+ mer
Oppside: Sjelden har oppdrettssektoren vært gjenstand for heftigere estimatoppjusteringer på vei inn i et nytt år. Illustrasjonsfoto.  Terje Bendiksby / NTB

– Kjøp disse oppdrettsaksjene!

Sjelden har oppdrettssektoren vært gjenstand for heftigere estimatoppjusteringer på vei inn i et nytt år enn hva tilfellet er nå. Her er analytikernes anbefalinger om hvilke av aksjene du bør satse på.  

På Oslo Børs fortsetter revisjonen av inntjeningsestimatene å peke oppover, drevet av sterke kvartalstall og optimistiske bedriftsledere. Selv om børsen til stadighet setter nye rekorder, sender ikke dette den sentrale P/E-brøken til himmels – tvert om. I dag ligger den, basert på neste års inntjeningsforventninger, på rundt 15 – et langt fra avskrekkende nivå historisk sett. Finansaksjer, men også sykliske, oppjusteres nå blant et bredt flertall analytikere, men det er innenfor oppdrettssektoren at estimattrenden er særlig positiv. Hvis det er hold i analytikernes spådommer, fortoner oppdrettssektoren seg som et riktig sted å plassere sparepengene sine på Oslo Børs i 2022.

Økte priser, lav tilbudsvekst 

– Til neste år er utsiktene for laksesektoren gode, da vi ser en solid vekst i etterspørselen etter laks samtidig som vi venter en relativt lav vekst i tilbudet. I restaurantmarkedet har etterspørselen etter laks gradvis bedret seg gjennom sommeren og høsten etter hvert som pandemisituasjonen har bedret seg. Samtidig er det fortsatt sterk etterspørsel etter laks fra butikkleddet. Det er spesielt i Norge vi til neste år venter en betydelig lavere tilbudsvekst, sier Knut-Ivar Bakken, analytiker i SpareBank 1 Markets, til Kapital.  

Til neste år er utsiktene for laksesektoren gode, da vi ser en solid vekst i etterspørselen etter laks samtidig som vi venter en relativt lav vekst i tilbudet.
Knut-Ivar Bakken, SpareBank 1 Markets

Han er altså ikke alene om å se for seg et fundamentalt sett godt balansert marked for laksesektoren fremover, med tilhørende gode inntjeningsutsikter for oppdrettsselskapene. Analytikerkollega Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities tror særlig de økte lakseprisene er hovedkatalysatoren for at oppdrettssektoren nå oppjusteres på rund baut blant analytikerne.

– De økte lakseprisene er igjen drevet av at vi legger til grunn en full normalisering av etterspørselssiden, ved at restaurant-, catering- og hotellsegmentene kommer tilbake til nivåer vi så før pandemien brøt ut. Samtidig venter vi en mer begrenset tilbudsvekst enn vi har sett i 2021, som igjen er drevet av mindre vekst i Europa, ettersom man både i Norge og i Storbritannia har hatt en veldig sterk vekst for inneværende år, sier han. 

At Chile nok vil komme tilbake med god produksjonsvekst i 2022, mener Pareto Securities-analytikeren ikke vil forringe de alt i alt gode markedsutsiktene.      

– Dette er delvis motvirket av at man i 2021 har bygget ned landets frossenlagre, slik at tilbudet til markedet derfor ikke vil være fullt så høyt som tilbudsveksten isolert sett skulle tilsi. 

Har tallknusernes velsignelse: Lerøy Seafood, med toppsjef Henning Beltestad i spissen, nyter bred analytikerstøtte der kjøpsanbefalingene står i kø. Foto: Iván Kverme

Verdivekst på ti prosent

På vei inn i et nytt kalenderår er det allerede gode markedstendenser å spore – noe som i sin tur øker sannsynligheten for at analytikernes nye inntjeningsestimater for 2022 vil holde mål. For nylig meldte Norsk sjømatråd at aldri før har norsk sjømateksport hatt en høyere verdi etter årets ni første måneder enn hva tilfellet har vært i 2021. Pr. utgangen av tredjekvartal har det blitt eksportert sjømat for rundt 85 milliarder kroner, noe som tilsvarer en verdivekst på ti prosent, eller nær åtte milliarder kroner, målt mot samme periode i fjor.

– En gradvis gjenåpning av markedene har gitt et løft i etterspørselen etter norsk sjømat. Fra et fall i eksporten i begynnelsen av året ser vi en voldsom vekst i tredjekvartal. Dette er tidenes sterkeste kvartalsresultat, og nå tyder alt på at 2021 blir et rekordår for norsk sjømateksport, uttalte nylig Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd. En rekke markeder vil ha norsk laks, viser data, noe som styrker antagelsen om sterke produktpriser. Så langt i år har det vært størst vekst i eksporten til Asia, særlig til Kina, Sør-Korea og Thailand. En positiv utvikling har man sett også i USA og i Italia.  

Lerøy Seafood topper favorittlisten

– Blant de store selskapene foretrekker vi Lerøy Seafood   på grunn av sin attraktive verdsettelse og fordi vi venter noen operasjonelle forbedringer, kombinert med effekten av de høyere prisforventningene. Vi er litt usikker på timingen, men for de som er langsiktige, så ser vi også god oppside i Norway Royal SalmonNrs, da vi venter betydelige operasjonelle forbedringer fra 2023 som en følge av tilgang på egen smolt og utfasing av triploid laks, sier Bakken. 

Blant de store selskapene foretrekker vi Lerøy Seafood på grunn av sin attraktive verdsettelse og fordi vi venter noen operasjonelle forbedringer, kombinert med effekten av de høyere prisforventningene.
Knut-Ivar Bakken, SpareBank 1 Markets

DNB Markets har også god tro på Lerøy Seafood   , som sammen med SalMar    inngår i meglerhusets anbefalte aksjeportefølje. DNB Markets-analytikerne legger naturligvis en fundamental verdivurdering til grunn for sine kjøpsanbefalinger – men tror særlig sjømatsektoren nå frem mot jul vil kunne få drahjelp av lakseprisene. 

– Går vi tilbake til 2000, ser vi at det i gjennomsnitt har vært et sesongmessig løft i prisene på levering fra norske oppdrettere gjennom årets siste seks uker, heter det i en nylig sluppet markedsrapport. Meglerhuset har kursmål 650 på SalMar   og 85 på Lerøy Seafood   . Dette er nivåer henholdsvis rundt åtte og 26 prosent høyere enn dagens kurser. Carnegie har også stor tro på SalMarSalm, som i dag har en markedsverdi på litt over 70 milliarder kroner etter en utbyttejustert kursoppgang siden årsskiftet på 24 prosent. Meglerhuset tror oppdrettsgiganten antageligvis er best posisjonert til å stå imot en mulig fase med stigende kostnadspress. 

– Av de største selskapene mener vi Lerøy Seafood     er det beste kjøpet på dagens nivåer. Aksjen prises til en 30 prosent rabatt til de andre store oppdretterne, noe vi mener er for mye, gitt at vi tror selskapet vil kunne øke slaktevolumene sine betydelig inn i 2023 drevet av store investeringer i smoltanlegg, spesielt i Midt-Norge. Vi tror også selskapet kommer til å levere bedre marginer fra sin virksomhet i Nord-Norge etter et par svake år. Ved å kjøpe Austevoll Seafood   kan man også få en enda billigere eksponering mot Lerøy Seafood   , da selskapet eier 53 prosent av Lerøy Seafood   i tillegg til flere pelagiske, mener Johannessen. 

Han tilføyer:   

Ved å kjøpe Austevoll Seafood kan man også få en enda billigere eksponering mot Lerøy Seafood.
Carl-Emil Kjølås Johannessen, Pareto Securities

– Av mindre selskaper synes vi den islandske oppdretteren Arctic Fish   er et spennende case, ettersom selskapet har betydelige vekstmuligheter som vi mener ikke er inkludert i dagens verdsettelse. 

Flere investorer er tydeligvis av samme oppfatning, sett i lys av at aksjekursen til det Euronext Growth-noterte selskapet i dag har en markedsverdi på rundt to og en halv milliard kroner etter en kursopptur siste tre måneder på over ti prosent.  

Av mindre selskaper synes vi den Islandske oppdretteren Arctic Fish er et spennende case ettersom selskapet har betydelige vekstmuligheter som vi mener ikke er inkludert i dagens verdsettelse.
Carl-Emil Kjølås Johannessen, Pareto Securities
Fiskeoptimisme: Flere analytikere spår nå at en rekke av oppdrettsselskapene på Oslo Børs går et sterkt år i møte. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Litt mindre Mowi-eufori

Optimismen er imidlertid litt avtagende blant de analytikerne som følger det John Fredriksen-kontrollerte oppdrettsselskapet Mowi   . Etter tredjekvartalstallene har Nordea Markets tatt ned anbefalingen til hold, fra tidligere kjøp, med nytt kursmål 250. Nedjusteringen skyldes blant annet frykt for økte kostnader, i sin tur dempende på selskapets marginutvikling, samtidig som man oppfatter at selskapsverdsettelsen som sådan er noe strukket. Meglerhuset mener likevel Mowi   , med en markedsverdi på rundt 117 milliarder kroner, vil være en relativ vinner når matservicesegmentet tar seg opp igjen. 

Høye utbytter til tross: Investor John Fredriksen er største eier i oppdrettsgiganten Mowi, som nå opplever litt mindre analytikerstøtte – litt også på frykt om et stigende kostnadspress. Foto: Heiko Junge/NTB

– Mowi-aksjen er for lakseinvestorer som søker god likviditet, samtidig som potensialet for direkteavkastning på rundt fem prosent er attraktivt. Vi mener derimot at selskapet har noe mindre sannsynlighet for sterk volumvekst de kommende årene. Vi ser for oss at Mowi   kan klare rundt tre prosent årlig volumvekst hjulpet av attraktive storsmolt-investeringer i Norge. Veksten blekner derimot når man sammenligner mot SalMar   og Bakkafrost   , som vi mener kan klare seks prosent årlig vekst, uttalte nylig Christian Nordby til Kapital. Kepler Cheuvreux-analytikeren opererer med en hold-anbefaling på Mowi    – også i lys av biologiske utfordringer. 

– I den senere tid har Mowi   hatt større biologiske problemer i Canada, hvilket har lagt en demper på inntjeningsveksten. Over tid må Mowi Canada forbedres kraftig for å være konkurransedyktig, la han til. I dag har en klar overvekt av analytikerne, i likhet med Nordby, en hold-anbefaling på Mowi-aksjen.   

Investor
Investornytt