Proffene frykter børssmell

Skrekkindeksen SKEW ligger på alarmerende høye nivåer. Med andre ord frykter stadig flere av de profesjonelle investorene i USA at S&P 500-indeksen kan stå foran et kraftig fall. 

Frykter knall og fall for S&P 500: Meglerne på Wall Street merker økende interesse for salgsopsjoner. I sin tur sendes fryktindeksen SKEW opp mot ubehagelig høye nivåer.       Foto: Bloomberg
Investornytt

Hva er det som er i ferd med å skje på Wall Street? Snur stemningen fra eufori støttet i første rekke av den amerikanske sentralbanken i kombinasjon med enorme finanspolitiske stimulanspakker til frykt – massiv frykt – for at den toneangivende børsindeksen S&P 500 står foran en større børssmell? 

Ja, mye tyder på det, om man ser på hva de aller mest profesjonelle investormiljøene i USA nå foretar seg i opsjonsmarkedet, illustrert ved skrekkindeksen SKEW. Bare siden i fjor høst har den steget kraftig, og viser med all tydelighet at det i opsjonsmarkedet nå pågår en posisjonering der de institusjonelle investorene mener sannsynligheten øker for at aksjer som Intel, Amazon og Facebook kan falle både raskt og uventet i kurs. Og skulle deres aktsomhet vise seg å holde stikk, vil også Oslo Børs få juling så det holder om S&P 500-indeksen tar en saftig tur ned.

 Økt sjanse for sorte svaner 

De fleste investorer er vel forlikte med VIX-indeksen, også det en såkalt skrekkindeks – og på folkemunne gjerne kalt en stemningsindikator. Men den måler i bunn og grunn kun volatilitet på S&P 500-indeksen. Og om den ligger over 30 oppfattes markedet som volatilt, mens en indeks under 20 illustrerer et mer rolig marked. I skrivende stund ligger VIX-indeksen på rundt 18, etter et fall fra nær 35 i slutten av januar. 

SKEW-indeksen lever på sin side en mer anonym tilværelse, uberettiget, da den reflekterer mer dramatiske endringer i investorpreferanser. Indeksen er et barometer på kommende sannsynlige – og ekstreme – børsutslag. For i takt med at børsene fortsatt klorer seg fast til rekordnivåer, inkludert S&P 500-indeksen som noteres tett oppunder 4.200 poeng, ligger SKEW-indeksen på historisk høye nivåer. En dårlig kombinasjon! 

Indeksen måler nemlig fordelingen mellom kjøps- og salgsopsjoner for aksjer som inngår i S&P 500-indeksen. En økende etterspørsel etter salgsopsjoner, typisk for å sikre aksjeporteføljer mot kursfall, drar SKEW-indeksen oppover. Omvendt faller indeksen når investorene kjøper større mengder kjøpsopsjoner, som altså vitner om bred fremtidsoptimisme. SKEW-indeksen beveger seg stort sett i intervallet mellom 100 og 150, og et høyere indeksnivå tyder altså på at investorene mener sannsynligheten for et ekstremt, og ukjent, utslag på S&P 500-indeksen (tail-risk) har økt. I dag ligger den helt opp mot 140, et høyt nivå – også i historisk målestokk og klart opp fra begynnelsen av november 2020, da den lå på om lag 125.

Så hva plager investorene?

Hva får egentlig investorene til å øke inntaket av salgsopsjoner? Frykter de at den økonomiske gjeninnhentingen av amerikansk økonomi, noe S&P 500-indeksen til gagns reflekterer ved at den handles til en P/E neste tolv måneder på over 30, likevel byr på større utfordringer enn antatt? Skulle så inntreffe, øker jo risikoen signifikant for et smertefullt fall på S&P-indeksen, noe utviklingen i SKEW-indeksen altså nå viser. 

Finanskrisen hadde sitt utspring i et overvurdert gjeldsfinansiert amerikansk boligmarked. Eiendomsinvestor Jeff Green tjente en formue på å shorte subprime-lån under finanskrisen, og spår nå ifølge nyhetskanalen CNBC at boligmarkedet i USA er i en boble, støttet opp av de voldsomme kvantitative støttetiltakene siste år. Er det denne type refleksjoner som er i ferd med å prege adferden blant investorer i det amerikanske opsjonsmarkedet? 

For øvrig er utestående aksjekreditter for hele det amerikanske aksjemarkedet nå på svimlende 800 milliarder dollar, tilsvarende vel 6.500 milliarder kroner. Inn mot finanskrisen i 2008 lå tilsvarende volumer på nær det halve. 

Vi råder våre lesere til å holde et varsomt øye med SKEW-indeksen. At den stikker videre oppover, er nok mer enn rimelig å forvente.