Stadig færre børsoptimister

Kapital-porteføljen har i sommer fått solid drahjelp etter voldsomme kurshopp i både Aker Solutions og B2Holding. Oslo Børs er ellers preget av mer reserverte investorer – med rette.

Revitalisert aksjekurs: Meldingen fra Aker-sjef Øyvind Eriksen om at Aker Solutions og Kværner skal fusjonere ble en hyggelig opplevelse, særlig for Aker Solutions-aksjonærene. Vi forventer mer trøkk i sistnevnte selskaps aksjekurs også i tiden som kommer. Foto: Siv Dolmen

Tross nevnte lyspunkter i både Aker Solutions og B2Holding er det likevel ikke noen euforiske børstilstander man kan se tilbake på når juli skal oppsummeres. I løpet av sommerukene har Hovedindeksen i gjennomsnitt knapt beveget seg hverken i den ene eller andre retningen. Ikke det at selskapsresultatene har skuffet investorene – andrekvartalstallene har i bunn og grunn kommet inn på de nivåene analytikerne jevnt over så for seg ville komme. Men den klart svakere børstrenden man nå ser sammenlignet med kjøpstrykket tidligere i vår, er i stor grad koblet inn mot en dyp erkjennelse blant markedsaktørene av at verdsettelsen av selskapene kan være vel strukket målt mot det inntjeningsterrenget som tross alt venter bedriftene i tiden som kommer.

Illevarslende gullpriser

Usikkerheten som nå spiller seg ut i egenkapitalmarkedene, også på vår egen Oslo Børs, illustreres gjennom flere indikatorer. For eksempel stiger gullprisen til stadig nye rekordnivåer. Lave realrenter, samt utsikter til en mer eskalerende handelskrig mellom Kina og USA, stimulerer investoretterspørsel etter det edle metallet. 

Samtidig ser man fortsatt historisk lave statsobligasjonsrenter. Disse rentene holdes nede som følge av et betydelig tilsig av kapital som fases inn mot beskyttende, såkalte trygge, investeringshavner. Og i kulissene innser de globale sentralbankene at nærmest kontinuerlige kvantitative stimulanspakker er tvingende nødvendige for å støtte opp om innenlandsk makroøkonomi i ly av det pågående pandemiutbruddet. Den amerikanske sentralbanken har vært tydelige på at styringsrenten kommer til å være nær null i løpet av neste toårsperiode. Noen signaler om at Norges Bank vil få hastverk med å reversere sin svært så ekspansive penge- og kredittpolitikk, får vi neppe med det første.

Og børssentimentet blir heller ikke bedre av at utbytteanslagene synes å komme videre ned. Nylig rapporterte Financial Times at dividendeutsiktene på den brede europeiske børsindeksen Stoxx Europe 600 Index nå har kommet ned fra i snitt å bli handlet til en dividendegrad kommende tolvmånedersperiode på 3,45 prosent, til nå å ligge på 3,13 prosent. En gjennomgående mer reservert utbyttepolitikk er sjelden med på å trekke kursene videre oppover, bare så det er sagt.

Inkassogigant med solide prognoser

Kapital-porteføljen har i sommer fått god drahjelp av to av børsens kursvinnere. B2Holding, der mektige Rasmussen Gruppen fortsatt har et betydelig aksjeinnehav, kommer ikke med sin halvårsrapport før 20. august. Likevel sendte selskapet i slutten av juli ut en statusrapport som viste at selskapet, som i skrivende stund har en markedsverdi på nær to milliarder kroner etter en nær kurshalvering siden inngangen til 2020, venter et driftsresultat i andrekvartal på 245 millioner kroner. Ved siden av å understreke at pandemiutbruddet i sum har hatt begrenset negativ effekt på selskapets virksomhet, la toppsjef Erik J. Johnsen til at man i kvartalet også hadde vært i stand til å redusere kostnadene i samsvar med vedtatte kostnadsbesparende mål – et arbeid som vil ha høy prioritet også i tiden som kommer. 

På Oslo Børs ble oppsummeringen tatt vel imot av investorene, med det resultat at B2Holding-kursen i løpet av den siste måneden er opp med rundt 30 prosent. Samtlige analytikere som følger selskapet opererer i dag med en kjøpsanbefaling. 

Porteføljen har også fått støtte etter en massiv kursoppgang for Aker Solutions-aksjen, etter meldingen om at selskapet fusjonerer med Kværner. Siden Aker-ledelsen gikk ut med fusjonsplanene, har Aker Solutions-kursen gått over 60 prosent. Fusjonsplanene til tross, analytikerne er jevnt over likevel i villrede om hvor kursen skal videre, og et klart flertall av dem har aksjen på sine respektive hold-anbefalingslister etter tidligere å ha anbefalt salg.

Svake makrorapporter

Makroindikatorene synes nå å svekkes på bred front. I andrekvartal falt for eksempel tysk BNP med 11,7 prosent, regnet på årsbasis. I euroområdet ligger arbeidsledigheten på nesten 8 prosent, mens man fra USA ser at støttende makrotall for bare kort tid siden nå heller viser klare svakhetstegn, særlig opp mot den viktige detaljhandelssektoren. For norsk økonomi forventer OECD at den vil møte kraftige motbakker i tiden som kommer, særlig ledsaget av dype fall for eksportindustrien. Investorsentimentet som sådan tror vi heller ikke bedres av utsikter til en støyende amerikansk valgkamp. 

Vi velger å gå høsten i møte med tilsvarende selskaper som før, det vil si en Kapital-portefølje bestående av Aker Solutions, Seadrill, DNO, Magseis Fairfield samt B2Holding.

Investor