Miniputter for fall

Det siste halvåret har de mindre selskapene på Oslo Børs banket de større med soleklar margin. Vi er ganske så sikre på at trenden nå reverseres – av flere årsaker.

Foto: Stian Lysberg Solum
Investornytt

Om du ikke allerede har gjort det, kan det være lurt å ta en titt på kurveforløpet til OSESX-indeksen, det vil si Oslo Børs Small Cap Indeks som består av de ti prosent aksjene med lavest markedsverdi på børsen. For utviklingen har vært voldsom, for å si det forsiktig, tatt i betraktning at indeksen i løpet av det siste halvåret har gått over 25 prosent. Og dermed langt, langt mer enn Hovedindeksen, som i samme periode kun kan skilte med en økning på rundt 15 prosent. Vi spår altså at dette gapet nå skal lukkes, til fordel for en investortrend mer rettet inn mot de industrielle tungvektere på Oslo Børs som i mange tilfeller nå handles på svært så lave nivåer, både relativt og historisk.

Signaler om trendskifte

For samme dag som legemiddelselskapet Pfizer og bioteknologifirmaet BioNTech meldte om sine positive vaksineresultater, falt selskaper som interiørkjeden Kid   og teknologiselskapet Crayon Group Holding Crayon klart i kurs. Selskapene har vært solide bidragsytere til OSESX-indeksens seneste tids seiersparade, og med rette – tatt i betraktning rekken av sterke kvartalstall som har kommet på bordet. Oppturen skyldes også at investorene har vært villige til å gå tungt inn i nevnte selskapsduo sett i lys av at de nær henter ut superprofitter i pandemirammede økonomier. Kursfallene henger altså i første rekke på nyheten om de positive vaksinenyhetene, fordi de vil kunne utfordre deres businessrammer. Nedturen illustrerer også, mener vi, at flere selskaper notert innunder OSESX-indeksen nå er mer sårbare enn på lenge for kursfall, nettopp fordi de har steget så voldsomt som de har gjort – men også fordi vi tror investeringstrenden fremover blir mer og mer opp mot nedkjørte større selskaper notert innunder Hovedindeksen. I sum vil dette hemme det videre stigningspotensialet for de mindre selskapene på Oslo Børs, altså representert ved OSESX-indeksen.

Vil merke mulig sektorrotasjon? Kid, her representert ved toppsjef Anders Fjeld, går som en kule på børsen, noe som igjen har bidratt til OSESX-indeksens friske opptur siste halvår. Men vil børsfesten stoppe litt opp, sett i ly av tendenser til et endret investorsentiment rettet mer mot å kjøpe billige børstungvektere? Foto: Kid

Vaksine – støttende for blue chips

– Mandagens vaksinenyhet har endret investorsentimentet betydelig, skrev Nordnet-analytiker Roger Berntsen nylig. Han refererte til hvordan en rekke såkalte blue chips-aksjer, spesielt innenfor cruise- og flysegmentet på USA-børsen, steg himmelhøyt etter meldingen om vaksinenyheten. Også Berntsen ser at investorene kan være i ferd med å vekte seg kraftig opp mot globale industrigiganter – et resonnement som på Oslo Børs i så henseende vil begunstige selskaper innordnet Hovedindeksen, og ikke OSESX-indeksen. Sjømatsektoren på Oslo Børs har også kommet klart ned i år.

– Sjømat har blitt rammet veldig hardt av pandemiutbruddet. Jo raskere vi får en vaksine, jo bedre er det for sjømatsektoren, uttalte nylig sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets til Finansavisen. Uttalelsen var knyttet til hvilke sektorer som bør kunne dra særlig nytte av et forestående vaksinegjennombrudd. Oljeprisen har også kommet klart opp etter vaksinenyheten, selvfølgelig støttende for selskaper som både Equinor   og Aker BP Akerbp – begge nettopp oppgradert av meglerhuset Arctic Securities. Nevnte oljetungvektere, samt børsens utallige oppdrettsselskaper, er notert på Hovedindeksen.

Vekst vs. verdi

Flere vekstaksjer har slått knock out på såkalte verdiaksjer, og vitner om at investorene har beveget seg langt ut på risikokurven, en strategi de naturligvis aldri hadde begitt seg ut på uten støtte av en alternativkost mer eller mindre nær nullpunktet, skrev vi i forrige utgave. For så langt i år har det vært en voldsom interesse for såkalte vekstselskaper, ikke minst også knyttet til de utallige noteringene på markedsplassen Merkur Market, og det på bekostning av de mer tradisjonelle verdiaksjene. Investormoten ser man også klare tegn til internasjonalt:

Trendy stocks power ahead, skrev Financial Times nylig, og viste til utviklingen til to amerikanske delindekser det vanligvis ikke er altfor mye publisitet rundt. Russell 1000 Growth Index består av typiske vekstselskaper, og delindeksen har siden årsskiftet steget med rundt 30 prosent. Til sammenligning har Russell 1000 Value Index – en delindeks preget av selskaper med langt mer konservative multipler og som ellers tilfredsstiller kravene for å kunne tituleres som verdiaksjer – falt med rundt ti prosent siden inngangen til 2020.

Flere typiske verdiaksjer er notert på Hovedindeksen. Noen kollaps vedrørende OSESX-indeksen ser vi imidlertid ikke for oss i tiden som kommer, men vi mener likevel det nå ligger i kortene at investorer, analytikere og meglere vil rette sitt skyts mer inn mot børstungvekterne. Ikke bare knyttet til sjømatsektoren, for eksempel, men også overfor finanssektoren, representert ved DNB   og Storebrand  

Så – på vei inn i et nytt børsår – hva med rett og slett å bruke noe av kursprofitten fra OSESX-sektoren til fordel for en kjøpsopsjon på OBX-indeksen, som består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs?

Vi tipper 2021 blir børstungvekternes år, helt enkelt.