Ny bankfest i vente

21. oktober slipper DNB sine tredjekvartalstall. Vi kan ikke forstå annet enn at det blir en forrykende rapport, som gir rom for nye kursløft. Kjøp!

Banker til: DNB, under ledelse av konsernsjef Kjerstin Braathen, vil helt sikkert levere en supersterk kvartalsrapport 21. oktober. Det mener vi gir rom for nye kursløft.  Foto: Iván Kverme
Investeringsanbefalinger

I takt med en supersterk norsk økonomi, støttet av en norsk olje- og gassindustri mer optimistiske enn på lang tid, og kombinert med utsikter til høyere renter som borger for bedre løpende rentenettoer fremover, mener vi at det alt i alt er smart å kjøpe seg inn i DNB-aksjen   før tredjekvartalstallene kommer 21. oktober.

Flere sterke kvartalsrapporter

DNB har i år lagt frem flere gode kvartalsrapporter. I forbindelse med fremleggelsen av andrekvartalsrapporten skrev banken følgende:

– Etter et svært godt førstekvartal styrkes DNBs utvikling ytterligere gjennom andrekvartal, støttet av høyere vekst som følge av gjenåpningen av norsk økonomi og solid likviditet i de fleste husholdninger. 

Også konsernsjef Kjerstin Braathen var full av lovord om banktallene: 

– Selv om vi ikke har lagt pandemien helt bak oss ennå, er optimismen definitivt tilbake i næringslivet og norske husholdninger. Vi merker vekst i alle deler av banken, og jeg kan ikke huske et kvartal med tilsvarende høy kundeaktivitet langs hele bredden av vårt tjenestespekter, uttalte hun. 

I andrekvartal hadde banken samlede konserninntekter på 13,6 milliarder kroner, mer eller mindre i tråd med forventningene. Men rapporten viste en klar bedring knyttet til utlånstapene (i 2020 var tapene på nær ti milliarder), og samlet sett endte resultatet før skatt og etter tapsavsetninger på 8,3 milliarder, mot 6,3 milliarder på samme tid i fjor. 

Stigende kryssinntekter    

På Oslo Børs ser man da også fotavtrykkene av en serie sterke kvartalsrapporter. Siste året har DNB-aksjen steget med rundt 60 prosent, og banken har i dag en markedsverdi på litt over 300 milliarder kroner. Men tross den voldsomme kursoppgangen råder optimismen blant analytikerne.   

– Siden sjokket i mars i fjor har resultatene forbedret seg betydelig, drevet av noe oppgang i renteinntekter, oppgang i andre inntekter, god kostnadskontroll og en kraftig nedgang i bokførte tap fordi det gikk ganske bra i denne nedturen også. Dette har medført at avkastningen på egenkapitalen steg fra 8,5 prosent i andrekvartal i 2020 til 11 prosent i andrekvartal i år. Og de forventede kommende renteøkningene fra Norges Bank vil slå positivt ut for alle banker, inkludert DNB   , uttalte SEB-analytiker Thomas Svendsen til Kapital tidligere i høst i forbindelse med sin hold-anbefaling på DNB og kursmål 197. 

Svendsen har imidlertid nettopp oppjustert DNB-aksjen til kjøp med kursmål 224. SEB estimerer nå en vekst i netto renteinntekter på ni prosent til neste år, ei heller noe særlig tap på utlån, drevet blant annet av en sterk makroøkonomi og bedre industriutsikter både innen olje- og råvaresektoren. 

“Trygt utbyttepapir”

Overfor Kapital har Arctic Securities tidligere opplyst at basert på deres 2022-estimater, og med basis i kurser tett oppunder 190, tilsvarer dette en P/E på rett under tolv. Både med utgangspunkt i dette forholdstallet, men også målt ved P/B, prises DNB   litt høyere for eksempel målt mot et utvalg større svenske banker. 

– Vi opplever midlertid at DNB   har blitt anerkjent internasjonalt som et trygt utbyttepapir og således har oppnådd en bedre prising, men vi opplever ikke at banken er dyr i en absolutt kontekst, relativt mot de svenske bankene, uttalte meglerhusets analytiker Joakim Svingen til Kapital for kort tid siden. Meglerhuset oppgraderer nå DNB   til kjøp fra tidligere hold, med et kursmål på 215, opp fra tidligere 195. 

– Så lenge makrobildet ikke forverres, er vi sikre på at DNB   vil dra fordel av de mange rentehevingene som er ventet fra Norges Bank også fremover, heter det i den nye DNB-oppgraderingen. 

Meglerhuset forventer at banken vil utbetale et utbytte på ni kroner pr. aksje i oktober 2021, og deretter 10,6 kroner pr. aksje i april 2022. Basert på dagens kurser på rundt 196 representerer dette en direkteavkastning neste åtte måneder på rundt ti prosent, noe meglerhuset mener er svært attraktivt – og som i sin tur vil gi sterk kursstøtte fremover. 

Også Deutsche Bank oppfordrer investorene til å kjøpe DNB-aksjen. Etter kvartalstallene oppjusterte de kursmålet til 211 fra tidligere 205. Det nye kursmålet bygger blant annet på utsikter til høyere bankmarginer, fortsatt lave tap og god utbyttekapasitet.

Så lenge makrobildet ikke forverres, er vi sikre på at DNB vil dra fordel av de mange rentehevingene som er ventet fra Norges Bank også fremover.
Joakim Svingen, Arctic Securities

Mer å gå på  

I andrekvartal oppnådde banken en utlånsvekst innen person- og bedriftsmarkedet på henholdsvis 1,4 og 2,7 prosent. Dette er i tråd med planen om en årlig
vekst på mellom tre og fire prosent. DNB   opplever nå god vekst i alle kundesegmenter og innen sine forretningsområder, med særlig høy kundeaktivitet innen kapitalinnhenting og børsnoteringer, og langs hele bredden fra langsiktig sparing og kapitalforvaltning, til eiendom og forsikring. Inntektene fra kundedrevne aktiviteter, det vil si provisjonsinntekter, var rekordhøye og økte med 486 millioner kroner, eller 20,3 prosent, i andrekvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og nær ti prosent målt mot førstekvartal. 

– DNB   genererer store tilleggsinntekter nå, og er vel i særklasse best i Norge på kryssalg på tvers av forretningsområdene. Dette vil man se når banken kommer med sine tredjekvartalstall, og det vil sikkert bli tatt vel imot av investorene, sier en kilde med god kjennskap til hvordan norske banker drives.

Andrekvartalstallene var som nevnt sterke, likevel leverer de fleste sparebankene høyere egenkapitalrentabilitet enn DNB   , så det ligger fortsatt et forbedringspotensial i å styrke kostnadseffektiviteten og ta ut stordriftsfordeler internt i banken. Vi mener likevel DNB-aksjen nå er et godt kjøp, støttet av sentralbankens nye renteprognoser, en sterk norsk økonomi som gir lave tapsutsikter, kombinert med de høye utbyttene. For bankens inntjeningsutsikter er knallgode, støttet også opp av betalingsformidlingsinntekter som vil stige ytterligere når samfunnet nå åpnes, samtidig som konsolideringen av Sbanken vil gi en positiv inntjeningseffekt.