Oppturen begynner

Etter flere års sammenhengende mareritt, lysner det nå endelig på bred front innen offshoresektoren. Ikke bare i 2022, men også i flere år fremover.   

Grønt lys: Det blir høyere offshoreaktivitet fremover, noe som også betyr mer boring og godt nytt for en riggbransje som har vært i knestående i flere år.    Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Investornytt

Energibransjen venter oppgang det neste året, viser det seneste konjunkturbarometeret til SpareBank 1 SR-Bank som måler forventningene blant 600 bedrifter i Sør-Norge. Optimismen er høy. 63 prosent av de spurte svarer at de venter oppgang de neste tolv månedene. Optimismen reflekteres også i Norges Banks regionale nettverk, samt i Statistisk sentralbyrås siste industribarometer. Banken finner at den største optimismen er blant energibedriftene som har minst en tredjedel av omsetningen innen olje og gass. Blant disse foretakene forventer 74 prosent en oppgang i 2022. En viktig driver er den såkalte skattepakken, initiert av Norges forrige regjering. Dette, kombinert med klart høyere olje- og gasspriser, gir støtte for høyere petroleumsaktivitet fremover. Til neste år vil det også bli levert inn mange nye prosjekter, noe som gir god drahjelp også i årene etter 2022. Norges Bank anslår en økning i oljeinvesteringene på nær ti prosent både i 2023 og 2024. 

En sterkere oljepris løfter aktiviteten    

Oljeselskapene på norsk sokkel hever nå sine investeringsanslag til om lag 155 milliarder kroner i 2022, mot et tidligere anslag på 142 milliarder, meldte Statistisk sentralbyrå nylig.  Oppjusteringen av 2022-anslaget har særlig sammenheng med at det er levert plan for utbygging og drift (PUD) rundt flere utbyggingsprosjekter, men byrået utelukker ikke at det kan ligge an til høyere investeringer innen feltutbygging i 2022 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå. Konsulentselskapet Rystad Energy forventer at det globale offshoremarkedet går inn i en periode med fem prosent årlig vekst fra 2021 til 2025. Antall investeringsbeslutninger vil gradvis ta seg opp, og en betydelig økning er forventet i 2023–2024. Dette vil resultere i økte offshoreinvesteringer. Det globale offshoremarkedet vil trolig returnere til 2019-nivåer i 2024, for så å passere dette nivået året etter. De tradisjonelt største offshoremarkedene, det vil si Brasil, Norge, Mexicogolfen og Storbritannia, forventes fortsatt å være sentrale i årene som kommer. Optimismen kommer på bakgrunn av oljeselskapenes evne til å opprettholde en god kontantstrøm, en økning i antall sanksjonerte prosjekter med lave balansepriser de neste årene, samt utsikter til en robust oljepris.  

Drill, baby, drill!  

Riggsektoren opplever nå betydelig større anbudsaktivitet, på tvers av de ulike segmentene. Meglerhusene justerer således opp sine markedsutsikter for 2022. Nylig hevet for eksempel Fearnley Securities sine utsikter for segmentet for oppjekkbare rigger til positive som følge av økt etterspørselsvisibilitet. 

Mens dette året markerte oppgangen i markedet for høyspesifikasjons ultradypvannsrigger, vil jackup-rigger være på alle investorers lepper til neste år, heter det blant annet. Meglerhuset ser at anbudsaktiviteten er på vei oppover med flere langvarige og multiriggkontrakter som snart skal tildeles i jackup-markedet. Alt i alt mener Fearnley Securities at på vei inn i 2022 er det nå flere grunner til å være optimistisk til riggsektoren. Harald Moræus-Hanssen, en av børsens mest rutinerte investorer, tror på sin side hele olje- og oljeservicesektoren står foran flere gode år.

– Det er så upopulært å investere i olje og gass og kull at det vil begrense tilbudet. Det vil i mitt hode skape høyere priser. Det mest spennende fremover vil være energi. Hele tjenestespekteret rundt olje og gass kan endelig få en etterlengtet opptur etter syv års mareritt, uttalte han til Finansavisen for kort tid siden. 

Investoren har åpenbart særlig tro på riggsektoren, og er i dag største eier i det Euronext Growth-noterte riggselskapet Deep Value Driller   , som i dag har en markedsverdi på over 800 millioner kroner etter en kursopptur siste tre måneder på 30 prosent.

Endelig tommelen opp! Rystad Energys toppsjef Jarand Rystad spår nå flere gode år for hele den globale offshoresektoren, inkludert den norske. Foto: Foto: Brian Cliff Olguin

Offshorerederiene – endelig flere vårtegn 

– Det har definitivt vært et godt kvartal. Vi har et høyt ordreinntak, en sterk flåteutnyttelse og en betydelig bedring på EBITDA-nivå. Det viser at vi går i riktig retning, uttalte konsernsjef Lars Peder Solstad i offshorerederiet Solstad Offshore   i forbindelse med fremleggelsen av selskapets tredjekvartalstall. 

Og optimismen råder, etter at rederiet la frem sitt beste resultat siden fusjonen med Rem Offshore, Deep Sea Supply og Farstad Shipping for fem år siden. Selskapet opplever bedring i markedet, særlig i Norge og Storbritannia, men også i Brasil. Bedringen er sterkest for de store konstruksjonsskipene, men konsernsjefen ser også at det lysner for ankerhåndteringsskipene. 

– Vi ser økt aktivitet inn i 2022 og videre fremover, både innen olje og gass og offshore vind, og tilbudssiden er stabil. Kombinasjonen gir grunn til å være ganske optimistisk til denne industrien, uttalte Solstad. 

Etter flere år med betydelige industrielle som finansielle utfordringer mener vi  offshorerederiene går klart bedre tider i møte. Det gjør også seismikkbransjen. 

– Med den gjeldende oljeprisen er verdivurderingen av leting etter nye olje- og gassressurser veldig attraktiv. Dermed er vi fortsatt optimistiske til at pengebruken på leterelaterte data og tjenester vil bedre seg. Vi begynner å se tidlige tegn på en oppgang, uttalte toppsjef Kristian Johansen i TGS   i forbindelse med fremleggelsen av selskapets tredjekvartalsrapport. Hos meglerhusene er også tonen i ferd med å bedres opp mot seismikksektoren.   

– Vi ser flere tegn på at oljeselskapene blir mindre disiplinerte etter som kontantstrømmene bedres, med guidingen fra de store oljeselskapene som impliserer en økning i kapitalbudsjettene på 21 prosent i 2022, uttalte SEB i forbindelse med bankens nylige oppgradering av TGS-aksjen.