitikk vil derfor endre likviditetsstrømmene negativt, noe banken tror vil kunne sende børsene ned. 

Citi minner i den forbindelse på hva som skjedde høsten 2018, da markedene på relativt kort tid, til tross for sterke fundamentale faktorer og en ekspansiv finanspolitikk, falt så mye som rundt 20 prosent, nettopp fordi investorene fryktet en mindre ekspansiv amerikansk pengepolitikk. Utslagene var også massive på Oslo Børs, hvilket tydeliggjorde hvor følsomme investorene også her hjemme er for rentesignaler fra USA. Tendensen snudde ikke før sentralbanken signaliserte at man ikke ville stramme inn på likviditeten. 

Citi spår altså en reprise i høst, med fallende aksjekurser – før det igjen vil snu når sentralbanken vil se seg nødt til å tilføre markedet mer likviditet.          

Storebrand: Gode utbytteutsikter 

På Oslo Børs synes investorene å legge til grunn en viss renteoppgang , en utvikling som man vet blant annet Storebrand   vil tjene på. Hos Handelsbanken Asset Management er Storebrand-aksjen en av favorittene, også i lys av selskapets gode dividendeutsikter, og forvaltningsselskapet prognostiserer utbetalinger på rundt åtte prosent årlig i utbytte eller i form av tilbakekjøp i perioden mellom 2022 og 2031. Det legges også vekt på de langt fra avskrekkende prisingsnivåer når Storebrand-kursen bare tilsvarer elleve ganger årets estimerte inntjening. 

Vi er også av den oppfatning at den gode utbyttekapasiteten, kombinert med langt fra avskrekkende prisingsmultipler, bør gi rammer for nye kursoppturer i Storebrand   . Selskapet blir derfor værende i Kapital-porteføljen etter at vi plukket den inn i desember i fjor på kurs 61,88.    

Beholder oljeserviceduo

“Kursopptur i vente”, skrev vi tidligere i år i forbindelse med vår kjøpsanalyse på Aker Solutions   . Tidspunktet for å kjøpe seg inn i Aker Solutions-aksjen mente vi var godt, særlig fordi vi antok at det ville vanke store kursdrivende kontrakter. Spådommen har vært riktig, og i sommer kunne selskapet blant annet melde om en kontrakt med Chevron Australia for bygging av et subsea gasskompresjonsanlegg på Jansz-Io-feltet. Feltet inngår i det store Gorgon-prosjektet vest for Australia og er et av verdens største gassprosjekter. Kontrakten har en verdi på rundt syv milliarder kroner, og vitner om en ordrebok som gir forutsetninger for god aktivitet i årene som kommer. 

For øvrig fortalte aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg Kapitalforvaltning til Finansavisen tidligere i sommer at de i utgangspunktet fortsatt var skeptisk til oljeservicesektoren som sådan, særlig med tanke på mange av selskapenes høye gjeldsgrad. Likevel hadde man gjort et unntak og investert i Subsea 7   , et selskap Eriksrød karakteriserte som solid og uten gjeldsutfordringer. Stemningen er også i ferd med å bedres blant mange analytikere, inkludert hos tallknuserne i Danske Bank. Der mener man Subsea 7-aksjen nå er et klart kjøp, også fordi selskapet er godt posisjonert for å vinne store offshore vindprosjekter i USA mot slutten av året, noe som kan støtte opp under en reprising av dets grønne profil. Også Aker Solutions   står på bankens anbefalingslister. Med en oljepris på godt over 70 dollar fatet tror vi flere oljeserviceselskaper går bedre tider i møte, og vi beholder derfor både Aker Solutions   og Subsea 7   i porteføljen.  

Alt i alt gjør vi ingen endringer i porteføljen, og beholder dermed nevnte oljeserviceduo, ved siden av Storebrand   , Yara   og DNO