Post corona: Aksje- og boligboom og så krakk om noen år?

Jeg er ikke makroøkonom og blir det heller aldri. Men når man arbeider med verdsettelse og prognoser, er det særs nyttig å forstå hva ledende makroøkonomer lærer oss om de overordnede markedssvingningene.

Finn Kinserdal NHH Foto: NHH
Gjestekommentar

Siden vi går igjennom coronakrakket, er det nok engang nyttig å lese Krugmans kjente bok fra 2009 om depresjonsøkonomi og krakk. Krugmans hovedbudskap er nemlig at selv om innpakningen og den utløsende faktor er ulik hver gang, er det likevel store likhetstrekk i bobleøkonomien før et krakk og hva som skjer i et krakk. Med andre ord: Sentralbanker, politikere, IMF og så videre lærer litt hver gang, men ikke nok av sine feil til å unngå bobler og krakk neste gang.

Og der fant jeg flere figurer som kan ligne ganske mye på det vi står oppe i nå – og som jeg har satt sammen til en figur: et krakk (den gang dotcom-krakket, nå coronakrakket) med kraftig fall i aksjepriser og høy arbeidsledighet. Etterfulgt av lave renter og kraftig statsopplåning som skulle stimulere den generelle økonomien, men som stimulerte først og fremst aksjemarkedet og dernest boligprisene – og så et kjempekrakk som vi kjenner som Finanskrisen, der både aksje- og boligpriser falt dramatisk.

Er det det vi står fremfor også nå?

Vi er nå i slutten av en nedstengning for å unngå coronaspredning og som rammet deler av næringslivet, arbeidslivet og aksjemarkedene hardt. Aksjemarkedene var ned 30 prosent på det meste – men er nå tilbake på historisk høye nivåer. Sentralbankrentene er satt ned til omtrent null, historisk lavt, for å stimulere næringslivet. Statene formelig pøser ut støttepakker – og de fleste land gjør dette ved betydelig gjeldsopptak. Og hva har skjedd med boligprisene? Spådommene var at de ville synke, men de stiger jevnt og trutt – fordi folk flest har råd til å betale mer for boligene/tilhørende lån når renteutgiftene er så lave. Og rentene spås å ville være lave leeenge, fordi det gavner alle – folk med boliglån, bedrifter med lån og stater med lån. Å sette opp renten for å unngå overoppheting i boligmarkedet alene er vanskelig – da dette vil bremse økonomien generelt, forsterket av at eksportnæringen blir svekket av tilhørende valutaoppgang.

OBS: Boligmarkedet!  

Risikerer vi nå kombinasjonen av aksjeoppgang de neste årene og en skikkelig boligboble, fyrt opp av fortsatt lav rente og at mange har spart opp litt ekstra, men der den underliggende økonomiske veksten ikke er så veldig sterk?? Og SÅ et krakk om 3–4–5 ... år? Det skal jeg ikke uttale meg om. Men: Ifølge Krugman er boligmarkedet særs velegnet til å skape bobler – tungt belånte aktiva som er likvide i gode markeder og særs illikvide i dårlige tider. OG som påvirker mange andre sektorer; når boligmarkedet er bra, er det mye nybygging og oppussing som setter folk i arbeid, og høyt forbruk både direkte til boliger, men også fordi folk føler de har god råd når boligene og egenkapitalen tilsynelatende er høy. Og voldsom effekt i nedgangstider; slutt på bygging, bankene er bekymret og låner ikke ut mer, forbruket stuper fordi man føler seg mindre rik og så videre. Hvis det kommer et krakk, så er virkemiddelapparatet svært begrenset for å redusere effekten av et neste krakk; rentene er allerede nær null og mange stater er svært gjeldsbelastet – så de har ikke råd til å pøse på med offentlige prosjekter, såkalt motkonjunkturpolitikk.

De farligste ordene i aksjemarkedene er “this time it’s different”. Er dotcom den gang nå bare byttet ut med green.com og bit.coin?