Tre aksjer med full action-garanti

Trenger du å fylle sommerdagene med litt annet enn Reiseradioen og nystekte skolebrød? Ikke fortvil – her er aksjer du kan satse på hvis du lever godt med høy risiko og kan tåle tunge tap.         

Foto: Gorm Kallestad/NTB
Investeringsanbefalinger

CFO

Techstep ASA • Oslo

Når vi her trekker frem aksjene i hydrogenselskapet NEL   , flyselskapet Norwegian   og seismikkselskapet Magseis Fairfield   , er dette en portefølje som på ingen måte er konstruert for å bevare bryggeroen i sommer, tvert imot. Dette er sommerporteføljens strake motsetning; aksjene for adrenalinjunkies. Disse vil garantert by på store kurssvingninger –begge veier – noe som dermed kan gi eventyrlige tradinggevinster om man treffer bevegelsene optimalt. Samtidig må vi advare om den betydelige nedsiderisikoen som også ligger i disse aksjene. For eksempel forteller en titt på siste dagers og ukers kursmønstre i Nel   om tilsig av en stadig større andel kortsiktige profittjagende investorer, der aksjonærlisten ellers tyder på at hovedeierne foretar seg svært lite. 

Og bare så det er sagt: For de som aktivt handler i disse aksjene vi her trekker frem, er det i det minste helt avgjørende at man setter opp en klar stoploss-strategi for ikke å gå på altfor dyrekjøpte kurskarameller. I mellomtiden – god tradingsommer!        

NEL: Hydrogenaksje for de risikosøkende      

“Når du har fans som aksjonærer, er det fare på ferde,” uttalte investor Aasulv Tveitereid til Finansavisen tidligere i vår. Bakteppet var hans short-fremstøt i hydrogenselskapet Nel   , som han mente var priset utover enhver fornuft. Kapital har enda tidligere vært inne på den hinsides prisingen av en av børsens desidert mest populære tradingfavoritter. I slutten av august i fjor stilte vi spørsmål om det ikke på ett eller annet tidspunkt ville ligge an til en kræsjlanding for årets tradingaksje på Oslo Børs. 

Siden årsskiftet er Nel-kursen ned med rundt 40 prosent, men byr likevel på friske gevinstmuligheter for de som ønsker å bruke sommerferien til å trade aksjen: Den 8. juni steg kursen med rundt fem prosent, mens den rett etter børsåpning påfølgende dag endte ned med nesten fire prosent, eksempelvis. Aksjelikviditeten er god, i mai var de tre mest handlede aksjene på Oslo Børs Norwegian   , Kahoot!   og Nel   . Når det er sagt – et varsel om abnormale kurssvingninger er også knyttet til at en klientkonto med navn Clearstream Banking er største eier i Nel   med rundt 50 prosent av aksjene. Kontoen representerer en rekke småaksjonærer, de fleste tyske. Ifølge Tveitereid er Nel   blant de mest omtalte selskapene på tyske aksjefora, og han mener dette også er et klart bobletegn. 

La det svinge: Toppsjef Jon Andre Løkke i Nel må bare erkjenne at selskapets aksjekurs svinger mer enn noen annen aksje på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

Norwegian: Luftig tradingfavoritt 

“Folk vil fly,” uttalte nylig Svein Harald Øygård til Finansavisen. Den nyvalgte styreformannen i Norwegian   er optimist med tanke på flyselskapets vekstutsikter, også hensyntatt at det nå har sikret seg seks milliarder kroner i ny egenkapital. Ledelsen har også klart å kvitte seg med finansielle forpliktelser i størrelsesorden 85 milliarder kroner, og sitter nå igjen med rundt 50 fly, mot 150 fly før pandemien. 

Men konkurranseintensiteten er skyhøy, for i kulissene lurer blant annet nyetablerte FlyrFlyr, som åpenbart har til hensikt å knipe sin andel av norsk innenrikstrafikk. Og vil volumet blant de forretningsreisende ta seg opp igjen? Uansett – på Oslo Børs er investorusikkerheten stor i takt med en Norwegian-kurs som jevnt over har intradag-svingninger i spennet mellom fire til fem prosent. Likviditeten er høy, og vitner om at mye av den kortsiktige tradingkapitalen på Oslo Børs ligger i Norwegian-aksjen. I sommer skapes formuer for de investorer som treffer med sin Norwegian-trading; en farefull aktivitet – men altså med store gevinstmuligheter!   

Superoptimist: På Oslo Børs forteller kursbevegelsene til Norwegian om stor investorusikkerhet. Selskapets konsernsjef, Geir Karlsen, er imidlertid sterk i fremtidstroen. Foto: Eivind Yggeseth

Magseis Fairfield: Muligheter til å ri oljeprisen   

De siste årene har vært en kursmessig katastrofe for aksjonærene til Magseis Fairfield    i takt med fallende oljepris, gjerrige operatørselskaper og investorer som kollektivt heller har vendt seg mot de mer grønne aksjene på Oslo Børs og på Euronext Growth. Når det er sagt –tross et kurshavari på over 60 prosent i løpet av de to siste årene har blant annet investor Petter Stordalen fortsatt tro på seismikkselskapet og er i dag dets 17. største eier. Og med en oljepris på godt over 70 dollar fatet er det nå flere analytikerrøster som mener det åpner seg bedre tider innenfor seismikkmarkedet. Men tar de feil, når så mange av oljegigantene likevel er tydelige på at de fortsatt vil prioritere utbytte og nedbetaling av gjeld fremfor å etterspørre mer seismiske data? 

Usikkerheten rundt seismikkaksjer som Magseis Fairfield   er med andre ord stor på Oslo Børs – illustrert ved at selv om kursen de tre siste månedene er ned med rundt 20 prosent, er den likevel opp med rundt ti prosent siden årsskiftet. Med andre ord er utfallsrommet stort – begge veier – for de som vil handle Magseis Fairfield-aksjen på Oslo Børs i sommer.    

Må ha litt seismikk: Investor Petter Stordalen har fortsatt en god porsjon Magseis Fairfield-aksjer. På Oslo Børs gir den også gode tradingmuligheter som følge av den høye kursvolatiliteten. Foto: Eivind Yggeseth