Oljeoptimismen brer seg

Med en oljepris tett oppunder 70-streken, kombinert med rause skatteordninger, hever nå oljeselskapene her hjemme sine investeringsbudsjetter. Andre halvår bør gi rom for en kraftig reprising av flere av børsens leverandørselskaper.     

Klar aktivitetsøkning: Olje- og energiminister Tina Bru kan glede seg over at en rekke prosjekter nå ser dagens lys på norsk sokkel, i sin tur stimulerende for hele den norske økonomien.  Foto: NTB Scanpix

Norsk økonomi åpner gradvis opp – og optimismen øker, kanskje særlig i private husholdninger, bekreftet ved at det nylig fremlagte forventningsbarometeret fra Finans Norge og Kantar TNS nå viser at norsk forbrukertillit steg markant i andre kvartal. Norske forbrukere ser altså lyst på fremtiden – noe man også gjør innen norsk oljeindustri. 

Statistisk sentralbyrås seneste investeringstelling tyder på at oljeselskapene nå øker sine investeringsbudsjetter, en økning Nordea Markets tror kan bety at Norges Bank vil se seg nødt til å fremskynde sine rentehevninger, også tatt i betraktning av at de tror sentralbanken selv vil heve sine oljeinvesteringsanslag for både 2021 og 2022 ved det nært forestående rentemøtet.

Arbeidsmarkedet er tilsynelatende også i ferd med å styrkes, nylig rapporterte Finansavisen om en kraftig økning i etterspørselen etter bemanningstjenester til industri- og produksjonsbedrifter i første kvartal. Hvordan responsen blir med hensyn til utformingen av pengepolitikken her hjemme, gitt utsikter til en bred aktivitetsøkning i andre halvår, gjenstår å se. 

Vi tror de mest overivrige rentehaukene tar feil og at Norges Bank heller må trå varsomt frem i tiden som kommer, gitt at – som vi også tidligere har pekt på – så vel den amerikanske som den europeiske sentralbanken er tydelig på at deres til nå romslige pengepolitikk vil forbli mer eller mindre uforandret fremover.      

USA: Børsen støttes av avtagende rentekurver  

Lange amerikanske statsobligasjonsrenter har kommet noe ned i vår, et uttrykk for at investorenes inflasjonsfrykt har blitt dempet. Dette har også støttet oppunder teknologiaksjer på Wall Street, sårbare som de er ved tiltagende inflasjons- og renteforventninger. Jevnt over er det mer å hente i et historisk høyt priset aksjemarked – nøkkelindeksen S&P 500 vil ved utgangen av året ligge rundt 4.300-streken, viser medianestimatet i en nylig Reuters-rundspørring blant 46 strateger. Dette indikerer en oppside på litt under tre prosent fra dagens nivåer. Dow Jones ventes å avslutte året på 35.500 poeng, en antatt opptur på rundt tre og en halv prosent målt fra dagens indeksnivåer. Strategenes positive, om enn forsiktige prognoser, bygger særlig på sterkere selskapsresultater enn ventet så langt i år. 

Konsensusanslagene blant Wall Street-analytikere tilsier at de ser for seg rundt 35 prosent inntjeningsvekst for S&P 500-selskapene i 2021, opp fra en prognose på 23 prosent ved inngangen til året.  

Subsea 7: Gigantordre gir god kursstøtte    

Undervannsentreprenørselskapet Subsea 7    landet nylig en gigantkontrakt med Petrobras i Brasil, verdt anslagsvis mellom 500 og 750 millioner dollar, tilsvarende om lag 4,2 til 6,3 milliarder kroner. Prosjektet igangsettes umiddelbart, og offshore-operasjonene er planlagt sluttført i 2023 og 2024. 

Ordrestørrelsen støtter uansett opp under de stadig mer positivt innstilte analytikerne. Etter selskapets førstekvartalsrapport oppgraderte for eksempel SEB anbefalingen på  Subsea 7    fra hold til kjøp, men der kursmålet samtidig ble senket fra 97 til 95 kroner. Oppgraderingen ble i all hovedsak forklart med økt trygghet for 2022-estimatene, samt forventet fokus mot lovende kontraktsutsikter, mens det lavere kursmålet ifølge meglerhuset gjenspeiler svakere enn ventet kontantstrøm i første kvartal – i tillegg til en ufordelaktig styrkelse av norske kroner mot dollar. Meglerhuset pekte ellers på at ordreinngangen var på den svake siden i første kvartal, men selskapet uttrykte likevel, i forbindelse med kvartalsfremleggelsen, at utsiktene for tildelinger av olje- og gassprosjekter gradvis bedret seg i løpet av kvartalet. 

Subsea 7    prises nå til rundt 25 milliarder kroner på Oslo Børs, etter en kursnedtur siden årsskiftet på rundt fem prosent, klart verre enn den øvrige børsutviklingen. Vi er imidlertid overbevist om at gapet etter hvert vil skrumpe inn, støttet av blant annet et godt ordretilfang utover i annet halvår. Aksjen blir således værende i Kapital-porteføljen.    

Oslo Børs: Verdiaksjer fortsatt fordelaktige 

Aker Solutions    blir også værende i Kapital-porteføljen. Nylig kom meldingen om at selskapet, i et konsortium med Siemens Energy, blir med i et av verdens største havvindprosjekter offshore. Kontrakten, på anslagsvis mellom to og 3,5 milliarder kroner, gir ytterligere føringer om en stadig sterkere ordrebok. Dette gir rammer for bedret kapasitetsutnyttelse, høyere marginer og sterkere kontantstrømmer, og øker sannsynligheten for å kunne utbetale utbytte allerede til neste år. 

Yara    blir også med videre, et selskap vi ikke er alene om å like, selv etter den kraftige kursutviklingen så langt i år: 

– Selskapet nyter godt av stigende matvarepriser og et fortsatt sterkt nitrogenmarked. Dessuten liker vi hvordan ledelsen adresserer ressurseffektivitet og landbrukets miljøavtrykk, samtidig som de utforsker nye områder innen hydrogenløsninger, uttalte nylig Beate Bredesen, forvalter i SR-forvaltning, til Finansavisen. Hun forventer ellers at verdiaksjer vil fortsette å gjøre det bedre enn høyt prisede vekstaksjer, da verdsettelsesgapet mellom dyre og billige aksjer fremdeles er historisk høyt. Et slikt perspektiv gir også gode rammer for Yara-kursen i tiden som kommer. 

I sum gjør vi heller ikke i denne runden noen justeringer, og beholder derfor både Storebrand    , Aker Solutions    , Subsea 7    , DNO    og Yara