Oljeaksjer viser vei

Oljeprisen fortsetter å holde seg godt over 50-streken. Det gir støtte for energisektoren på Oslo Børs, en sektor vi fortsetter å holde en knapp på i tiden som kommer.

Storebrand-toget går: Storebrand, med toppsjef Odd Arild Grefstad i spissen, gjør det bra på børsen – også i takt med tilsig av stadig flere positivt innstilte analytikere. Foto: Lise Eide Risanger

Men først litt overordnet: Få, om noen aksjestrateger, stiller seg negative til børsene i tiden som kommer. Ett unntak er imidlertid Catherine Mann, sjeføkonom i Citi. Under Skagen Fondenes nyttårskonferanse advarte hun mot at aksjemarkedene oppfører seg både som om effekten av vaksinen allerede er i boks, og som om den tapte veksten vil hentes inn igjen. Hun mener det er for lite oppmerksomhet mot at investeringstakten er lav, arbeidsmarkedet har fått arr mens produktivitetsveksten er svak. Alt dette summerer seg opp til at fundamentale forhold er mye svakere enn hva finansmarkedene har priset inn. 

For i den motsatte enden av skalaen er det altså en klar overvekt av positivt innstilte strateger – som hos Goldman Sachs, der man nå inntar et langt mer positivt syn, særlig rundt flere energiaksjer, støttet av utsikter til en høyere oljepris. Den amerikanske investeringsbanken antar at Brent-oljen kommer opp i 65 dollar fatet allerede denne sommeren. Også Morgan Stanley er optimistiske med hensyn til flere toneangivende energiaksjer, og hevet nylig, i likhet med Goldman Sachs, anbefalingen på oljegiganten ExxonMobil fra nøytral til overvekt.

Makrovekst i anmarsj: Men ingen sovepute!

Vil BNP-veksten faktisk vende tilbake mot tidligere vekstrater etter det massive fallet verden over opplevde i 2020? Ja – om man lener seg på konsensustall. De predikerer at USA vil være tilbake på BNP-nivåene fra før krisen i løpet av annet halvår, mens eurosonen først til neste år vil se rater man har hatt før pandemien slo inn for snart ett år siden. I Kina, som kan skilte med positiv BNP-vekst også i 2020, forventes en vekst i bruttonasjonalproduktet i år på over åtte prosent. 

Men positive vektstutsikter til tross – obligasjonsforvalterne i Pimco mener likevel ikke dette i seg selv borger for noen overdreven optimisme. I løpet av året forventer de at den globale veksten øker klart, inflasjonen stiger moderat, sentralbankrentene forblir lave og finanspolitikken fortsetter å være stimulerende. Men investorene kan ha blitt for optimistiske, advarer altså Pimco om, og peker blant annet på fare for at kinesiske myndigheter kan komme til å stramme for mye inn på kredittpolitikken for å dempe faren for mulige finansielle bobler. Husholdningene kan samtidig velge å opprettholde sin høye sparing, og kombinert med fortsatt høye arbeidsledighetstall representerer også dette forhold som investorene ifølge Pimco må ha et særskilt øye med i 2021 – til tross for konsensusestimater om gode BNP-rater i tiden som kommer.

Kapital-porteføljen: I god gjenge

DNB Markets oppjusterte for kort tid siden kursmålet på Storebrand-aksjen fra 75 til 80 kroner før selskapets fjerdekvartalsrapport kommer på bordet den 10. februar. Samtidig opprettholdes kjøpsanbefalingen: 

– Vi venter et kvartal med medvind med bakgrunn i et sterkt aksjemarked, høye sparerater og et oppsving i lange renter, heter det blant annet. For 2020 forventer meglerhuset at Storebrand Stb vil utbetale et utbytte pr. aksje på 3,3 kroner, tilsvarende en direkteavkastning på rundt fem prosent. 

Hos SpareBank 1Markets er man imidlertid ikke like optimistiske og opererer der med et kursmål på 68 kroner, med en tilhørende hold-anbefaling. Meglerhuset påpeker blant annet at risk/reward-brøken ser dempet ut ettersom aksjen handles i nærheten av en treårs-topp. Vi velger imidlertid å gå videre med Storebrand Stb i Kapital-porteføljen, og tror blant annet oppsvinget i lange renter vil trigge interessen for flere finansaksjer i tiden som kommer, inkludert Storebrand Stb – som nå prises til rundt 32 milliarder kroner etter en opptur siden årsskiftet på om lag syv prosent.

Nylig tegnet Opec et litt mer optimistisk bilde av det globale oljemarkedet, preget blant annet av utsikter til en fastere etterspørselsside. Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan, som topper årets Kapital-rangering over landets beste oljeanalytikere, sier følgende om oljemarkedet til Kapital:

– I 2021 tror vi oljeprisen vil fortsette å styrke seg i takt med gjenåpning av den økonomiske aktiviteten, og vi tror oljeetterspørselen vil være tilbake til all-time high mot slutten av 2022. 

Skulle prognosene inntreffe, gir det altså gode rammer for oljeaksjer i tiden som kommer – støttende for børsen i sin helhet. 

I sum ender vi i denne runden opp med en portefølje bestående av Aker Solutions Akso, DNO Dno, Subsea 7 Subc, Storebrand Stb og Yara Yar. Subsea 7 Subc bør ha langt mer å gå på, særlig – slik vi påpekte i forrige utgave – hensyntatt selskapets brede eksponering mot havvind offshore, et industrisegment investorene fortsetter å flokke seg rundt, som i 2020.