Duket for saftig bankrevansj?

Hvilke banker skal man satse på utover høsten? I Kapital gir et bredt ekspertpanel deg svarene. Flere av analytikerne mener det særlig er én bank på Oslo Børs som seiler opp som en klar oppkjøpskandidat.

Foto: Stian Lysberg Solum
Investeringsanbefalinger

– Selv om vi de siste månedene har sett tegn til oppgang i norsk og internasjonal økonomi, er faren langt fra over. Jeg legger derfor til grunn at norske banker venter med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere redusert, uttalte nylig finansminister Jan Tore Sanner. Han ga dermed langt fra noen lystige signaler til landets utallige bankaksjonærer. En titt på analytikernes konsensusanslag viser imidlertid at tallknuserne i gjennomsnitt faktisk forventer at bankene på rund baut vil gi romslige utbytter i årene som kommer (se tabell). 

tabell Foto: nn

Men Sanners oppfordring til edruelighet bør man som bankinvestor ha bak øret. For hvis det skulle vise seg at utbytteanslagene likevel er for optimistiske, vil bankaksjer kunne bli gjenstand for brede nedsalg, tror vi, særlig fra skuffede utbytteorienterte investorer. I Sverige er oppfordringen den samme – heller ikke aksjonærene i svenske banker bør få noe utbytte for 2020, har Finansinspektionen nylig krevd.

Hva bør så bankinvestorene på Oslo Børs gjøre inn mot den kommende børshøsten? Her gir noen av landets fremste finansanalytikere sine heteste investeringstips opp mot bank- og finanssektoren på Oslo Børs – en bransje preget av stor usikkerhet sett i ly av at finanssektoren er ned med rundt 15 prosent så langt i år, langt svakere enn utviklingen ellers på Oslo Børs.

Arctic Securities: Kjøp DNB!

– Det er flere banker vi liker, blant annet DNB  , sett i ly av at de blant annet har økt tapsavsetningene betydelig både generelt og spesifikt opp mot olje- og offshoresektoren i første halvår, sier analytiker Joakim Svingen i Arctic Securities til Kapital.

– Banken fremstår svært godt kapitalisert. Vi har en kjøpsanbefaling på DNB med kursmål 154.
Joakim Svingen, Arctic Securities

– Banken fremstår svært godt kapitalisert, og selv om vi ikke tror på noe utbytte for 2019 og et moderat utbytte for 2020, fremstår dagens prising rundt 0,9x BV (bokført verdi, red. anm.) og 10,5x 2021e EPS (earnings per share, red. anm.) attraktivt. Det er usikkert når utbytte og tilbakekjøp kommer, men pengene blir ikke borte, og yield vil fremstå attraktivt på dagens kursnivåer. Vi har en kjøpsanbefaling på DNB med kursmål 154.

Litt forsiktige: Ikke alle analytikerne Kapital har vært i kontakt med mener tiden er inne for å kjøpe DNB-aksjen. Mange av dem vil ha tredjekvartalsrapporten på bordet først. Kjerstin Braathen er toppsjef i DNB. Foto: Eivind Yggeseth

Svingen trekker også frem SpareBank 1 SR-Bank SRBANK, der Arctic Securities har en kjøpsanbefaling med kursmål 85.

– Banken har økt avsetningene mot offshore, men tilsynelatende ikke like mye som DNB. Banken er også mest sensitiv av alle de norske for ytterligere avsetninger innen offshore. Når det er sagt, finner vi prisingen attraktiv, kapitalsituasjonen betryggende og tror inntjeningen kan overraske positivt både i 2021 og 2022, sier han videre.

Meglerhuset trekker også frem egenkapitalbeviset til SpareBank 1 SMN MING, der de opererer med en hold-anbefaling med kursmål 86.

– Dette er vår favorittsparebank med en fantastisk historikk. Utfordringene i offshoreporteføljen kaster imidlertid en skygge over banken nå, og avsetningsnivået er lavere enn både i DNB og SR-BANK. Når det er sagt, dette er banken du skal ha i porteføljen din over tid, og prisingen nå fremstår attraktiv.

Svingen trekker også frem Sbanken SBANKEN, der de har en hold-anbefaling med kursmål 70. Dette er en veldrevet, og ren, digitalbank med et uforløst potensial for økte andre inntekter, poengterer han.

– Vi oppfatter også Sbanken som en spennende kandidat i et strukturelt spill på sikt, og det er noe som vil kunne gi en høyere prising når det eventuelt utspiller seg.

Dropp de mindre forbruksbankene

Arctic Securities er imidlertid mer lunken til egenkapitalbeviset til Sparebanken Vest SVEG, der de har en hold-anbefaling med kursmål 63. Banken fremstår som dyr sammenlignet med de øvrige regionbankene og målt mot DNB, poengterer Svingen.

– Riktignok har banken mindre offshore- og bedriftsmarkedseksponering enn for eksempel hva SR-BANK og SpareBank 1 SMN har, men markedsområdet er mer utsatt enn gjennomsnittet i Norge. Vi tror risikoen i Sparebanken Vest ikke er så mye lavere enn mange skal ha det til.

Arctic Securities-analytikeren er også lunken til de mindre forbruksbankene.

– Tesen vår om konsolidering blant de mindre forbruksbankene spiller seg ut nå, og dette er positivt. Når det er sagt, tror vi fortsatt denne gruppen vil oppleve utfordringer knyttet til vekst og lønnsomhet. Det er fortsatt stor usikkerhet om veien videre – noe aksjonærer og potensielle nye aksjonærer bør ta høyde for.

Carnegie: Går for SpareBank 1 SMN

– Vi har hatt en kjøpsanbefaling på alle norske banker siden slutten av mars med en antagelse om både en multippelekspansjon og høyere estimater. Vi har ikke delt markedets store frykt for tap, da norsk banknæring er så godt kapitalisert, men tror fortsatt at den store usikkerheten Covid-19 har skapt vil holde lønnsomheten i sektoren under 2019-nivåer, sier Carnegie-analytiker Johan Strøm til Kapital. Han mener sektoren har blitt repriset og at videre oppside for de fleste banker er avhengig av bedre lønnsomhet, som det kan ta tid å oppnå.

– Sbanken kan være neste bank som blir kjøpt opp etter at Gjensidige Bank ble solgt til Nordea.
Johan Strøm, Carnegie

– Vi ser likevel fortsatt flere gode kjøp, men ikke nødvendigvis for hele sektoren, sier han. Egenkapitalbeviset til SpareBank 1 SMN anbefales varmt av Carnegie.

Flere entusiaster: SpareBank 1 SMNs egenkapitalbevis har falt klart i kurs så langt i år. Men beviset har mye mer å gå på, mener blant annet Carnegie. Banken ledes av Jan-Frode Janson. Foto: Eivind Yggeseth

– Ja, her har vi en klar kjøpsanbefaling. Beviset handles godt under bokførte verdier som vi tror er nærmere 100 kroner pr. bevis ved årsslutt. Vi estimerer ROE (return on equity, red. anm.) til godt over 10 prosent og mener beviset alt i alt handles mellom 15 og 20 prosent for lavt, sier Strøm. Han tilføyer at til tross for noe offshoreeksponering, så er bankens kredittkvalitet veldig sterk.

– Mesteparten av låneporteføljen er boliglån. Låneveksten har overrasket positivt, og med en forventning om svakt økende marginer på flate kostnader tror vi inntjeningstrenden vil se veldig bra ut og etter hvert løfte beviset.

– Vi er samtidig imponert av hvor godt Sparebanken Vest og SpareBank 1 Østlandet SPOL har navigert gjennom krisen og tror de kommer til å fortsette å levere relativt sterk lønnsomhet. Dessverre er mye av dette allerede priset inn, så her ser vi mer begrenset oppside på kort sikt.

Oppkjøpskandidat?

Nylig hevet Pareto Securities kursmålet på Sbanken fra 72 til 75 kroner. Meglerhuset gjentok hold-anbefalingen, men mener tidspunktet likevel kan være ideelt for en sammenslåing mellom Sbanken og Storebrand Bank.

– Vi liker også Sbanken. Sbanken kan være neste bank som blir kjøpt opp etter at Gjensidige Bank ble solgt til Nordea. Sbanken kan også gå andre veien, og vi tror spesielt Storebrand Bank kunne vært interessant for Sbanken, sier Strøm – som særlig liker den mer fokuserte versjonen av Sbanken med god vekst igjen, samtidig som man har redusert kostnadsnivået for bedre å klare konkurransen fra mer kapitaleffektive storbanker.

Kommer budet?: Sbanken, under ledelse av Øyvind Thomassen, trekkes frem av flere analytikere Kapital har snakket med som en klar oppkjøpskandidat på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

Strøm mener dessuten at DNB-aksjen er interessant inn mot tredjekvartalsrapporten som slippes 22. oktober.

– Topplinjeforventningene er lave, men vi tror DNB kan overraske positivt. I tillegg er tapsutviklingen forventet å fortsette i en positiv trend, og da vil oppmerksomheten fort kunne rette seg mot bankens store utbyttekapasitet, som trolig vil synliggjøres i begynnelsen av neste år.

Norne Securities: Grønt lys i Sandnes 

– Vi i Norne Securities har dekning på alle egenkapitalbevisene, og vi liker bevisene som gruppe, blant annet fordi de handles til en betydelig rabatt målt mot Oslo Børs. De er også mye mer lønnsomme enn aksjene på Oslo Børs, målt ved ROE, og er stabile aksjesubstitutter med god avkastningshistorikk, sier analysesjef i Norne Securities, Petter Slyngstadli, til Kapital.

Helt på toppen på Norne Securities’ anbefalingsliste over egenkapitalbevis kommer bevisene til Sparebanken Sør SOR og Sandnes Sparebank SADG.

– Sparebanken Sør er et av de billigste egenkapitalbevisene på Oslo Børs. Banken har sett relativt lave negative estimatrevisjoner med små tapsavsetninger. Vi tror bankens utbyttekapasitet normalt ligger på mellom 5 og 6 prosent, men med forbehold om at man tilbakeholder utbytte for 2019 basert på Finanstilsynets anbefalinger, sier Slyngstadli.

– Sparebanken Sør er et av de billigste egenkapitalbevisene på Oslo Børs.
Petter Slyngstadli, Norne Securities

Analysesjefen peker på at Sandnes Sparebank overrasket med svært høye ROE-tall i andrekvartal og dermed var best blant sparebankene.

– Likevel ser vi at banken er blant de rimeligste både på P/E og P/B. Det er imidlertid betydelig usikkerhet rundt utbytte for inneværende år, men Sandnes Sparebank burde ha god dividendekapasitet med en kapitaldekning på 16,4 prosent. Vårt estimat for utbyttegraden i 2021 er på 6,1 prosent.

Norne Securities har også en kjøpsanbefaling på DNB, men banken er ikke pr. i dag blant meglerhusets toppkandidater.

– Vi er avventende til tapene banken vil se i offshoresektoren. Samtidig handles banken til P/B rundt én, som jo er betydelig lavere enn normalnivået på rundt 1,2. Banken har svært god kapitaldekning på over 18 prosent, og har dermed både utbytte- og tilbakekjøpskapasitet – om de får lov av Finanstilsynet, sier Slyngstadli, og tilføyer:

– Kostnadskutt og bedre nettorentemargin i tredjekvartal kan gjøre oss tryggere på kjøpsanbefalingen vår på DNB, men foreløpig avventer vi tredjekvartalsresultatene.

Kepler Cheuvreux: Et bredt positivt sektorsyn

Analytiker Christoffer Adams i Kepler Cheuvreux sier til Kapital at da man gikk inn i pandemikrisen i vår, hadde meglerhuset et negativt syn på bankene, med en overvekt av salgsanbefalinger.

– Dette var begrunnet med strukturelle utfordringer både knyttet til vekst- og marginutsikter. Vi var bekymret for bankenes volumvekst, særlig innen boliglån, etter at myndighetene hadde strammet inn på boliglånsforskriften. Videre så vi at økende digitalisering av boliglån kunne legge press på marginene, sier Adams. Men etter de voldsomme kursfallene i ly av virusutbruddet oppgraderte Kepler flere av anbefalingene. I dag opererer meglerhuset med kun to salgsanbefalinger av i alt 18 banker de har analysedekning på.

Vest er best!

Kommende år mener Adams det er størst kurspotensial i Sbanken og i Sparebanken Vest. Han peker på at Sbanken handles til en P/E for neste år på 9,1 (konsensus), noe som er en rabatt på ni prosent målt mot snittet av de store nordiske bankene og en rabatt på 15 prosent målt mot DNB. Dette på tross av at banken, etter Keplers syn, har en forretningsmodell med lavere risiko – for av Sbankens utlån er 94 prosent boliglån, med en gjennomsnittlig LTV (lån i forhold til boligens verdi) på 53 prosent.

– Og med sin heldigitale forretningsmodell og attraktive priser er Sbanken godt posisjonert for å øke utlånsvolumene innen boliglån raskere enn markedet ellers, mener analytikeren videre.

Adams er også positiv til egenkapitalbeviset til Sparebanken Vest, som har en ikke helt ulik profil som Sbanken, selv om banken har et fysisk filialnettverk og en større andel av utlånene til bedriftsmarkedet.

– Sparebanken Vest er etter vårt syn best posisjonert for vekst av de norske sparebankene. Banken har blant annet startet en ren mobilbank, med strategi om å vokse innen boliglån i områder utenfor Sparebanken Vests kjerneområde, sier han.

– Sparebanken Vest er etter vårt syn best posisjonert for vekst av de norske sparebankene.
Christoffer Adams, Kepler Cheuvreux

Kepler har en salgsanbefaling på egenkapitalbeviset til Sparebanken Møre MORG. Beviset har så langt i år gitt eierne nær null i utbyttejustert avkasting – litt bedre enn utviklingen ellers for egenkapitalbevisene på Oslo Børs, som siden årsskiftet i snitt er ned med rundt 3 prosent.

– Ja, det er riktig at vi har en salgsanbefaling på Sparebanken Møre. Der ser vi blant annet at tapsavsetningene ser noe lave ut i forhold til andelen av misligholdte lån, sier Adams.

Lunkne til nordiske banker

Med usikre makroutsikter foretrekker Kepler-analytikeren banker med en større andel av inntjeningen fra rentenettoen. Han opererer nå med en salgsanbefaling på den svenske storbanken SEB.

– SEB skiller seg ut ved å ha en større andel av inntjeningen som er avhengig av transaksjonsnivået i økonomien, noe vi vurderer som negativt i dagens situasjon. Videre har SEB en utlånseksponering som er mer rettet mot bedriftsmarkedet, som historisk sett har gitt større tap enn boliglån ved tidligere økonomiske nedturer, understreker Adams.

Hos Arctic Securities har man en hold-anbefaling på alle de svenske storbankene som Nordea, SEB, Handelsbanken og Swedbank.

– Vi opplever at de svenske bankene nå er relativt fair priset i forhold til forventet avkastning, og vi tror andre banker vil kunne gi investorene en bedre avkastning, sier Svingen. Derimot mener han det er smart å kjøpe Danske Bank.

– Selv om Danske Bank i Norge opptrer noe irrasjonelt i jakten på norske boliglånskunder, opplever vi at konsernet jobber seg igjennom hvitvaskingssaken og de operasjonelle utfordringene knyttet til dette. Dagens kursnivåer på Danske Bank-aksjen tror vi utgjør et godt verdicase for de med lengre tidshorisont, og vi har nå en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 120 danske kroner (rundt 170 norske kroner, red. anm.), sier Arctic Securities-analytikeren til slutt.

Investor
Investeringsanbefalinger