Analytikerkræsjet: Storebrand opp eller ned?

Fortsetter siste ukers kursfest opp mot den kommende kapitalmarkedsdagen?

Illustrasjonsfoto Foto: Håkon Mosvold Larsen
Aksjekrasj

Siden bunnen i mars har Storebrand-kursen kommet kraftig opp, i likhet med mange andre av de største selskapene på Oslo Børs. Men det sterke kursmomentet særlig i løpet av de siste ukene har kommet i kjølvannet av en mer enn godkjent tredjekvartalsrapport, som både overordnet og på divisjonsnivå var langt bedre enn hva analytikerne hadde sett for seg på forhånd. 

Konsernresultatet endte på litt over en milliard kroner, mot ventet 795 millioner. Selve forsikringsresultatet overrasket også på oppsiden, og endte på 173 millioner – mot ventet 130 millioner. Forvaltningskapitalen er nå på rekordhøye 920 milliarder, og i løpet av et år har midlene til forvaltning økt med 134 milliarder, noe som tilsvarer en vekst på 17 prosent målt mot samme periode i fjor. Og analytikerne? Ikke overraskende er det er klart flertall av dem som mener man bør kjøpe Storebrand-aksjen.

 Argumentasjonen spenner bredt, fra solid underliggende drift, utsikter til konkurransedyktige utbytter i årene som kommer kombinert med verdsettelsesmultipler som på ingen måter virker avskrekkende. Vekstutsiktene er også gode, peker flere analytikere på, blant annet innen sparing og pensjon samt innen forsikring. 10. desember avholder selskapet kapitalmarkedsdag, som kan gi ytterligere kursstøtte, også i form av nye og mer offensive produktivitetstiltak. I mellomtiden hagler det inn med positive analytikeranbefalinger på Storebrand, som nå prises til rundt 28 milliarder kroner etter et kursfall siden årsskiftet på rundt 13 prosent.

Johan Strøm, Carnegie. Foto: Brian Cliff Olguin

Kjøp! 

Analytiker Johan Ström i Carnegie har en kjøpsanbefaling på Storebrand med kursmål 68.

– Kjernevirksomheten i Storebrand vokser fort. Veksten innen sparing og pensjon er på sterke 20 prosent og vil bidra til pen topplinjevekst til tross for forventning om marginpress. Forsikring vokser også fortere enn ventet, og med kjøpet av porteføljen til Insr vil Storebrand ta mye markedsandeler neste år. Disse virksomhetene har høy inntjening.

– Underliggende kostnader er sagt å være uendret fra 2012 til 2020, men på bakgrunn av negative pandemieffekter tror vi det er mulig Storebrand vil øke sine kostnadsambisjoner på kapitalmarkedsdagen i desember. Dette vil bidra til god resultatvekst med oppside fra offentlig pensjon der Storebrand nylig vant sin første store kontrakt.

– Vi tror ikke på ekstraordinære utbytter eller tilbakekjøp i 2021, men fra 2022 er det god sannsynlighet for at egenkapital bundet opp i ytelsespensjon kan begynne å bli utbetalt. Vi er mest positiv til skadeforsikring for tiden, men tror at et stabilt kapitalmarked vil gi litt mer ro i aksjen og at fokuset vil bli flyttet fra den volatile kapitalposisjonen mot den gode underliggende driften.

– Vi har en kjøpsanbefaling med kursmål 68, som impliserer seks prosent yield på ordinært utbytte og P/E 11x, som er på lik linje med de nærmeste sammenlignbare selskaper i Europa.

Jan Erik Gjerland, ABG Sundal Collier. Foto: ABG Sundal Collier

Kjøp!

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på Storebrand med kursmål 74,5.

– Storebrand har gode markedsposisjoner i Norden for å ta del i den strukturelle veksten rundt sparing. Sparingen vil vedvare, fordi generasjonen som nå sparer har lenge igjen til pensjonsalderen. Dermed beholdes sparekapitalen (AUM) i selskapet på toppen av den årlige sparingen. Årsveksten vil derfor kunne ligge på mellom 10 og 15 prosent fremover, og bidrar til at kostnaden pr. forvaltet krone vil fortsette å synke videre mot 0,41 prosent i 2022 fra 0,48 prosent i 2019.

– Storebrand har også eldre pensjonsprodukter (fripoliser og ytelsespensjon), som i det neste tiåret skal utbetales. Disse produktene binder mye kapital fordi de har en årlig rentegaranti, i motsetning til nye som har lav binding. Aksjemarkedet har fryktet at kundebuffere og den løpende avkastningen i disse eldre produktene ikke har vært nok til å dekke den årlige rentegarantien, noe selskapet gang på gang har bevist de kan klare.

– Solvenskapitalposisjonen kryper nå mot 180 prosent, og når solvensen ligger mellom 150 og 180 prosent, skal Storebrand vurdere ordinære utbytter (>50 prosent av fortjenesten). Over 180 prosent skal man vurdere ekstraordinære utbytter/tilbakekjøp av aksjer (for å tilbakebetale overskuddskapitalen). Dette spørsmålet vil nok bli adressert på den kommende kapitalmarkedsdagen. Vi mener aksjen har oppside fordi den i dag ikke handles som et vekstselskap. Vårt kursmål på Storebrand-aksjen er 74.5, rundt 25 prosent over dagens kurs.