Eksamenstid nærmer seg

Vil Oslo Børs klare å komme helskinnet gjennom de kommende uker, der man så smått også får på bordet en mengde kvartalsrapporter? Vi har våre tvil, i et marked preget av svært høye prisingsmultipler, stadig flere børspessimister og jevnt over langt fra noen euforiske makrorapporter – norske, som internasjonale.

Kan utløse rentesjokk: Om den kinesiske presidenten, Xi Jinping, gir sin velsignelse til massive nedsalg av amerikanske statsobligasjoner, vil et ragnarokk utspille seg i de globale rentemarkedene – med påfølgende børssjokk verden over. Foto: Dreamstime

Kapital.no omtalte i slutten av august avviket mellom de store salgspostene som florerte i amerikanske såkalte dark pools, i motsetning til handelsvolumene på Wall Street som jevnt over da bar preg av god investoroptimisme. Tilsvarende salgstrykk på de mer skjulte handelsplattformene (dark pools) hadde man ikke sett siden slutten av februar – med andre ord rett før børsene begynte sin dype mars-nedtur. Men en bredere, og dypere, skepsis til aksjemarkedet kan være under oppseiling. Nylig refererte Finansavisen blant annet til at forskjellen på VIX-indeksen nå og hva som prises inn om et par måneder tyder på at markedet lar seg skremme av det kommende presidentvalget i USA. 

– USA-valget er definitivt den drivende kraften bak peaken i fremtids-VIX. Markedet priser inn et scenario som i år 2000, bare litt heftigere, uttalte analysesjef i SpareBank 1 Markets, Pål Ringholm, til avisen. Han la til at markedet nå priser inn et valg der den sittende presidenten taper valget – og ikke trekker seg. 

De siste ukene har vært preget av at de amerikanske teknologiselskapene, nesten uten unntak, har korrigert til dels kraftig fra sine respektive kurstopper tidligere i sommer. Med andre ord kan risikoterskelen blant et bredt spekter investorklasser være i ferd med komme klart ned. I USA blir antageligvis ikke børsskepsisen mindre i tiden som kommer, gitt at nøkkelindeksen S&P 500, etter en opptur så langt i år på rundt fem prosent, nå prises til en P/E på rundt 26, et nivå man ikke har sett siden dotcom-kollapsen tidlig på 2000-tallet.

Finnes børsoptimister, men …

Analytikerne i den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs er derimot mer optimistiske. Som omtalt i forrige utgave spår banken at S&P 500 innen nyttår skal opp til rundt 3.600 poeng, tilsvarende en oppgang på rundt seks prosent målt fra dagens nivåer. Dette er en kraftig oppjustering fra tidligere prognoser om et nivå ved årsskiftet på rundt 3.000 poeng. Bankens nye og mer offensive børsanslag bygger i det alt vesentlige på utsikter til bedre amerikanske BNP-tall i tiden som kommer, samt forventninger om positive vaksinenyheter utover høsten. Men den gjennomgående undertonen til aksjemarkedene fremover er preget av mindre optimisme. 

ill til anbeflainger Foto: nn

– Etter en sterk opphenting siden slutten av mars venter vi at høsten kan bli litt vanskeligere for aksjemarkedet, uttalte nylig aksjestrateg Paul Harper til Finansavisen. Han påpekte at den første fasen av gjenåpningsprosessen er over, og at de seneste månedenes innhenting kom fra et svært lavt utgangspunkt. Nå er mye av oppsiden tatt ut, samtidig som smittetakten igjen har økt i flere deler av verden, la DNB Markets-strategen videre til.

Ser man for eksempel på børstungvektere som Yara  , Tomra  og Aker BP Aker BP, har deres aksjekurser kommet klart ned i løpet av de siste fire uker. Dette gir føringer, tror vi, om at institusjonene nå begynner å ta ned sin aksjeeksponering, i første rekke ved moderate nedsalg i likvide papirer. I Sverige har kursen i PE-kjempen EQT EQT kommet ned med over 20 prosent den siste måneden, også det et markedssignal om en mer edruelig risikoholdning blant stadig flere institusjonelle investorer på Stockholmsbørsen, mener vi.

Opptrapping av handelskrigen?

ill til anbeflainger Foto: nn

– Handelskonflikten mellom USA og Kina er en risikofaktor som vanskelig kan kvantifiseres på kort sikt, men vi må være forberedt på at dette ikke er noe som forsvinner med det første, uansett hvem som vinner det amerikanske presidentvalget, mente Harper videre. En eskalerende utvikling synes å være på trappene – for kort tid siden ble det blant annet kjent at den amerikanske presidenten vurderer å svarteliste den største kinesiske halvlederprodusenten, SMIC. På sin side utelukker ikke kinesiske myndigheter, nok en gang, at de vil kvitte seg med store deler av det berget de sitter på av amerikanske statsobligasjoner, anslått til en samlet verdi på rundt tusen milliarder dollar. 

Makrospenningene landene imellom spiller seg uansett ut i oljemarkedet: Oljeprisen er ned flere dollar siste uker – en refleksjon også av hva konsekvensene kan bli for oljemarkedet om Kina, som er verdens største oljeimportør, sklir inn i en periode med lavere økonomisk vekst.

Heller ikke i denne runden gjør vi noen justeringer av Kapital-porteføljen. For den kommende toukersperioden består den dermed av Aker Solutions  , Seadrill  , DNO  , Magseis Fairfield  og B2Holding  .

Investor