Superoptimisme på Wall Street

I USA flyter det over av kjøpsanbefalinger. Andelen optimistiske aksjeanalytikere når rekordnivåer – men flere investeringsbanker og markedsstrateger advarer likevel mot en for overdreven fremtidstro.  

Bull!: Optimismen råder blant de amerikanske aksjeanalytikerne, som i sin tur gir grobunn for fortsatt eufori blant meglere og tradere på Wall Street.   Foto: Richard Drew/AP/NTB
Investeringsanbefalinger

Til tross for at den brede nøkkelindeksen S&P 500 allerede kan vise til en utbyttejustert opptur så langt i år på tett oppunder 20 prosent, mener likevel stadig flere analytikere at det er mer å gå på – støttet blant annet av en serie sterke andrekvartalsrapporter. S&P 500-selskapenes inntjeningsutsikter vurderes nå som mer og mer positive – og de lyse utsiktene akkompagneres av en stri strøm selskapsoppgraderinger. Ifølge Morgan Stanley er nå andelen kjøpsanbefalinger blant S&P 500-selskapene den høyeste på 18 år, selv om altså indeksen ligger på rekordnivåer. 

Men flere toneangivende investeringsbanker mener optimismen er strukket vel langt, blant annet fordi analytikerne ikke tar innover seg det usikre vekstbildet amerikansk økonomi faktisk står overfor. 

Støttes av resultater, enn så lenge ...

Analytikerne er altså superpositive, støttet av en massiv resultatsesong. På forhånd forventet tallknuserne at S&P 500-selskapene i snitt skulle levere en inntektsvekst i andrekvartal på 60 prosent målt mot tilsvarende periode i 2020, likevel har nesten 90 prosent av dem levert bedre tall enn ventet. Og med utgangspunkt i tall fra databasen Factset har over tre hundre S&P 500-selskaper nå fått sine antatte 2021-resultater oppjustert. For hele regnskapsåret 2021 forventes nå en resultatvekst blant S&P-500-selskapene (indeksvektet) på rundt 40 prosent målt mot 2020 – og for 2022 prognostiseres en resultatøkning på i snitt ti prosent målt mot resultatanslagene for inneværende kalenderår. 

Dette ledsages altså av en serie positive aksjeanbefalinger, inkludert for et selskap som General Electric. Kanskje ikke overraskende sett i lys av at de guider som de gjør: Industrikolossen, som etter en utbyttejustert kursopptur siden årsskiftet på nær 25 prosent nå har en markedsverdi på rundt 113 milliarder dollar, tilsvarende vel 990 milliarder kroner, hevet for kort tid siden anslaget på den frie kontantstrømmen. For 2021 forventes den å ende på mellom 3,5 og 5 milliarder dollar, mot et tidligere anslag på mellom 2,5 og 4,5 milliarder. 

Analytikeroptimismen råder også rundt andre giganter – og som kan leses i deres kursbevegelser. Blant annet har Alphabets (Googles morselskap) aksjekurs steget flerfoldige prosenter nå i sommer, og setter dermed fortløpende nye kursrekorder. 

Overordnet venter Goldman Sachs at S&P 500-indeksen skal opp med ytterligere syv prosent frem mot årsskiftet og dermed vil nå rekordhøye 4.700 poeng, en oppjustering fra tidligere prognoser om et sluttnivå på 4.300 poeng. Den amerikanske investeringsbanken venter ytterligere børsoppgang og tror S&P 500-indeksen vil nå 4.900 poeng innen utgangen av 2022, mot tidligere ventet 4.600 poeng. Vil det nye 2022-anslaget stå seg, gir det en indeksopptur målt mot dagens nivåer på litt over ti prosent. 

Partykiller? USAs sentralbanksjef Jerome Powell må trekke inn likviditet, mulig også i kombinasjon med økte renter, om inflasjonstakten ikke kommer ned. Skjer så, blir det satt en effektiv stopper for mer amerikansk børsfest. Foto: Brendan Smialowski/NTB

Analytikere – ser seg for mye i bakspeilet? 

I Goldman Sachs’ prognoser ligger det altså forventninger om en S&P 500-opptur i 2022 på litt over fire prosent, målt mot det nivået de ser for seg ved det kommende årsskiftet. Andre investormiljøer mener man allerede nå skal være forsiktige med å tro på en forlenget amerikansk børsfest.  

– Siden mange analytikere bommet på de kraftige børsoppturer man fikk selv midt under den verste pandemien, kan det virke som om de nå skal gjøre opp for seg ved å spre om seg med en flom positive analyser, uttalte nylig  David Lebovitz til Financial Times knyttet til den høye andelen kjøpsanbefalinger. JPMorgan-strategen la også til at han frykter mange av disse analysene også bygger på de massive makroøkonomiske vekstratene amerikansk økonomi kan skilte med de siste kvartalene, men at dette er rater som neppe står seg i tiden som kommer. 

Siden mange analytikere bommet på de kraftige børsoppturer man fikk selv midt under den verste pandemien, kan det virke som om de nå skal gjøre opp for seg ved å spre om seg med en flom positive analyser.
David Lebovitz, JPMorgan

– Mange analytikere ser seg derfor nå i bakspeilet når de setter opp sine analyser fremfor å ta innover seg et mer avdempet vekstbilde fremover, la Lebovitz til. Til den britiske næringslivsavisen peker kapitalforvaltere fra Pacific Life dessuten på at til nå har S&P 500-selskapene kunnet velte de økte produksjonskostnadene over på kundene. Men dette kan når som helst stoppe opp, frykter Pacific Life, om kundene etter hvert viser litt mindre betalingsvillighet – og om dette skulle materialisere seg, vil det i sin tur slå hardt ut over de mange positive analytikeranbefalingene.

I mellomtiden setter altså S&P 500-indeksen nye rekorder, støttet av så vel en gjeng positive analytikere som fortsatt tilsig av voldsomme makrostøttepakker, som den nylig vedtatte infrastrukturpakken på rundt 1.200 milliarder dollar, tilvarende over 10.000 milliarder kroner.

Men realrentene er nå rekordlave i USA, en illustrasjon på at vekstforventningene topper ut mens inflasjonen kan være i ferd med å bite seg fast. I USA har inflasjonstakten de siste månedene ligget på rundt fem prosent (årstakt) – så blir det kanskje til slutt landets egen sentralbank som via en strammere pengepolitikk til syvende og sist setter en stopper for det pågående børspartyet?