Nordic Semiconductor opp eller ned?

Fortsetter den elleville kursoppgangen?

Illustrasjonsfoto:  Nordic semiconductor. Foto: Gorm Kallestad/NTB
Aksjekrasj

IT-selskapet Nordic Semiconductor har lagt bak seg et børsår få andre selskaper kan matche. En rekke overbevisende kvartalsrapporter tuftet på gode salgstall og sterke produktmarginer har sendt markedsverdien av selskapet opp i imponerende 23 milliarder kroner, etter en børsopptur siden årsskiftet på 120 prosent. Det viktigste produktområdet for Nordic Semiconductor er knyttet til en Bluetooth Smart-operasjon som utgjør nesten 80 prosent av inntektene i dag, og utsiktene for fortsatt sterke salgstrender her er fortsatt gode, peker analytikerne på. 

Selskapet klarer altså å vokse organisk kombinert med å vise til sterke rapporter – i tredjekvartal endte omsetningen på litt over en milliard kroner, noe som er en økning på 45 prosent målt mot samme periode i fjor. Omsetningen var samtidig tre prosent høyere enn hva konsensusanslagene antok. Selskapets sterke markedsposisjon kommer også til syne gjennom marginer få kan måle seg mot – driftsresultatet kom inn på 267 millioner kroner, opp fra 107 millioner i tredjekvartal i 2019. 

Ingen analytikere har selskapet på sine salgsanbefalingslister, og tallknuserne peker også på den sterke ordrereserven som på vei inn i fjerdekvartal er på rekordhøye 2,7 milliarder kroner. De siste årene har dessuten selskapet investert rundt 130 millioner dollar, hovedsakelig over drift, i et nytt forretningsområde som heter Cellular IoT. Dette borger også for lyse utsikter for Nordic Semiconductor-aksjonærene i årene som kommer.

Petter Kongslie

Kjøp

Analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets har en kjøpsanbefaling på Nordic Semiconductor med kursmål 120.

– Vi liker Nordic Semiconductor fordi den passer godt inn i vårt enkle rammeverk for å lete etter attraktive investeringscase. Vi skal ha organisk topplinjevekst og marginekspansjonspotensial, samtidig som selskapet genererer fri kontantstrøm og gjerne en oppside på multippel.

– Nordic Semiconductor har en Bluetooth Smart-operasjon som utgjør nesten 80 prosent av inntektene i dag og som ligger an til å vokse 45 prosent year-on-year (i år). Her har selskapet demonstrert både 1) 40 prosent markedsandel over tid og 2) EBITDA-marginer nord for 20 prosent, og det underliggende markedet er forventet å vokse mellom 25 og 30 prosent.

– Men de siste årene har selskapet investert rundt 130 millioner dollar, hovedsakelig over drift, i et nytt forretningsområde som heter Cellular IoT. Her står de nå på terskelen til å kapitalisere på en fem års investering som gir et enormt potensial for ytterlige vekst og ikke minst marginekspansjon, siden kostnadene er tatt løpende fra blåtann-virksomheten. Følgelig modellerer vi at EBITDA-marginen skal opp fra 19 prosent i 2020 til 23 prosent i 2022, hvorav selskapet samtidig genererer fri kontantstrøm fra en netto cash-posisjon. Trigger i det korte bildet er at vi tror selskapets egen guiding på inntekter for fjerdekvartal 2020 er for lav, noe som støttes oppunder av en historisk høy ordrebok på 288 millioner dollar.

Aksel Engebakken, analytiker i ABG Foto: Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Kjøp

Analytiker Aksel Øverland Engebakken i ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på Nordic Semiconductor på 130.

– NOD oppjusterte sine kvartalsprognoser i de to foregående kvartalene, og vi tror de kan komme til å gjøre det samme for årets siste kvartal. For fjerdekvartal venter vi 126 millioner dollar i omsetning, hvilket er over selskapets “guidance range” på mellom 115 og 125 millioner dollar. Vårt estimat er understøttet av at selskapet gikk ut av tredjekvartal med en ordrebok på 288 millioner dollar, hvilket var opp 43 prosent fra foregående kvartal.

– Selv når man tar hensyn til lengre varighet på backlogen enn normalt (nå ~tre kvartaler) burde et normalt nysalg i fjerdekvartal bety at det er oppside til vårt fjerdekvartalsestimat. Løfter vi blikket, ser vi at et økt fokus på digitalisering virker å ha bedret markedsutsiktene for NOD, og vi ser nå at de største selskapene i verden begynner å investere mer innenfor NODs “IoT”-marked.

– Ser vi på selskapets konkurranseevne, ser vi at de fortsetter å holde en markedsandel på rundt 50 prosent globalt innenfor sin kjernevirksomhet, og NODs konkurranseposisjon ser ut til å være styrket sammenlignet med for tre år siden. Selskapet er etter vårt syn på vei til å bli et selskap verdt mer enn fem milliarder dollar, hvilket er mer enn det dobbelte av hva selskapet er verdsatt til i dag. Selskapet har et mål om en milliard dollar i salg innen 2025 (vs. ~400 millioner dollar i 2020e), men vi tror 2025 fortsatt bare er starten på veksteventyret.

Medforfatter hos ABG Sundal Collier er Øystein Lodgaard og Eirik Øritsland.

Investor
Aksjekrasj