Aker BP opp eller ned?

Kan kursen komme til å nå 300-nivået før sommeren?

Kjøpsanbefalinger: Analytikerne tror på Aker BP, men er delt i synet på oppsiden i aksjekursen. Foto: Bloomberg
Investeringsanbefalinger

Oljeprisen har nådd 70-streken og gir oljeaksjer, men også Oslo Børs som sådan, solid støtte. Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker BP kan derfor se tilbake på en frisk kursopptur så langt i år, og selskapet har nå en markedsverdi på rundt 92 milliarder kroner. Men selv etter en oppgang på om lag 25 prosent siden inngangen til 2021, er det likevel en klar overvekt av analytikere som fortsatt mener det er mer å gå på. Norne Securities tilhører den positive analytikerskaren og opererer nå med en kjøpsanbefaling på Aker BP med kursmål 270. Meglerhuset peker blant annet på at selskapet har en god operasjonell gearing mot oljeprisen, det fremstår som rimelig priset samtidig som Aker BP har muligheter til å øke produksjonen mye i tiden som kommer. Utbyttekapasiteten vurderes dessuten som stor – og økende. Sparebank 1 Markets oppfordret i slutten av april sine kunder til å kjøpe Aker BP-aksjen med et oppjustert kursmål på 275. Meglerhuset peker blant annet på at de reviderte skattereglene på norsk sokkel vil bety at Aker BP kommer til å betale lite skatt i år og i 2022, noe som vil gi betydelig høyere kontantstrøm. I oktober 2018 nådde kursen historisk høye 290 – men nye rekorder kan være i emning i lys av en stadig sterkere oljepris som i sin tur øker andelen positivt innstilte analytikere.    

Oljeanalytiker Steffen Evjen i Danske Bank. Foto: Iván Kverme


Kjøp! Analytiker

Steffen Evjen i Danske Bank har en kjøpsanbefaling på Aker BP med kursmål 340.  

– Først og fremst er vi ganske positive til oljemarkedet fremover, og legger til grunn en brent-pris på 70 dollar fatet ut 2021. På dagens aksjekurs impliserer Aker BP en oljepris på i overkant av 60 dollar fatet. Sånn sett fremstår aksjen som attraktiv allerede der. Det vi liker spesielt med Aker BP fremover, og grunnen til at vi holder den et hestehode over både Lundin Energy og Equinor, er at aksjen har vært relativt sett langt svakere enn sammenlignbare selskaper så langt i år. 

– Dette stammer primært fra tidlig februar, hvor Aker BPs kapitalmarkedsdag hadde en negativ påvirkning på aksjekursen med høyere investeringer enn ventet og lavere utbytteguiding enn ventet, diametralt motsatt av hva investorer i oljesektoren ønsker å se. Dog ser vi at selskapet vil generere massiv kontantstrøm fremover på dagens oljepris, noe som fører til en kraftig synkende nettogjeld og gjeldsgrad. De refinansierte nylig sin siste høyrenteobligasjon, og har skaffet seg bedre likviditet og lavere kapitalkostnad. Vi tror en utbytteøkning kan komme både tidligere enn ventet og til et høyere nivå enn markedet forventer. Det vil være en selskapsspesifikk trigger for andre halvår. 

Analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities. Foto: Olav Gram Degnes

Kjøp! Analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities har en kjøpsanbefaling på Aker BP med kursmål 260.

– Basert på en langsiktig oljepris på 60 dollar fatet, et vektet avkastningskrav på syv prosent og dagens valutakurser, så estimerer vi en fair verdi av Aker BP-aksjen på 250. Det siste året har vi hatt et langsiktig syn på oljeprisen på 60 dollar, et nivå som i hvert fall må til for å trigge nødvendig produksjonsvekst for å gi langsiktig balanse i oljemarkedet. Samtidig mener vi at utviklingen de siste par årene tilsier at investeringsrisikoen for industrien er på nedsiden og den langsiktige pris-“risikoen” tilsvarende på oppsiden. Da tenker vi på det sterke presset fra kapitalmarkeder og myndigheter om at oljeindustrien skal redusere sine investeringer for å redusere fremtidige utslipp og utvikle en mer grønn forretningsmodell.  

– Denne trenden har nylig blitt forsterket, blant annet via IEAs scenarioanalyse og fra konsument- og investorhold som ønsker å dreie industrien i en ny retning. Derfor virker det rimelig å anta at terskelen for de store oljeselskapene til å investere i nye felt har blitt høyere, noe som alt annet likt vil presse prisene ytterligere oppover. Fra et investorståsted er det fine med Aker BP at man vet helt sikkert at kontantstrømmen generert av høyere oljepriser vil tilbakebetales i form av økte utbytter eller reinvesteres i olje-/gassprosjekter med veldig høy lønnsomhet, og derfor får man veldig god eksponering mot et oljemarked som ser robust ut fremover.