Fremleggelsen av fjerdekvartalsrapporten til olje- og fornybarselskapet Aker Solutions var langt fra noen overbevisende seanse. Tallene var jevnt over svake, og investorene likte heller ikke at styret har foreslått å ikke betale utbytte for 2020, ettersom det vurderer det dithen at det for selskapet heller er viktig å bygge såkalt finansiell robusthet i tiden som kommer.

 Skuffende var også budskapet om at selskapet for inneværende år alt i alt forventer lavere omsetning enn i 2020, samtidig som det antas at resultatet før skatt så vidt kommer til å ende på minussiden. – Dette er ikke et tilfredsstillende nivå, og hovedmålet for selskapet fremover vil være å bedre marginene og cash-genereringen, skrev selskapet selv i kvartalsrapporten.

 Samtidig har de svake utsiktene for 2021 satt sine tydelige spor på Oslo Børs, ettersom det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet nå har en markedsverdi på 6,8 milliarder kroner etter et kursfall siden årsskiftet på over femten prosent – klart dårligere enn markedsutviklingen ellers. Men et flertall av analytikerne mener det nå er på tide å kjøpe aksjen, selv om selskapet har en underliggende utfordring i å erstatte oljerelaterte inntekter fra norsk sokkel. Ordreinntaket var sterkt på tampen av fjoråret, og tilsig av flere nye fornybarprosjekter gir også gode utsikter knyttet til etterspørsel etter Aker Solutions’ engineering-kompetanse, pekes det på. Flere analytikere peker også på at fremover vil den viktigste driveren for en revitalisert aksjekurs være effekten av skattepakken som nå er innført på norsk sokkel.

Kjøp! 

Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på Aker Solutions med kursmål 17.  

Foto: ABG Sundal Collier

– 2020 var et spesielt år for Aker Solutions. På den ene siden ble det skapt betydelige aksjonærverdier gjennom utskillelsen av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind kombinert med fusjonen med Kværner. På den andre siden førte pandemien og kvalitetsproblemer på et par prosjekter til et svakt resultat. 

– På mellomlang sikt har selskapet en utfordring i å erstatte oljerelaterte inntekter fra norsk sokkel. De har derimot fått betydelig starthjelp på to områder. Punkt en ved de midlertidige skatteordningene i Norge som gir god aktivitet på subsea-tie-backs de neste par årene, og punkt to opp mot fornybar-spinoffene der det kommer til å bli investert betydelige beløp i vind, karbonfangst og etter hvert hydrogen, og der Aker Solutions vil kunne bli benyttet som leverandør av engineering-tjenester. I sum forventer vi at 2021 blir et år med bra ordreinntak innen olje og gass, i tillegg til at fornybareksponeringen blir tydeligere (utgjør i dag rundt 30 prosent av en tender pipeline på 76 milliarder kroner). 

– Vi tror investorer ønsker seg selskaper med bra balanse, fornybareksponering og utbytte når de vurder ulike oljeserviceselskaper. I Aker Solutions får de to av tre krav innfridd, da vi før fjerdekvartalsrapporten hadde forventet en mer fremoverlent utbyttepolitikk. Likevel tror vi en bedre marginprofil etter hvert som flere prosjekter ferdigstilles i førstekvartal og et godt ordreinntak gir en risk/reward-profil som er på den positive siden hva gjelder Aker Solutions-aksjen. 

Kjøp! 

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux har en kjøpsanbefaling på Aker Solutions med kursmål 18.

Foto: FOTO: KEPLER CHEUVREUX

– Vi oppgraderte nylig anbefalingen vår på Aker Solutions etter at aksjekursen falt dramatisk i forbindelse med fjerdekvartalsrapporten i februar. Selskapet har nå lagt bak seg et 2020 med svake marginer og et regnskap som de siste kvartalene har vært preget av engangseffekter knyttet til pandemien og Kværner-fusjonen.

– Når vi nå ser fremover, så tror vi den viktigste driveren for aksjen er effekten av skattepakken som er innført på norsk sokkel. Denne gir oljeselskapene incentiver til å investere, og gjelder for nye prosjekter igangsatt innen utgangen av 2022. Vi teller rundt 30 prosjekter som er aktuelle for investeringsbeslutning innen denne fristen. Dette er hjemmebanen til Aker Solutions, og selskapet bør klare å ta sin andel av kontraktene som kommer. Vi merker oss at selskapet er involvert i anbud med totalverdi 76 milliarder kroner, noe som målt mot siste års topplinje er et forholdstall på 2,6x og det høyeste siden 2017. 

– I tillegg til at vi tror ordreinntaket tar seg opp de kommende kvartalene, er det også naturlig å tro at regnskapstallene blir “renere”. Kværner-fusjonen er bak oss, og avsetninger på grunn av Covid-effekter bør i hovedsak være tatt så fremt ikke situasjonen forverrer seg betraktelig.

– Til slutt må selskapets solide balanse nevnes. Vi forutsetter ikke at det betales utbytte for 2021, men med utsikter for positiv kontantstrøm fremover bør utbytte kunne bli et tema som kan drive aksjen ytterligere i løpet av 2022.