Oljedrevet børsopptur

Til tross for svært dramatiske smittetall både i Norge og internasjonalt, er Oslo Børs i positivt leie så langt i 2021. Hovedårsaken er en saftig oljeprisoppgang.

Velkommen inn: Subsea 7, der Kristian Siem er styreformann, kommer inn i Kapital-porteføljen – særlig med tanke på selskapets tunge havvindeksponering. Foto: Eivind Yggeseth

Mens oljen overrasker positivt, kan USA-rentene trekke i motsatt retning. Vi har ved flere anledninger tidligere pekt på hvilken negativ kraft et raskt og ubekvemt hopp i lange amerikanske renter har for aksjemarkedet, til tross for at en økning også reflekterer utsikter til en høyere økonomisk veksttakt. Men det politiske puslespillet i USA er i ferd med å komme på plass, og dermed ligger det i kortene også utsikter til en ny runde med økte finanspolitiske stimulanser, som i sin tur øker det statlige lånebehovet.

– En høyere amerikansk rente via infrastrukturprosjekter med Joe Biden ved rattet, og med hele Kongressen med seg, er én vei til høyere renter, uttalte analysesjef for kredittobligasjoner i SpareBank 1 Markets, Pål Ringholm, til Kapital i fjor høst. 

Nå går det altså mot en ny runde med finanspolitiske stimulanser, med det resultat at inflasjonsforventningene logisk nok tikker oppover, i likhet med renten: Ifølge Bloomberg venter obligasjonshandlerne nå at inflasjonen i USA vil ligge over to prosent årlig det kommende tiåret. I skrivende stund ligger tiårige amerikanske statsrenter på rundt én prosent, for første gang siden 2018 – mens den for ett år siden lå på rundt 1,9 prosent. Litt mer snakk rundt de amerikanske langrentene må man nok bare stålsette seg for i 2021, en diskusjon helt fraværende gjennom hele fjoråret.

Norge: Ingen renteøkninger

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig forbli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i november i fjor. I forbindelse med Kapitals økonomiske prognoser for 2021 spådde vi at styringsrenten fortsatt ville ligge på null prosent, blant annet tatt i betraktning hvilke enorme konsekvenser det pågående pandemiutbruddet har for en rekke sentrale bransjer her i landet. 

I noen fagmiljøer, som hos Nordea Markets, spår man nå at vaksineringen vil bidra til høyere oljeetterspørsel – som kombinert med en gradvis normalisering av norsk økonomi vil resultere i en tidligere renteoppgang fra Norges Bank enn ventet. Også Danske Bank er rimelig foroverlente på starten av 2021 og forventer én renteøkning i september i år, to renteøkninger i 2022 – samt ytterligere to hevninger i 2023. Dette mener vi altså er for optimistiske anslag – derimot utelukker vi ikke at bevegelsene i det amerikanske penge- og kredittmarkedet kan være en potensiell såkalt sort svane litt senere i år.

Inn: Subsea 7

Inn i Kapital-porteføljen slipper vi Subsea 7   . Og iler raskt inn med en klar presisering om at hovedmotivet for å ta den inn ikke bare skyldes økte oljepriser, men også at selskapet er så sterkt eksponert opp mot offshore havvind som det er, et segment som investorene ønsker å posisjonere seg mer og mer opp mot. “Rir bærekraftbølgen” var hovedtittelen på vår kjøpsanbefaling på Subsea 7   på tampen av fjoråret. Vi argumenterte blant annet med at det massive investeringstrykket opp mot fornybarsektoren ikke akkurat vil minske sannsynligheten for at Subsea 7   vil prioritere arbeidet med å liste sin egen ESG-vennlige havvindvirksomhet. Ved årsskiftet utgjorde havvind rundt 30 prosent av selskapets ordrebok, og et tilsvarende strategisk trekk som det Aker-systemet gjorde i fjor sommer med blant annet å fisjonere ut Aker Offshore Wind   fra Aker Solutions   , og som i sin tur har skapt aksjonærverdier av en annen verden, mener vi blir et mer og mer realistisk grep. I det minste tror vi investorene vil begynne å prise dette inn i Subsea 7   i tiden som kommer, hvilket bør gi rammer for en helt annen verdsettelse enn i dag.

Diversifisert aksjemiks

Etter at vi tok inkassoselskapet B2Holding    inn i Kapital-porteføljen, har kursen gått over 70 prosent. Dette til tross, likevel endte porteføljen fryktelig i minus i 2020, ene og alene på grunn av helt feilslåtte tanker rundt fremtiden til riggselskapene Borr Drilling   og Seadrill   . Vi velger nå å ta gevinst i B2Holding   , litt fordi vi frykter at flere og flere europeiske husholdninger kommer under press, finansielt sett, i ly av pandemiutviklingen. Som erstatning kommer altså Subsea 7   inn. Selskapet har i dag en markedsverdi på litt over 27 milliarder kroner etter en kursnedtur siste tolv måneder på om lag 17 prosent. 

Vi ender da opp med en portefølje bestående av Aker Solutions   , DNO   , Subsea 7   og Storebrand   . Yara   er også en del av porteføljen, en aksje flere og flere analytikere trekker til sitt bryst tatt i betraktning utsikter til god lønnsomhet tuftet på en sunn og sterk balanse.