Tynges av lavere økonomisk vekst

Den globale veksttakten kan ha nådd toppen for denne gang. Det vil kunne føre til lavere etterspørsel etter flere materialer som silisium, aluminium og gjødsel.   

Vekstfall: Svakere global vekst kan sende aluminiumsmarkedet inn i et mer roligere farvann enn hva tilfellet har vært for 2021. Her konsernsjef i Norsk Hydro, Hilde Merete Aasheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Investeringsanbefalinger

– Veksten er forbi toppen, konkluderte OECD nylig, og viste til at både Japan, USA, Tyskland og Storbritannia nå er ved, eller nær, en veksttopp og må derfor være forberedt på et lavere veksttempo. Også i Frankrike peker vekstpilene ned, og land som Kina og India må fortsatt regne med en lavere økonomisk veksttakt utover i 2022, heter det fra videre fra OECD. Syklisk industri er tett korrelert med utviklingen i verdensøkonomien, og med utsikter til et litt svalere tempo internasjonalt, tror vi dette vil spille seg ut i form av gradvis mindre feberhete tilstander i markedene for aluminium, silisium og kunstgjødsel.

Aluminiumetterspørsel - kan hemmes av sterkere dollar  

På Oslo Børs prises Norsk Hydro    i skrivende stund i begynnelsen av desember til nærmere 130 milliarder kroner, et nivå vi aldri før har sett. Et stramt aluminiumsmarked med høye priser har sendt Norsk Hydro-kursen til himmels. Ved siden av at den globale økonomien har vokst i ekspressfart i takt med siste års generøse sentralbanker, har de høye prisene også blitt forsterket av at den kinesiske aluminiumseksporten har falt kraftig da kineserne av miljøhensyn har kuttet mye i innenlandsk produksjonskapasitet. Dette fordi flere av aluminiumsverkene er kullfyrte. Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs forventer likevel et nytt driv i aluminiumsprisen og predikerer priser godt over tre tusen dollar tonnet i løpet av de neste tolv månedene, mot en spotpris i dag på rundt 2.600 dollar pr. tonn. Samtidig peker flere analytikere på at fortsatt gode prisutsikter støttes opp av at de internasjonale lagrene nå er på relativt lave nivåer. 

Vi tror likevel at de nedtonede vekstanslagene fra OECD vil kunne hemme aluminiumsetterspørselen noe. Samtidig vet vi at den amerikanske sentralbanken varsler pengepolitiske innstramninger, i sin tur støttende for en sterkere dollar. Og siden aluminium omsettes i dollar, vil vi også via denne kanalen kunne oppleve mer moderate etterspørselsanslag utover i 2022.  

Mer silisiumkapasitet på vei                 

Siden begynnelsen av september har aksjekursen til Elkem   falt nesten 20 prosent. En viktig årsak er utsikter til at silisiumprodusentene nå for alvor bretter opp ermene, støttet av de høye prisene.     

– Vi kommer ut av et knallsterkt silisiummarked som gir Elkem sterke tredje- og fjerdekvartalstall. Til tross for høye produktpriser mener vi at man heller skal eie en syklisk aksje som Elkem   på vei inn i et slikt marked, enn på vei ut, som ser ut til å være retningen i markedet nå med fallende priser. Silisiummarkedet har historisk vært volatilt og svingt mellom overkapasitet og underkapasitet mellom to og tre års sykluser. Etter å ha sett svært sterke silisiumpriser i siste halvdel av 2021, har prisene nå kommet ned, og inn i 2022 er det ventet veldig stor økning i produksjonskapasiteten for silisiumproduksjonen, uttalte analytiker Niclas Gehin til Kapital tidligere i høst. Markedsmekanismen fungerer altså, ved at tilbudet kommer opp ved stigende produktpriser, med dertil utsikter til et mer normalisert silisiummarked.   

Kinesiske eksportbegrensninger er en viktig årsak til de høye ureaprisene, noe restriksjoner fra Russland – motivert for å beskytte innenlandsk mattilbud – også bidrar til. 

Men de plagsomme gassprisene biter. Nylig valgte gjødselgiganten Yara   å ta ned deler av sin produksjon. Beslutningen tyder også på at produsentene ikke i like stor grad som før kan velte de økte kostnadene over på kundene. Med andre ord kan det synes som om markedets betalingsvillighet for urea er på litt vikende front i ly av de høye prisene. 

Dette til tross, det globale ureamarkedet preges fortsatt av gode langsiktig etterspørselsdrivere i en verden som trenger sikre matforsyningslinjer.