Børsbobler vokser frem

Om hovedfeltet på Oslo Børs skal inn i korreksjonsmodus etter seneste tids kursoppganger, vil selskaper nettopp tatt opp til notering – særlig på markedsplassen Merkur Market – gå en kursmessig tøff periode i møte.

Nyter glansdagene, men ...: Børsdirektør ved Oslo Børs, Øivind Amundsen, kan glede seg over et skred av nynoteringer, særlig innenfor fornybarsektoren. Men et øvrig sterkt børsmarked er en klar forutsetning for at de ferske børsselskapene ikke kollapser i verdi. Foto: NTB scanpix

Under Investor-seksjonen i denne Kapital-utgaven kommer både kredittanalytiker Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets og Gunnar Torgersen, renteforvalter i Holberg Fondene, med sine synspunkter blant annet knyttet til utsiktene for lange amerikanske statsobligasjonsrenter. Som tidligere nevnt har historien vist at aksjemarkedene er svært følsomme for hvordan disse rentene utvikler seg. Gjennom hele 2020 har temaet som sådan vært fullstendig fraværende fra investorenes prioriteringslister. Men nylig påpekte Finansavisen at flere lange renter har beveget seg i en retning som typisk regnes som negativt for aksjer – og viste blant annet til at i USA har den 30-årige statsobligasjonsrenten kommet klart opp målt mot nivåene ved utgangen av juli. 

Potensiell Joe Biden-rente

Ringholm utelukker ikke at markedet etter hvert vil måtte forholde seg til en potensiell Joe Biden-rente: Med andre ord at renten kommer opp i kjølvannet av at en nytiltrådt president, med støtte fra hele Kongressen, drar i gang en rekke finanspolitiske tiltak, som flere svulstige infrastrukturprosjekter. I mellomtiden jobber amerikanske politikere på høygir med å få landet en stimulanspakke av historiske dimensjoner. Både republikanere og demokrater ønsker å pumpe minst 1.600 milliarder dollar, tilsvarende nesten ett og et halvt norsk oljefond, inn i den amerikanske økonomien. 

På det makroøkonomiske plan tipper vi alt i alt at rentebildet i USA blir et litt mer brysomt tema i tiden som kommer, sett i ly av en miks monetære og finanspolitiske stimulanspakker av episke dimensjoner.

Lydige meglerhus

Oslo Børs har vist formidabel styrke de siste uker, støttet av et grønnskjær som brer mer og mer om seg. Også blant sindige fondssparere er interessen for ESG-selskaper stadig økende. Nylig rapporterte Nordnet at blant deres kunder var tre av de ti mest kjøpte fondene i september såkalte grønne fond. 

Bransjeinteressen fra et stadig bredere utvalg investorer betyr at meglerhusene i sin tur ser seg nødt til å ta opp dekning på selskapene. Fearnley Securities og Carnegie tok eksempelvis nylig opp dekning på Aker Carbon Capture Acc-me. Begge meglerhusene opererer med et kursmål på 11 kroner, vel over dagens kursnivåer. Fearnley Securities mener det blant annet ligger til rette for at selskapet vil dra nytte av store kapitalstrømmer inn i markedet for karbonfangst i tiden som kommer. De estimerer at Aker Carbon Capture, som nå har en markedsverdi på rundt 5,3 milliarder kroner, vil generere mer enn 600 millioner kroner i driftsinntekter til neste år, og at målet om fem milliarder innen 2025 er godt innen rekkevidde. 

I mellomtiden flokker investorene seg altså rundt ymse grønne energiselskaper – hydrogenfavoritten Nel  toppet eksempelvis børsens omsetningsstatistikk for september. I løpet av forrige måned ble Nel-aksjen omsatt for litt over 11 milliarder kroner – vel 300 prosent mer enn omsetningen i Norsk Hydro, for eksempel.

Farefull emisjonsaktivitet

Emisjonsmarkedet koker, og særlig på markedsplassen Merkur Market ser industrigründere og finansielle investorer – som for bare få måneder siden satt innelåst med ganske så lite omsettelige eierposisjoner – nå sitt snitt til å få solgt seg ut, helt eller delvis, i forbindelse med børsnoteringene. Så langt i år er 27 nye selskaper blitt tatt opp til notering på Oslo Børs – i det store og helt langt utenfor børsens tradisjonelle industriklasser – og bare tre av dem er nynoteringer på hovedlisten. 

Siden årsskiftet har Merkur Market-selskapene hentet nær 11 milliarder kroner i egenkapital gjennom ymse aksjeemisjoner. Men i enkelte investorkretser rettes det nå en advarende pekefinger mot den pågående noteringsfeberen: 

– Vi er midt inne i en ny potensielt gigantisk boble, drevet frem av ESG-hysteri og retail-investorer på jakt etter raske penger. Markedet oversvømmes av emisjoner som blir spist av grådige institusjonelle og retail-investorer. Når det først snur, kommer mange av disse (nye selskaper notert på Merkur Market, red. anm.) til å falle 90 prosent eller mer, uttalte nylig investor Ketil Skorstad til Finansavisen. 

Og han vet hva han snakker om – Skorstad satt selv som aksjemegler i Norse Securities tidlig på 2000-tallet. Meglerhuset var viden kjent for sin høye tilstedeværelse i det såkalte gråmarkedet, et marked som fullstendig sprang lekk høsten 2000 i forbindelse med dotcom-smellen. 

Hva som vil utspille seg når ESG-aksjene på rund baut etter alle solemerker skal igjennom en kurskorreksjon, kan man bare gjette på.

For vår del gjør vi heller ikke i denne runden noen justeringer av Kapital-porteføljen. Neste to uker består den derfor av Aker Solutions  , Seadrill  , DNO  , Magseis Fairfield  og B2Holding  .

børs
aksjer
Investor